"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

 • Antal högskolepoäng 60 hp
 • Studietid 2 år (deltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2023

Du som läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet brinner för att ge omvårdnad med fokus på det goda åldrandet. Du arbetar för att främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre ansvarar du för omvårdnaden av äldre, och du deltar även i team i medicinsk behandling och rehabilitering. Du utvecklar din förmåga att kritiskt kunna delta i kunskapsutvecklingen inom området.

I programmet ingår teoretiska studier som innehåller geriatrisk vård:

 • diagnostik
 • behandling och omvårdnad
 • värdighet och livskvalitet i åldrandet
 • demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad
 • omvårdnad vid livets slut
 • organisation
 • ledning och utveckling av omvårdnadsarbete

Verksamhetsintegrerat lärande ingår i alla kurser. Ett examensarbete på 15 hp ingår.

Studera utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Efterfrågan på geriatriksjuksköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Antalet äldre i befolkningen har ökat och kommer fortsätta att öka, vilket medför ett ökat behov av personal inom äldrevården.

Vanliga jobb

Som sjuksköterska specialiserad inom äldrevård ansvarar du för omvårdnaden av äldre människor och kan arbeta med flera olika verksamheter, till exempel inom:

 • kommunal äldrevård
 • hemsjukvård
 • geriatriska kliniker
 • rehabiliteringskliniker

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3010

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)