Hoppa direkt till innehållet
printicon

Yrkeslärarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Studietid 3 år (deltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2018

Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter till ungdomar och vuxna på väg mot ett nytt yrke. Programmet vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till.

Tre personer i en verkstad
Öppna i fullskärmsläge
Foto Johan Gunséus

Under utbildningen

I programmet fokuseras hur du i en framtida yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du lär dig att bedöma elevers lärande och utveckling samt hur prestationer kan betygsättas. Du får även kunskaper om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv.

Yrkeslärarutbildningen innehåller två områden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Med stöd av en handledare kommer du att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan i den del av utbildningen som kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig för läraryrkets alla delar. Alla lärarstudenter genomför VFU vid en skola i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller sin hemortskommun, om inte annat är överenskommet

Behörighetsbedömning och ansökan

Eftersom du inte läser några ämneskunskaper i programmet är de yrkeskunskaper du har sedan tidigare basen för de yrkesämnen du ska undervisa i. Du måste därför i samband med din ansökan kunna styrka att du har gedigna praktiska och teoretiska yrkeskunskaper.

Läs mer om behörighetsbedömning och ansökan

Har du redan arbetat som yrkeslärare i mer än åtta år?

Om du redan arbetar som yrkeslärare och har gjort det i mer än åtta år under den senaste 15-årsperioden, kan du ansöka till VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare som saknar examen). Du läser då en förkortad utbildningsvetenskaplig kärna.

Läs mer om VAL-projektet

Programöversikt

Utbildningsvetenskaplig kärna, I, II och III, 60hp, samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp.

Efter utbildningen

Som yrkeslärare arbetar du i något av gymnasieskolans yrkesprogram inom det yrkesområde i vilket du vill undervisa.

Anmälan och behörighet

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För Yrkeslärarprogrammet krävs särskilda behörighetskrav i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man kan ha fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom de sökte yrkesämnena. För varje enskilt yrkesämne finns det därför kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Vilka kunskapskriterier som gäller för det eller de ämnen som du vill undervisa i hittar du på UHRs hemsida för särskilda behörighetskrav för yrkeslärare. (www.uhr.se)

Urval

Platsgaranti

Anmälningskod

UMU-06300

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

behörighetsbedömning och ansökan

Förutom grundläggande behörighet måste du ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.  Läs mer om behörighetsbedömning och ansökan.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolans kansli
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter