"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt Idrottspedagogik

Mot högre moraliska höjder? Organisatoriska konsekvenser av etik-relaterade styrinstrument
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En väg framåt? Narrative pedagogik för att förhindra övergrepp mot unga domare inom idrott
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Physical literacy – En pilotstudie för stärkt rörelsebildning i grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska Innebandyförbundets inkluderingsresa
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 maj 2020 till 30 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Be Like an Athlete (BLA)
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 30 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att fortsätta i idrottsföreningar på livets rörelseresa (Physical literacy): att spela och arrangera gåfotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vår idrott - eller deras? Unga idrottares perspektiv på rätten till delaktighet
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande: En studie av Locker Room Talk:s utbildningsinsatser
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Korsdrag i styrelserummet – en undersökning av förhandlingar mellan medlemmars behov och externa förväntningar
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 september 2016 till 1 maj 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utmaningar med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aktivitetskort på nätet – En studie av ungdomars idrotts- och motionsvanor samt fördelningen av kommunalt stöd
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Forskningsområde: Idrottsforskning
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utom tävlan – En studie av alternativa föreningsaktiviteter med betoning på föreningsfostran
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-02-13