"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock, Jacob Ammentorp Lund

Kritisk, etisk, juridisk och social AI (CELS-AI)

När AI utvecklas och implementeras, vilka effekter för det med sig och hur tillämpas de etiska, rättsliga och samhälleliga perspektiven?

Om Kritisk, etisk, juridisk och social AI, (CELS-AI)

Detta fokusområde bygger på etablerade arbetssätt för att tillämpa etiska, rättsliga och samhälleliga perspektiv på AI, det vill säga utvärderingar av hur sådana perspektiv tillvaratas i implementeringen av artificiell intelligens. Vi lägger utöver detta särskild tonvikt på det kritiska perspektivet genom att införliva insikter från ett växande forskningsfält om de effekter AI för med sig när det gäller exempelvis samhälleliga värden, politiska processer, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter. CELS-AI omfattar således forskning om artificiell intelligens inom ämnen såsom juridik, sociologi, statsvetenskap och andra relevanta discipliner, samtidigt som fokusområdet strävar efter tvärvetenskapliga samarbeten i syfte att överbrygga utformning, genomförande, användning och samhälleliga konsekvenser av artificiell intelligens. 

Kontakta oss

TAIGAs fokusområde CELS-AI, (Kritisk, etisk, juridisk och social AI) samordnas av Markus Naarttijärvi, universitetslektor och professor i rättsvetenskap, som forskar inom området konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor med särskilt fokus på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

TAIGAs samordnare för detta fokusområde

Associates

Senast uppdaterad: 2024-01-11