Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt Idrottspedagogik

Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande: En studie av Locker Room Talk:s utbildningsinsatser
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utmaningar med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Forskningsämne: Idrottsforskning
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt