Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Masterprogram i folkhälsovetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Är du intresserad av hur man förebygger sjukdomar och främjar hälsa och samband mellan sociala förhållanden och folkhälsa? Kanske är du intresserad av hur man organiserar och styr hälsosystem för att använda resurserna effektivt och samtidigt främja rättvisa, eller att studera i en multikulturell miljö där många studenter kommer från låg- och medelinkomstländer? Då ska du söka till mastersprogrammet i folkhälsovetenskap!

Under utbildningen

Folkhälsovetenskap är ett forsknings- och utvärderingsinriktat fält med behov av uppgifter om befolkningens hälsa. En viktig del i folkhälsoarbetet är att förvalta och prioritera resurser på individ- och samhällsnivå. Flera kurser handlar om globala hälsoförhållanden och du lär dig de metoder som behövs för folkhälsovetenskapligt arbete. Du fördjupar din kunskap kring hälso- och sjukvårdssystem och de teoretiska ramar som krävs för att utforma och utvärdera folkhälsostrategier.

Inom utbildningen möts människor med olika bakgrund men med det gemensamma intresset att förbättra folkhälsan. Många studenter har en vårdutbildning i grunden - de är exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister eller tandläkare. Andra har en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig grundutbildning, exempelvis socionomer, statsvetare och psykologer.

Läs ett eller två år - magister eller master

Programmet är tvåårigt och ger en medicine masterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap (Degree of Master of Science (120 credits). Main Field of Study: Public Health).

Du kan även välja att avsluta och ta ut en examen efter ett år. Du får då en medicine magisterexamen (Degree of Master of Science. Main Field of Study: Public Health).

Undervisning och arbetsformer

Under studierna kommer du att aktivt och självständigt söka kunskap, lösa problem, analysera och värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du arbetar både individuellt och i studiegrupper, och har seminarier och föreläsningar. Utvärderingar av programmet visar att studiesamarbetet mellan människor med olika utbildnings- och kulturell bakgrund får mycket högt betyg av studenterna.

Du som följer programmet har en garanterad plats på de kurser som ges inom programmet. Vissa kurser bygger på varandra och förutsätts därför läsas i en viss ordning.

Undervisningsspråk engelska

Programmet har internationell inriktning och rekrytering och all undervisning ges på engelska.

Avslutande uppsats - examensarbetet

Varje år avslutas med ett uppsatsarbete:

  • om du läser ett år (magister) skriver du en uppsats om 15 hp i slutet av termin två,
  • om du läser två år (master) skriver du antingen två uppsatser om 15 hp eller en uppsats om 30 hp under din sista termin.

Under uppsatsarbetet kan du specialisera dig på de områden som intresserar just dig och tillämpa det du har lärt dig under de teoretiska kurserna.

Jag vill läsa mer om examensarbete och tidigare uppsatser

Programöversikt

År 1 
Global hälsa, Biostatistik, Epidemiologi, Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, Magisteruppsats första året

År 2 
Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Kvalitativ dataanalys, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året

Valbara kurser
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Social epidemiologi – teori och metoder Hälsa, miljö och hållbarhet, Planering och management i hälso- och sjukvård

Efter utbildningen

Den kompetens som utbildningen ger kan användas inom både offentlig och privat verksamhet.

Inom statlig verksamhet, kommuner och landsting är vanliga roller för folkhälsovetare strateger, utredare och planerare. Exempelvis finns ett ökat behov inom kommuner och landsting att förstå hälsosamband, planera för genomförande av interventioner och utvärdering av behandlingar eller arbetsmetoder. Det gäller inom såväl hälso- och miljöskydd som vård och omsorg. Inom den privata arbetsmarknaden finns behov av hälsoekonomi inom exempelvis läkemedelsindustrin.

Hälsoekonomi, epidemiologi, intervjuteknik, biostatistik, utvärderingsmetodik och skrivförmåga har visat sig användbart när studenterna gått till arbetsmarknaden i allmänhet eller tillbaka till sina tidigare arbetsplatser.

Gå vidare mot forskning

Utbildningen ger en god grund för fortsatt arbete inom forskning och på universitet och högskolor.

Läs mer om vår forskning

Document your workexperience

Use this form to document your workexperience

Anmälan och behörighet

Masterprogram i folkhälsovetenskap, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3000

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M3000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och global hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Eva Selin