Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogrammet i statistik och data science

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Detta ettåriga magisterprogram ger breda och djupa kunskaper inom både tillämpad statistik, beräkningsstatistik och i statistikteori. Du får gedigen kunskap om statistiska metoder och god förmåga att kritiskt analysera och tolka data samt att kommunicera resultaten av dina analyser. Du kan skräddarsy din egen utbildning genom att välja mellan olika valbara kurser i statistik, matematisk statistik eller matematik.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Första terminen

Under första terminen läser du först en kurs i statistisk programmering, en mycket viktig färdighet för en statistiker eller data scientist. Under andra halvan av terminen läser du en kurs i kausal inferens, som bl.a. behandlar problemet hur effekten av en behandling på något utfall kan skattas, både i randomiserade försök och i observationsstudier (t.ex. registerbaserade studier). Kursen har hög forskningsanknytning och undervisas av aktiva forskare inom området. Parallellt med dessa två kurser, som ges på halvfart, läser du kurser som du själv väljer bland ett utbud av valbara kurser.

Andra terminen

Under andra terminen utvecklar du ditt skrivande, din analytiska förmåga samt din forskningskompetens genom att skriva en magisteruppsats. Magisteruppsatskursen ges på halvtid under vårterminen och parallellt med den läser du valfria kurser.

De valfria kurserna kan, givet att du uppfyller förkunskapskraven, vara i vilket ämne som helst, inklusive ytterligare kurser i statistik eller matematisk statistik. Valfria kurser sökes i öppen konkurrens utan programförtur.

Valbara kurser under första terminen

Valet av valbara kurser görs i samråd med programsamordnaren efter att du fått besked om antagning till programmet. Du är garanterad en plats på ett antal valbara kurser motsvarande heltidsstudier, men du är inte garanterad ditt förstahandsval. Vissa av de valbara kurserna kräver förkunskap i matematik och en del kurser ges på svenska, vilket kan begränsa dina valmöjligheter.

Vilka kurser som är valbara i år anges nedan tillsammans med deras förkunskapskrav.

Valbara kurser 2022

Under första halvan av terminen erbjuds följande valbara kurser: Sannolikhetsteori (kräver en kurs i grundläggande analys eller motsvarande kunskaper), Multivariat dataanalys (kräver kurser i grundläggande analys och linjär algebra eller motsvarande kunskaper) och Linjär algebra.

Under andra halvan av terminen erbjuds följande valbara kurser: Statistisk inlärning med högdimensionella data, Stokastiska processer (kräver Sannolikhetsteori), Analys för ingenjörer och Linjär algebra (med videoföreläsningar).

Alla matematikkurserna är kurser på grundläggande nivå och ges på svenska.

Examenskrav på valbara och valfria kurser

Både valbara och valfria kurser kan vara på avancerad eller grundläggande nivå. Av de valbara och valfria kurserna måste minst 15 hp vara kurser på avancerad nivå för att uppfylla kraven på en magisterexamen.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Tillsammans med studenterna arbetar vi aktivt för en mer hållbar Handelshögskolan och med att anpassa kurserna på programmet för att på ett bra sätt lär ut om, och för, hållbarhet för dig som tänker dig en karriär som statistiker. I vårt arbete tar vi de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Programöversikt

Termin 1
Statistisk programmering, 7.5 hp
Kausal inferens, 7.5 hp
Valbara kurser, 15 hp

Termin 2
Magisteruppsats i statistik, 15 hp
Valfria kurser, 15 hp

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för statistiker och data scientists är mycket god. Du kan jobba inom många olika områden, både inom privat och offentlig sektor. Programmet ger också behörighet för att söka till forskarutbildning i statistik.

Varför studera statistik?

Framgångsrika statistiker berättar varför de valde att studera statistik och varför du också borde göra det.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde statistik.

Anmälan och behörighet

Magisterprogrammet i statistik och data science, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till magisterprogrammet i statistik krävs kandidatexamen, eller motsvarande utländsk examen om minst 180 hp, med huvudområdet statistik eller matematisk statistik eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Därutöver krävs engelska B/6 från gymnasiet samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (krav på svenska gäller om utbildningen ges med svenska som undervisningsspråk).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 142 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2084

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till magisterprogrammet i statistik krävs kandidatexamen, eller motsvarande utländsk examen om minst 180 hp, med huvudområdet statistik eller matematisk statistik eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Därutöver krävs engelska B/6 från gymnasiet samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (krav på svenska gäller om utbildningen ges med svenska som undervisningsspråk).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 142 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2084

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 januari 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Vad är skillnaden mellan en magisterexamen och en masterexamen?

En filosofie magisterexamen är på 60 hp, d.v.s. motsvarar ett års studier, varav minst 15 hp ska bestå av ett självständigt arbete (uppsats). En masterexamen är däremot på 120 hp, d.v.s. motsvarar två års studier, och minst 30 hp ska vara självständigt arbete (uppsats). Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits) medan filosofie masterexamen översätts till Degree of Master of Science (120 credits). Både magister- och masterexamen är examen på avancerad nivå och ger i Sverige allmän behörighet att söka till forskarutbildning.

Om du efter att du gått magisterprogrammet istället vill ta en masterexamen i statistik vid Umeå universitet är det inga problem. Du fortsätter i så fall bara att läsa fler kurser i statistik/matematisk statistik på avancerad nivå som fristående kurser och skriver en till uppsats så att du sammanlagt har minst 30 hp självständigt arbete på avancerad nivå.

Vilka valfria kurser kan jag välja bland under andra terminen på programmet?

De valfria kurserna kan vara ytterligare kurser i statistik/matematisk statistik eller kurser i något annat ämne, på grundläggande eller avancerad nivå. Av de valbara och valfria kurserna måste minst 15 hp vara kurser på avancerad nivå för att uppfylla kraven på en magisterexamen. Det betyder att om du läst en kurs på grundläggande nivå under höstterminen måste du läsa en kurs på avancerad nivå under vårterminen.

Valfria kurser sökes i konkurrens med andra studenter. Kursplanen för varje kurs beskriver förkunskapskraven. Alla Umeå universitets kurser hittar du på www.umu.se/utbildning.

Hur hittar jag mer information om de obligatoriska och valbara kurserna på programmet?

Du hittar mer information om kurserna, t.ex. kursplaner, här:

www.umu.se/utbildning

Skriv in kursnamnet, t.ex. Statistisk programmering, och klicka på Sök.

Ansvarig för programmet är Emma Persson.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Emma Persson