"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Centrum för skolledarutveckling

Vid Centrum för skolledarutveckling ges utbildning för framförallt rektorer. Här finns en levande forskningsmiljö om skola och ledarskap och det anordnas uppskattade seminarier och konferenser inom ämnesområdet.

Utbildning

Rektorsprogrammet

Läs vidare om Rektorsprogrammet.

Kurser och insatser

Läs vidare om våra kurser, insatser och uppdragsutbildning.

Magisterkurser

Läs vidare om magisterkurserna i utbildningsledarskap.

Forskning

Forskning och nätverk

Inom vår forskningsmiljö bedrivs forskning om skolans ledarskap, styrning och organisation.

Publikationer

Se aktuella publikationer från våra forskare.

Aktuellt

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning till rektorsprogrammet, 15 mars till 17 april.

Seminarier och konferenser

Centrum för skolledarutveckling genomför olika seminarier och konferenser, läs mer om aktuella händelser här!

Barn är aktiva i att förstå och uttrycka sig om coronaviruset

Ny forskning i förskolepedagogik visar att barn är aktiva i att förstå och uttrycka sig om coronaviruset.

Konkreta förslag för att förbättra skolledares arbetsmiljö

Ny forskning listar åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsa hos skolledare.

Att bygga en rondell i rusningstrafik

Forskare stödjer skolor och huvudmän att utveckla sin organisation, förändra sin kultur och nå måluppfyllelse.

Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende

Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket.