"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsplanerarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Utbildningen behandlar grundläggande planeringspraxis samt utmaningar och möjligheter inom planering rörande hållbarhet, bostäder, transport, migration och välfärd. Vi undersöker också frågor om jämlikhet och rättvisa eftersom dessa relaterar till planeringsutövning, planeringsteori och den byggda miljön. Som planerare arbetar du i  offentlig eller privat sektor med stads- och regionalutveckling om var och hur människor i olika åldrar ska bo, leka och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling

Under utbildningen

Bred utbildning

Din utbildning har ett brett upplägg där olika ämnesområden kombineras med andra inom samhällsplanering, naturvetenskap och tekniska områden inom planering.

Metoder och exkursioner bland annat

Du fördjupar dig i ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. Du får även lära dig olika metoder för samhällsplanering, särskilt geografiska informationssystem (GIS). Du deltar även i gästföreläsningar , exkursioner samt studiebesök.

Sista året på programmet

Under sista året kommer du delta i större projektarbeten. Den avslutande terminens fokus ligger på att rusta dig för övergången till arbetslivet på olika sätt. Ditt examensarbete ska ha en tydlig koppling till aktuell samhällsplanering, gärna i samarbete med en tänkbar arbetsgivare.

Datorlabb 

Utbildningen sker på helfart. Föreläsningar varvas med seminarier samt individuella och gruppvisa mindre projektarbeten. Institutionen har ett eget datorlabb där du kommer arbeta med olika uppgifter, inte minst med GIS.

 

Studera utomlands

 

Programöversikt

Efter utbildningen

Du som samhällsplanerare har möjlighet att jobba på många håll i samhället, t.ex. i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och konsultföretag. Efterfrågan på planerare är god. Du som fullföljt programmet har fått kunskaper för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete. Det kan handla om t.ex. kommunal översiktsplanering, stadsplanering, landsbygdsutveckling, trafikplanering och regionalt utvecklingsarbete samt analyser av olika slag. Du har även kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) som idag är mycket efterfrågat på arbetsmarknaden.

 

 

Senast vi mätte

9 av 10 får jobb inom ett år efter utbildningens slut

Studier på avancerad nivå

Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå  – exempelvis masterprogrammet Spatial Planning and Development eller magisterprogrammet med inriktning mot GIS  och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: kulturgeografi. Inriktning: samhällsplanering.

Anmälan och behörighet

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 54 800 kr. Total studieavgift: 328 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1260

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för geografi
Kontaktperson för programmet är:
Madeleine Eriksson