Hoppa direkt till innehållet
printicon

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

 • Antal högskolepoäng 300 hp
 • Studietid 5 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2019

Som civilingenjör i teknisk fysik utvecklar du dagens teknik och skapar morgondagens. Du kan arbeta inom industrin eller i forskarvärlden, men också med till exempel IT, ekonomi och projektledning. Teknisk fysik är en bred utbildning där du lär dig använda dina fysikkunskaper till avancerad problemlösning. Utbildningen kännetecknas av stort studentinflytande och du får kontakt med näringslivet genom olika projektarbeten.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Valbarhet och bredd ger dig en unik utbildning. De fem första terminerna följer en utstakad väg och du läser grundkurser i matematik, fysik, datavetenskap samt breddande ingenjörskurser. Du lär dig till exempel grundläggande programmering, läser kvantfysik, mekanik och statistik anpassat för just tekniska fysiker.

Film: Att läsa teknisk fysik
Att läsa teknisk fysik

Studenter berättar om hur det är att läsa teknisk fysik vid Umeå universitet.

Ge din utbildning en egen profil

Från och med den sjätte terminen kan du börja välja kurser fritt och skapa en egen profil på din utbildning. Du kan också välja kurser från våra profiler som är:
• Beräkningsfysik
• Finansiell modellering
• Fotonik
• Nanoteknik och avancerade material
• Sensorteknik och dataanalys
• Rymd- och astrofysik 
• Medicinsk fysik

Läs mer om profiler här

Sjukhusfysiker kan ta dubbel examen

Den tekniska utvecklingen inom vården går snabbt framåt och utrustningarna blir allt mer avancerade och specialiserade. Sjukhusfysiker arbetar i sjukvården med bland bilddiagnostik och strålbehandling. Som sjukhusfysiker kan du ta ut dubbel examen: sjukhusfysikerexamen samt civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Film: Vi utbildar teknikutvecklare!
Vi utbildar teknikutvecklare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Hos oss lär du dig utveckla ny teknik för framtiden.


Ett flertal yrkesaktiva sjukhusfysiker och medicintekniker undervisar på kurserna och sjukhusets utrustning används för laborationer, till exempel magnetkamera, datortomograf och strålbehandlingsutrustning.

Läs om "En dag på programmet"- inriktning sjukhusfysik

Plugga utomlands?

Om du vill kan du läsa en eller flera terminer av din utbildning utomlands. Det passar bäst under andra halvan av utbildningen. Vi har avtal med en rad olika universitet i olika delar av världen som till exempel Tyskland och Kina.

Richard gör exjobbet i Heidelberg

Programöversikt

År 1
Metoder och verktyg för ingenjörer. Programmeringsteknik för C och Matlab. Endimensionell analys 1. Endimensionell analys 2. Flervariabelanalys. Linjär algebra. Klassisk mekanik. Statistik för tekniska fysiker.

År 2
Fysikens matematiska metoder. Teknisk beräkningsvetenskap. Fysikaliska modellers matematik. Vågfysik och optik. Elektromagnetismens grunder. Kvantfysik. Analytisk mekanik. Ingenjörens roll i arbetslivet.

År 3
Kvantmekanik 1. Termodynamik. Elektrodynamik. Grundläggande mätteknik. Teknisk beräkningsvetenskap. Statistisk fysik. Fasta tillståndets fysik. Allmänna ingenjörskurser/valfria kurser*.

År 4
Allmänna ingenjörskurser/valfria kurser inom vald profil*.

År 5
Allmänna ingenjörskurser/valfria kurser inom vald profil*. Examensarbete.

* Valbara kurser bl.a. inom någon av följande profiler: Beräkningsfysik, Finansiell modellering, Fotonik, Nanoteknik och avancerade material, Sensorteknik och dataanalys, Rymd- och astrofysik och Medicinsk fysik.

Efter utbildningen

Teknisk fysik är ett mycket brett program med väldigt många intressanta yrken i framtiden! Det är svårt att beskriva alla möjliga karriärvägar för en teknisk fysiker. Många jobbar med forskning och utveckling inom industri eller högskola, men också utanför det tekniska området, till exempel ekonomi eller ledarskap. Typiska områden för en teknisk fysiker är mätteknik, medicinsk fysik, rymdfysik, beräkningsfysik, nanoteknik och fotonik. En teknisk fysiker kan jobba överallt där avancerad problemlösning är viktig. Det är inte ovanligt att en teknisk fysiker blir företagsledare.

