"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reportage från forskningen

Inom EcoChange produceras vetenskap inom en mängd olika områden, alla med hav och klimat som fokus. Här beskrivs delar av forskningen på ett populärvetenskapligt sätt, tillgängligt för alla. Möt människorna, läs om resultaten.

Ekosystemet

Dödlig vitaminbrist i havet

Lax, ejder, gråtrut. Varför drabbas de av brist på vitamin B1, tiamin?

Är gäddor överlevare?

Gäddans förmåga att anpassa sig till en varierande miljö kan vara dess nyckel till överlevnad.

Välrustad giftalg

Dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii är tyvärr väl rustad att möta klimatförändringarna.

Diversitet i kustområden

Klimatförändringarna kan leda till en ökande diversitet i kustområden.

Komplex, ineffektiv födoväv

Ökat inflöde av löst organiskt kol gör den marina födoväven mindre effektiv.

Känsliga Östersjöbakterier

Bakteriesamhällena i Östersjön är känsliga för miljöstörningar, och kommer att förändras.

Farliga ämnen

Gamla synder - nya problem

Dioxiner i strömming minskar inte som förväntat. Användning av klorfenol kan vara en del av förklaringen.

Bakterier påverkas av gifter

Även bakterier kan påverkas av att utsättas för miljögifter.

Giftighet och cocktaileffekter

Hur giftiga är bottensedimenten i Bottniska viken. Embryon av zebrafiskar ger svar.

Om kvicksilver i Östersjön

Erik Björn, forskare vid Umeå universitet, studerar kvicksilver i Östersjöns ekosystem (på engelska).

Läkemedelsrester i Östersjön

Läkemedelsrester finns överallt i Östersjön. I vattnet hittas en blandning av våra vanligaste mediciner.

Förvalta havet

Kraftfull forskning krävs

Det krävs kraftfull och kontinuerlig forskning kring hav och klimat, säger professor Agneta Andersson.

EcoChange stödjer havsförvaltningen

Havsförvaltningen behöver resultaten från EcoChange, säger Elisabeth Sahlsten på Havs- och vattenmyndigheten.

Siktdjup kan ge felbedömning av vattenstatus

För att använda siktdjup för bedömning av miljötillståndet måste man känna till vattnets optiska egenskaper.

Viktig bakterieandning förbises

Om bakterieandningen förbises riskerar man att kasta pengarna för dyra näringsreducerande åtgärder i sjön.

Kunskapstörstande havsförvaltning

Det krävs samarbete mellan forskning och miljöförvaltning för att uppnå en god havsmiljö.

Senast uppdaterad: 2020-07-02