Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kostvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Dagligen äter stora delar av Sveriges befolkning någon av sina måltider utanför hemmet. Forma din framtid mot ett intressant arbete inom detta aktuella och växande område. Börja brett med kurser i kostvetenskap och bygg vidare med ekonomi och ledarskap eller livsmedelssäkerhet, och du kan i slutänden jobba med t ex produktutveckling, organisation och planering av näringsrika måltider inom vård, skola och omsorg eller säkerhet kring hantering av mat.

Film:

Kostvetarprogrammet handlar inte bara om mat och livsmedel.

Under utbildningen

Första året på kostvetarprogrammet läser du ett basblock i kostvetenskap som bland annat består av näringslära, livsmedelskemi, kost- och folkhälsa och livsmedelsvetenskap. Under den tredje terminen ansvarar du och dina studiekamrater för driften av en egen utbildningsrestaurang och allt vad som hör därtill. Bl a ingår hälsosam måltidsplanering, god hygien, inköp, och samarbete. Därefter väljer du inriktning ekonomi och ledarskap eller livsmedelssäkerhet.

Över hela utbildningstiden läggs stor vikt vid att du ska få ta del av ett varierat undervisningsupplägg och teori varvas därför med praktiska inslag.

Kopplingen till arbetslivet tycker vi är viktig och därför får våra studenter redan på den tredje terminen gå ut på två veckors fältstudier i olika verksamheter. Senare under utbildningen ligger dessutom en längre praktik.

År två - välj inriktning – Livsmedelssäkerhet eller Ekonomi och ledarskap

Inom inriktningen ekonomi och ledarskap studerar du grunderna i företagsekonomi, t ex marknadsföring, bokföring och hur man tar hand om sin personal. Dessa kunskaper tillsammans med din kompetens i kost och hälsa ger dig en bred framtida arbetsmarknad.

Inom inriktningen livsmedelssäkerhet studerar du vanligt förekommande hälsorisker och hur dessa kan förebyggas, allt för att vi människor ska kunna äta säker mat utan att bli sjuka. Ett viktigt inslag i utbildningen är hur man kommunicerar hälsorisker både till privatpersoner och olika verksamheter.

Specifikt för kostvetarprogrammet i Umeå

Vi är det enda kostvetarprogrammet i Sverige som erbjuder ett tre-årigt program med en inriktning mot livsmedelssäkerhet. Vi har också ett nära samarbete med näringslivet vilket ger våra studenter en bra inkörsport till arbetslivet.

Studera utomlands

Institutionen för kostvetenskap har ett antal avtal med olika universitet i Europa och du kan ansöka om att få åka i väg på utbytesstudier till ett av dessa, på masternivå.

Programöversikt

Termin 1–3
Kostvetenskap A och B. Måltidsservice och dietetik.

Termin 4–6
Inriktning Ekonomi och ledarskap
Företagsekonomi. Livsmedelsdesign och hälsokommunikation
och kostundersökningsmetoder/finansiering. Räkenskapsansalys och värdering. Valfri kurs. Beteendevetenskap för arbetslivet. Självständigt arbete. Verksamhetsförlagd utbildning.

Inriktning Livsmedelssäkerhet
Miljö och samhälle. Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete. Självständigt arbete. Hälsoeffekter. Hälsorisker och tillsyn. Livsmedelssäkerhet. Verksamhetsförlagd utbildning.

Efter utbildningen

En kostvetare har en bred arbetsmarknad och beroende på vilken inriktning man väljer kan yrkesrollen se olika ut. Du kan bli kostchef inom kommun, landsting och olika restaurangverksamheter eller arbeta med recept- och produktutveckling eller livsmedelshandeln. Du kan också bli livsmedelsinspektör inom kommun, livsmedelsindustrin och centrala myndigheter. Dessutom kan du jobba med konsultuppdrag, kvalitetssäkring eller t ex utbildning. också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Var kan du jobba?

Kommun, landsting, restaurangverksamhet, livsmedelsindustrin, livsmedelshandel

Intresserad av att läsa mer och forska?

Läs mer här

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kostvetenskap.

Anmälan och behörighet

Kostvetarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01234

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktperson för programmet är:
Josefin Brodin