Undersökningar visar att cirka 80 procent av våra tekniska fysiker får relevant jobb inom tre månader efter examen och en av fyra får relevant jobb redan innan examen!

Vanliga yrken

 • Utvecklingsingenjör
 • Mätingenjör
 • Forskare
 • Projektledare
 • Sjukhusfysiker

Läsa vidare?

Efter utbildningen kan du fortsätta med forskarutbildning och ta doktorsexamen.

Examen

Civilingenjörsexamen. Inriktningen mot sjukhusfysik leder till såväl en sjukhusfysikerexamen som en civilingenjörsexamen.

Anmälan och behörighet

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, 300 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

  Anmäl dig här om du vill läsa teknisk fysik. Om du vill inrikta dig på sjukhusfysik, så är det viktigt att veta att denna inriktning har en egen sökkod och ett begränsat antal platser. Om du vill maximera dina chanser att komma in på sjukhusfysik rekommenderar vi dig att söka på sjukhusfysikens sökkod i första hand och i andra hand till teknisk fysik i Umeå.

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  60 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent. I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2019/viktade-hogskoleprovsresultat-testas-i-host/

  Anmälningskod

  UMU-P1534

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Sjukhusfysik

  Om du är intresserad av att läsa sjukhusfysik, så är det viktigt att veta att denna inriktning har en egen sökkod och ett begränsat antal platser. Om du vill maximera dina chanser att komma in på sjukhusfysik rekommenderar vi dig att söka på sjukhusfysikens sökkod i första hand och i andra hand till teknisk fysik i Umeå.

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  10 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E. Eller: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent. I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2019/viktade-hogskoleprovsresultat-testas-i-host/

  Anmälningskod

  UMU-P1546

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

 • Vilka är styrkorna med teknisk fysik i Umeå?

  En sak våra studenter uppskattar är att lärarna alltid har tid för dem, det kan gälla allt från hjälp med övningsuppgifter till diskussioner om nya forskningsrön över en kopp kaffe. Studenterna är också engagerade och spelar en viktig roll för att utveckla programmet. Utbildningen håller mycket hög kvalitet. Vårt program var det enda i landet i teknisk fysik som fick högsta betyg i Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering.

  Fäll ihop
 • Blir man fysiker eller tekniker?

  Eftersom det är ett brett program med många valmöjligheter kan du styra din utbildning så att du läser mycket kurser i antingen fysik, datavetenskap, medicinsk teknik, ekonomi eller statistik. Du kan välja mer praktiska och laborativa kurser, till exempel laserfysik, eller mer teoretiska, till exempel relativitetsteori. Frågan om man blir mer en fysiker eller en tekniker besvaras bäst av dig själv.

  Fäll ihop
 • Kan man forska efter att ha läst teknisk fysik?

  Ja, du är inte begränsad till ett jobb i industrin bara för att du är civilingenjör. Ungefär en fjärdedel av våra utexaminerade tekniska fysiker vid Umeå universitet fortsätter sin karriär med en forskarutbildning. Beroende på hur du väljer dina kurser kan du även bli forskare inom andra områden än fysik, till exempel matematik, datavetenskap och olika teknikområden.

  Fäll ihop
 • Är det en tuff utbildning?

  Ja, men vi gör vårt bästa för att underlätta din studieväg. Vi erbjuder till exempel extra räknestugor om det går trögt på någon kurs och populärvetenskapliga inspirationsföreläsningar. Vi har också ett kontaktnätverk, KNUT, där du träffar tidigare studenter och får tips om hur du ska planera dina studier och hur man till exempel hittar exjobb.

  Fäll ihop
 • Vad skiljer teknisk fysik från andra civilingenjörsprogram?

  Det är den bredaste civilingenjörsutbildningen, det är inte inriktat på någon speciell bransch och du har stor möjlighet att själv välja inriktning på din utbildning. Om du är osäker på vad du vill jobba med kan Teknisk fysik vara ett bra val eftersom du inte på en gång måste bestämma vad du vill jobba med.

  Fäll ihop
 • Hur lätt är det att få jobb efter examen?

  Som teknisk fysiker med examen från Umeå universitet får du jobb snabbt. Svar från de senaste fyra årens enkäter med före detta studenter visar att cirka 80 procent har relevant jobb inom 0-3 månader eller rent av innan de tagit examen.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Maria Hamrin, programansvarig