Hoppa direkt till innehållet
printicon

Uttag av prover och data

Enheten för biobanksforskning administrerar och förmedlar uttag från ett flertal forskningsprovsamlingar och register. Ta gärna kontakt med oss för mer information.

NSHDS
NSHDS

NSHDS är en prospektivt insamlad biobank med enkätdata från cirka 135 000 personer i norra Sverige.

Kostdatabasen
Kostdatabasen

Kostdatabasen innehåller information från kostregistreringar i VIP- och MONICA-studierna.

Maternitetskohorten
Maternitetskohorten

Kohorten innehåller över 126 000 serumprover från 91 000 gravida kvinnor.

Bankfack
Bankfack

Bankfack är provserier på redan sjuka individer. EBF hanterar data för vissa bankfack.

OMICS-databasen
OMICS-databasen

OMICS-databasen är en samling med GWAS-data och andra stora datasamlingar genererade från biobanksprover.

 

 

Mer information

 

Avgifter

Avgifter vid Enheten för biobanksforskning och Biobanken norr

Adresser

Samtliga handlingar kan skickas med e-post. Undertecknade dokument kan skickas som skannad pdf-fil.

Adress till sekretariatet: ebf@umu.se

Anette Forsgren
Enheten för biobanksforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå

Blanketter och variabelförklaringar

 NSHDS

The Northern Sweden Diet Database (Kostdatabasen)