"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Du är antagen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade (”KPU Forsk”). Innan du kan börja med din utbildning måste du göra några saker. Här får du veta vad du måste göra, och även hur och när. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan. Vi ses i januari!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  För att få behålla din plats på programmet måste du delta vid programstarten och även registrera dig på den första kursen, se nedan.

  a. Upprop

  Måndag den 17 januari 2022 kl. 8.30 genomförs upprop och programstart (se nedan). Du måste delta i uppropet för att vara säker på att få behålla din plats.

  Om du inte kan vara med vid programstarten måste du meddela det i förväg (via formuläret längst ner på sidan) annars riskerar du att förlora du din plats.

  b. Registrering på din första kurs

  Du måste också registrera dig på den första kursen inom programmet. Den heter ”Skolans uppdrag”.

  På den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben under tiden 10–18 januari 2022. Om du inte har registrerat dig senast den 18 januari förlorar du din plats på kursen.

  Anvisningar om registrering finns på
  https://www.umu.se/student/mina-studier/registrering-pa-kurs/

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Måndag 17 januari 2022

  Tid: 8.30

  Plats: Zoom läs mer nedan

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  Om Zoom. Länk till zoom-rummet kommer att finnas på programsajten på lärplattformen Canvas. Den skickas även till den e-postadress som du angett på antagning.se. Kontrollera din mejlbox regelbundet.

  Fäll ihop

Om kursen

 • Välkommen till programmet!

  Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade omfattar 90 hp. Den läses med hög studietakt under 12 månader – från den 17 januari 2022 till den 15 januari 2023. Observera att studier under sommaren 2022 (juni, juli och augusti), också ingår.

  Den höga studietakten motsvarar 125 %, det vill säga du förväntas lägga ner 50 timmar/vecka på studierna.

  Kort om kurserna

  I utbildningen ingår det totalt sex kurser om vardera 15 hp. Både under vår- och höstterminen är VFU-kurserna centrala. Därutöver finns det fyra kurser inom den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Två av dem (Skolans uppdrag och Undervisning och lärande) påbörjas före den första VFU-kursen (som börjar v. 11) och avslutas senare under utbildningen. En tredje kurs i UVK-blocket är Bedömning för och av lärande (kursplan ännu inte tillgänglig) som börjar i juni. Då introduceras också den sista kursen Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund (kursplanen ännu inte tillgänglig). Under hösten fortsätter de två sistnämnda kurserna.

  Fysiska och digitala träffar

  Under våren 2022 genomförs två träffar på plats i Umeå:

  • v. 8: måndag 21 februari kl. 13–17 och tisdag 22 februari kl. 8.30–12 (eventuellt till kl. 15)
  • v. 23: torsdag 9 juni kl. 13–17 och fredag 10 juni kl. 8.30–12 (eventuellt till kl. 15)

  Eftersom viss examination genomförs under träffarna är närvaro obligatorisk.

  Utöver träffarna blir det förstås också undervisning i form av föreläsningar, seminarier och annat. De genomförs digitalt. Information om tiderna för dessa återfinns på respektive kurssajt i Canvas.

  Den första kursen på programmet 

  Måndag 17 januari 2022 är det både programstart (se ovan) och start för den första kursen i programmet.

  Skolans uppdrag, 15 hp

  Registrera dig på kursen

  För att påbörja dina studier ska du själv registrera dig via studentwebben under perioden 220111–220118 Om du inte har registrerat dig senast den 18 januari , förlorar du din plats på kursen.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering. Du kan anmäla detta genom att meja marie.jonsson@umu.se. Ange namn, personnummer och kursens namn

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id. Se information längre ner på sidan.

  Om kursen

  Kursen Skolans uppdrag är den första inom Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildande (KPU Forsk). Kursen omfattar 15 hp och huvuddelen går med förhöjd studietakt under de första veckorna av vårterminen 2022. I augusti/september avslutas kursen.

  Jag som är kursansvarig för Skolans uppdrag heter Marcel Quarfood och är universitetslektor i filosofi. Förutom viss undervisning i Kunskaps- och vetenskapsfilosofi kommer jag att hålla i samordningen av kursens olika delar.

  Kursen Skolans uppdrag består av tre områden: Skolans organisation och villkor, Grunder i styrdokumenten, samt Språk som verktyg för lärande. De första två av dessa består i sin tur av mindre moduler som examineras var för sig. Till viss del kommer de olika delarna att löpa parallellt.

  Skolans organisation och villkor (2 hp) ger en orientering om de styrdokument som reglerar skolans verksamhet och de juridiska och organisatoriska ramarna för skolan. Den ger också en orientering kring skolväsendets och uppdragens historia.

  Grunder i styrdokumenten (10 hp) består av sex moduler. Detta område ger en fördjupning kring tre grundläggande beståndsdelar i styrdokumenten. Kunskapsuppdraget: att utbildningen i skolan ska syfta till att elever inhämtar och utvecklar kunskaper. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet: att skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fostransuppdraget: att utbildningen i skolan ska syfta till att barn och elever inhämtar och utvecklar värden. Modulerna i området tar bl.a. upp vetenskapsteoretiska och etiska aspekter kopplade till dessa uppdrag.

  I delkursen Språk som verktyg och lärande (3 hp) behandlas bl.a. språken i Sverige och de indelningar av språk i olika kategorier som används i lagstiftning och styrdokument för skolan, och en introduktion ges till andraspråksutveckling och språk som verktyg för lärande.

  Schema och litteraturlista

  I vår lärplattform Canvas finns mer information tillgänglig inför kursstart. En litteraturlista för den aktuella kurslitteraturen finns också där, liksom schemat för de första modulerna på kursen.

  Examinationer
  Alla examinationer som innefattar någon form av inlämning ska lämnas in på anvisad plats i Canvas. Några examinationer är muntliga och görs i samband med examinerande seminarier.

  Frågor
  Om du har några frågor finns nedan några olika kontaktpersoner beroende på din fråga:

  Din programvägledare vid Lärarhögskolan är Andreas Näslund. Om du har övergripande frågor om din studiegång, ska du vända dig till honom: andreas.naslund@umu.se

  Om du har frågor specifikt om denna kurs, kan du höra av dig till mig: marcel.quarfood@umu.se

  Varmt välkommen! Jag och mina kollegor hoppas att ni kommer att trivas med kursen och med Umeå universitet.

  Marcel Quarfood
  kursansvarig lärare

   

   

   

  Fäll ihop
 • Lärplattformen Canvas

  För kurserna i det här programmet använder vi lärplattformen Canvas. Det finns en sajt för programmet och dessutom separata sajter för de enskilda kurserna. På kurssajterna hittar du allt du behöver för kursen, som till exempel schema, instruktioner för övningar, lista över kursdeltagare och meddelanden från läraren. Det är också på lärplattformen du lämnar in dina uppgifter. När du registrerat dig på de kurser du antagits till får du tillgång till kurssajten i Canvas. För att logga in måste du ha aktiverat ditt användarkonto (Umu-id).

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Jag vill logga in i Canvas.

  Fäll ihop
 • Utdrag ur belastningsregistret

  Redan under vårterminen genomförs den första kursen i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att du ska få göra den VFU som ingår i programmet måste du för rektor på skolan kunna visa upp ett intyg ur polisens belastningsregister. Handläggningstiden är cirka två veckor, så beställ ditt intyg i god tid innan din VFU.

  Ansökningsblanketten hittar du här: Polisens webbplats.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)