"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i folkhälsovetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

I dagens globaliserade värld står vi alltmer inför nya folkhälsoutmaningar och det finns behov av kvalificerad expertis inom detta aktuella ämnesområde. Programmet har lockat studenter från mer än 70 länder. Vi har en spännande studiemiljö där individer med olika utbildningar och kulturella bakgrunder möts. Våra lärare kommer från olika delar av världen och vi delar en vision av rättvis hälsa för alla och ett gemensamt uppdrag av transformativ utbildning.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Multidisciplinärt program

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på samhällsvetenskap och medicin, använder kvantitativa och kvalitativa metoder för att identifiera och bedöma specifika hälsorisker innan man utformar och implementerar effektiva populationsbaserade strategier.

Det här programmet är för dig som är intresserad av:

  • Hur man kan främja hälsa?
  • Global hälsa?
  • Sambandet mellan sociala förhållanden och hälsa?
  • Hur man organiserar hälso- och sjukvårdssystem som fördelar resurser effektivt samtidigt som man främjar rättvisa?
  • Avancerade metoder för att förstå och främja folkhälsa i olika sammanhang?
  • Kurser om rättvisa, hållbarhet och andra ämnen relaterade till Agenda 2030?

Beskrivning av programmet

Första året innehåller kurser om global hälsa, hälsosystem, hälsoekonomi, samband mellan sociala förhållanden och hälsa, samt om de metoder du behöver för att utföra folkhälsoarbete.

Andra året bygger på första årets kurser med kurser inom avancerad kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod samt kurser om rättvisa, socialepidemiologi, hållbarhet och utvärdering i folkhälsovetenskap. Det är möjligt att ta examen efter ett år.

Programmet ger färdigheter som krävs för att förstå faktorer för folkhälsa, samt att arbeta med att förbättra och främja folkhälsa. Det är ett internationellt program med studenter från hela världen och all undervisning sker på engelska.

Studentaktivitet, kollaborativt och reflektivt lärande

Vår pedagogiska vision av utbildningsmiljön är baserad på grundprinciper samt didaktiska strategier som inkluderar aktivt, kollaborativt och reflektivt lärande.

Under studierna kommer du att aktivt och självständigt söka kunskap, lösa problem, analysera och värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du arbetar både individuellt och i studiegrupper, och har seminarier, praktiska sessioner, grupparbeten och föreläsningar.

Studenter har visat stor uppskattning av miljön där samarbete mellan människor med olika utbildnings- och kulturell bakgrund är en naturlig del.

Pedagogisk vision av utbildningsmiljön

Examensarbete

Examensarbetet i form av en uppsats är en viktig del av studierna. Uppsatsarbetet ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper för att få en djupare förståelse och specialisering inom ett valt område i folkhälsovetenskap. Våra lärare är även forskare vilket innebär att du får en handledare som har erfarenhet av forskning inom folkhälsovetenskap.

Uppsatsarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är uppdelat i två separata uppsatser som examineras under termin 2 och termin 4

Läs mer om uppsatsarbetet första året

Läs mer om uppsatsarbetet andra året

Programöversikt

År 1 
Global hälsa, Biostatistik, Epidemiologi, Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Teori och management inom hälsopromotion, Magisteruppsats första året

År 2 
Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Kvalitativ dataanalys, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Hälsa, miljö och hållbarhet, Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året

Valbara kurser
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Social epidemiologi-Teori och metoder

Efter utbildningen

Detta program ger kunskap som kan användas i icke-statliga organisationer (NGO’s), offentliga/statliga organisationer och privata företag. Folkhälsovetare kan arbeta inom offentlig sektor i statlig verksamhet, kommuner och regioner. De kan arbeta med folkhälsopolicy, hälsofrämjande insatser, lagstiftning, management, utvärdering av interventioner eller med att analysera effekt av beslut på olika nivåer.

Folkhälsovetare kan hitta arbete i icke-statliga organisationer som Röda Korset, Rädda barnen, Läkare utan gränser eller Clinton Health access. Vissa hittar arbete på WHO. Andra folkhälsovetare hittar jobb i den privata sektorn och arbetar t.ex. för läkemedelsföretag eller försäkringsbolag.

Utbildningen ger även en god grund för fortsatt arbete inom forskning och på universitet och högskolor. Fortsatta studier kan leda till en doktorsexamen.

Läs mer om vår forskning

Hur du ansöker och dokumenterar din arbetslivserfarenhet

Längre ned på denna sida finns information om hur du ansöker till programmet. I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap.

Använd detta formulär för att dokumentera din arbetslivserfarenhet

Masterprogram i folkhälsovetenskap

Vi erbjuder ett magisterprogram (60 hp) för vilka första årets kurser är samma som i detta masterprogram. Vi erbjuder också ett masterprogram med inriktning mot hälsoekonomi (120 hp)

Läs mer: Magisterprogram i folkhälsovetenskap
Läs mer: Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi

Examen

Medicine masterexamen (120 hp) inom huvudområdet Folkhälsovetenskap

Anmälan och behörighet

Masterprogram i folkhälsovetenskap, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp).

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M3000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och global hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Eva Selin