"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i IT Management

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Masterprogrammet i IT management är framtaget för dig som vill vara med och utforma informationsteknikens användning. Programmet ger dig möjlighet att skapa en unik kompetensprofil där du kan kombinera kunskap från din kandidatutbildning med nya insikter om IT och dess användning i organisationer och affärsverksamheter. Med en examen i IT management kan du fungera som länken mellan organisationer och IT.

Under utbildningen

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom föreläsningar och seminarier behandlas respektive kurs teoretiska aspekter och genom olika former av live cases får du som student arbeta praktiskt med kursens teoretiska delar.

Eftersom programmet ges på engelska hittar du mer om programmet på den engelska sidan:

Master's Programme in IT Management

Programöversikt

Magisterexamen, 1 år

(med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)

Termin 1
- Organisationsstyrning och informationssystem, 15 hp
- Verksamhetsanalys och organisationsförändring, 15 hp

Termin 2
- Digital Innovation, 7.5 hp
- Kvalitativ forskning i informatik, 7.5 hp
- Magisteruppsats i informatik med inriktning mot IT-management, 15 hp

Väljer du fortsatta studier mot masterexamen läser du följande under kommande år.

Termin 3
- Att leda det digitala företaget, 15 hp
- Valbara/valfria kurser, 15 hp

Termin 4
- Masteruppsats i informatik med inriktning mot IT-management, 15 hp
- Digital strategi, 15 hp

Masterexamen, 2 år

Istället för ovanstående struktur kan du från start välja att läsa en två års masterutbildning och genomför då följande:

Termin 1
- Organisationsstyrning och informationssystem, 15 hp
- Verksamhetsanalys och organisationsförändring, 15 hp

Termin 2
- Digital Innovation, 7.5 hp
- Kvalitativ forskning i informatik, 7.5 hp
- Digital strategi, 15 hp

Termin 3
- Att leda det digitala företaget, 15 hp
- Valbara/valfria kurser, 15 hp

Termin 4
- Masteruppsats i informatik med inriktning mot IT-management, 30 hp

Efter utbildningen

Arbetsförmedlingens senaste rapport (2021) visar att efterfrågan systemutvecklare, IT-arkitekter och systemanalytiker kommer att vara hög i alla fall fram till 2026. Med en magisterexamen i IT-management får du verktygen att ta del av den potentialen och vara med och utveckla IT-baserat värdeskapande.

Utbildningen förbereder för kvalificerat utrednings-, planerings- och utvecklingsarbete inom privat eller offentlig sektor såväl som för forskning.

Möjliga karriärvägar efter utbildningen kan t ex vara inom/som:

- Projektledning
- Konsultverksamhet
- Informationssystemsspecialist
- Systemdesigner
- Systemarkitekt
- Verksamhetsutveckling
- Affärsutveckling
- Entreprenörskap

Våra studiemiljöer

Här ser du lokaler och utrustning som studenter har tillgång till 24/7 under studietiden. Välkommen!

Examen

Filosofie magisterexamen 60 hp. Huvudområde: informatik. Inriktning: IT-management.
Filosofie masterexamen 120 hp. Huvudområde: informatik. Inriktning: IT-management.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i IT Management, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen omfattande minst 180 högskolepoäng, med minst 90 högskolepoäng inom något av följande huvudområden: informatik, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, statsvetenskap, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2052

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen omfattande minst 180 högskolepoäng, med minst 90 högskolepoäng inom något av följande huvudområden: informatik, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, statsvetenskap, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2042

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för Informatik
Kontaktperson för programmet är:
Daniel Skog