Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samhällsplanerarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Samhällsplanerarprogrammet är för dig som vill vara med och forma morgondagens samhälle. För att kunna planera för en gynnsam utveckling krävs kunskaper om hur samhället fungerar och förändras. Frågor som rör markanvändning nu och i framtiden, var människor bor och arbetar, kommunikationers roll och en långsiktigt hållbar utveckling är därför centrala delar av programmet.

Under utbildningen

Utbildningen har ett brett och tvärvetenskapligt upplägg där samhällsvetenskapliga ämnen kombineras med naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och tekniska perspektiv på planering.

Fördjupningen sker inom ämnet kulturgeografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering. Även metoder för samhällsplanering är centrala inslag, särskilt geografiska informationssystem (GIS). Fortlöpande under utbildningen arrangeras gästföreläsningar med aktiva samhällsplanerare, samt exkursioner och studiebesök.

Under sista året genomförs en rad större projektarbeten, bl.a. vid Designhögskolan. Den avslutande terminen ägnas främst åt att på olika sätt förbereda dig inför utträdet på arbetsmarknaden. Examensarbetet ska ha en tydlig koppling till aktuell samhällsplanering, gärna i samarbete med en tänkbar arbetsgivare.

Det finns också möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Läs mer om utlandsstudier här 

Utbildningen sker på helfart. Föreläsningar varvas med seminarier samt individuella och gruppvisa mindre projektarbeten. Institutionen har ett eget datorlabb där studenterna arbetar med olika uppgifter, inte minst med GIS.

Programöversikt

Efter utbildningen

Planerare finns på många håll i samhället, t.ex. i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och konsultföretag. Efterfrågan på planerare är god. Den som gått samhällsplanerarprogrammet har kunskaper för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete. Det kan handla om t.ex. kommunal översiktsplanering, stadsplanering, landsbygdsutveckling, trafikplanering och regionalt utvecklingsarbete samt analyser av olika slag. Inte minst kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

9 av 10 får jobb inom ett år efter utbildningens slut

Studier på avancerad nivå

Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå  – exempelvis masterprogrammet Spatial Planning and Development eller magisterprogrammet med inriktning mot GIS  och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: kulturgeografi. Inriktning: samhällsplanering.

Anmälan och behörighet

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01260

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktperson för programmet är:
Håkan Appelblad