Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kostvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Drömmer du om att jobba med mat, måltider och hälsa? Som kostvetare kan du arbeta med att planera, leda och utveckla måltidsverksamheter och utveckla nya livsmedel. Vissa kostvetare väljer vägen mot livsmedelssäkerhet, där kan du bidra till att maten vi äter på restaurang och köper i livsmedelsbutiken hanteras på säkert sätt.

Intresserad av mat och måltider? Det här kan du studera!

Här får du veta mer om våra programutbildningar vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Under utbildningen

Hos oss på Umeå Universitet läser du programmet under dagtid på distans. Det betyder att du kan studera och få din examen från oss oavsett var du bor. Lärare och medstudenter träffar du via nätet och vid ett fåtal träffar på campus här i Umeå.  

Matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället är centralt i utbildningen till kostvetare. Varje dag äter tre miljoner människor måltider serverade inom vård, skola och omsorg – som kostvetare kan du vara med och påverka den maten.

Under utbildningen läser du näringslära, om livsmedels olika egenskaper, om kostvanor och kostens betydelse för folkhälsan. För att skapa bra måltider är det dessutom viktigt att förstå måltidens värde för individen, bland annat genom insikter om matens sociala och kulturella aspekter.

Du läser också om livsmedelssäkerhet där du studerar livsmedelslagen, vanligt förekommande hälsorisker kopplade till livsmedel och hur dessa kan förebyggas. Allt för att få kunskap om hur vi människor ska kunna äta säker mat utan att bli sjuka.

Praktiskt lärande i utbildningsrestaurang

Under utbildningen kommer du tillsammans med dina studiekamrater att driva en egen utbildningsrestaurang. Här får du möjlighet att planera och komponera smakfulla och tilltalande måltider där miljön beaktas och hållbar utveckling säkras. Det ger dig möjlighet att praktiskt träna på de kunskaperna du får under programmets gång.

Ekonomi och ledarskap – med stark koppling till arbetslivet

Som kostvetare utbildas du för att kunna vara chef och ledare inom olika måltidsorganisationer. Därför läser du ledarskapsteori, kommunikation, gruppdynamik och förändringsarbete i organisationer och kopplar detta till olika måltidsverksamheter. Du läser också företagsekonomi där du får grundläggande kunskaper om marknadsföring och ekonomisk styrning.

Under hela utbildningen varvas teori med praktiska moment som livsmedelslaborationer och matlagning. Kopplingen till arbetslivet tycker vi är viktig och därför får du redan på termin tre gå ut på fältstudier i olika verksamheter. Som avslutning på utbildningen ligger en längre praktik där utbildningen vävs samman till en helhet.

Sveriges enda kostvetarutbildning på distans

Vi är det enda kostvetarprogrammet i Sverige som erbjuder ett treårigt program på distans med fåtal fysiska träffar på campus i Umeå. Undervisningen sker på distans, men med schemalagda föreläsningar, laborationer och seminarier varje vecka via vår läroplattform.

Vi har också ett nära samarbete med näringslivet vilket ger dig som student en bra inkörsport till arbetslivet.

Studera utomlands

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har ett antal avtal med olika universitet i Europa och som student hos oss du kan ansöka om att åka på utbytesstudier till ett av dessa, på masternivå.

Programöversikt

År 1
Kost- och måltidsvetenskap 1 och 2.

År 2
Kost- och måltidsvetenskap 3 och 4. Företagsekonomi.

År 3
Kost- och måltidsvetenskap 5. Uppsats i kostvetenskap C. Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare.

Efter utbildningen

För kostvetare är arbetsmarknaden bred. Du kan ha ledande positioner i olika måltidsverksamheter med befattningar som kostchef, måltidsutvecklare eller måltidssamordnare.

Du kan även arbeta med livsmedelstillsyn som livsmedelsinspektör inom kommun, livsmedelsindustrin eller på Livsmedelsverket. Du kan arbeta med produktutveckling eller inom livsmedelshandeln. Dessutom har du möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Intresserad av att läsa mer och forska?

Läs mer om magister- och masterutbildning inom kost- och måltidsvetenskap 
Läs mer om forskarutbildning inom kost- och måltidsvetenskap

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kostvetenskap

Anmälan och behörighet

Kostvetarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1234

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Josefin Brodin