"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Forskningsledare Peter Andersen i sitt labb

Bild: Mattias Pettersson

Peter Andersens labb

Forskargrupp Vi bedriver klinisk och pre-klinisk forskning om amyotrofisk lateralskleros (ALS) och frontolateral demens (FTD).

ALS är ett samlingsnamn för en grupp motorneuronsjukdomar som drabbar cirka 230 personer i Sverige varje år. Gemensamt för alla varianter är att förlust av motoriska nervceller i hjärna och ryggmärg leder till muskelförsvagning och så småningom förlamning. Symtomen sprider sig gradvis i takt med att fler motoriska nervceller bryts ned och patienter avlider oftast inom 5 år, som följd av att andningsmuskulaturen drabbas.
 
FTD, kallas även pannlobsdemens, och är en sjukdom som visar sig genom personlighetsförändringar. Koncentration, omdöme och impulskontroll försämras. Minskad initiativförmåga, vredesutbrott och bristande empati är andra tidiga tecken. För vissa kan symtomen börja med minskad språkförståelse och svårighet att uttrycka sig i ord. Symtomen blir fler i takt med att hjärnskadan sprider sig och patienten får svårt att sköta sin vardag. 
 
Vår forskning kring ALS och FTD innefattar till stor del analyser av forskningsprover från patienter och anhöriga. Våra huvudspår är: 

  • Genetiska förändringar som kan orsaka eller minska risken för sjukdom  
  • Kliniska läkemedelsstudier och kartläggning av sjukdomsutveckling vid olika typer av ALS 
  • Biomarkörer – molekylära profiler, i blodplasma eller cerebrospinalvätska, som kan användas för att identifiera olika typer av ALS. Förhoppningen är att vi ska finna bra specifika biomarkörer som kan underlätta korrekt diagnos, att välja behandlingsstrategi och undersöka hur en patient svarar på en viss behandling. 
  • Molekylära mekanismer bakom proteinaggregering och degeneration av motoriska nervceller  
  • Mekanismer för prion-liknande spridning av felvecklat SOD1-protein i nervsystemet vid ALS  

Forskningsledare

Peter Andersen
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 00

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Neurovetenskap
ALS-forskning som kan stoppa sjukdomsutvecklingen

Möt läkaren och forskaren Peter Andersen som söker orsaken bakom ALS med förhoppningen att kunna hitta en så kallad genterapi som kan stoppa sjukdomsutvecklingen. I fokus står genen SOD1 och resultat från en kartläggning av ALS-släkter i Norrland. Reportaget är producerat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2022.

Många tog chansen att fråga om ALS

Hur ärvs ALS? Finns det lovande mediciner? Frågorna var många vid populärvetenskapliga webbinariet om ALS.

Peter Andersen får Mångbergs pris 2023

I år går Mångbergs pris till Peter Andersen för hans insatser inom ALS-forskningen.

Kunskap om hopklibbade proteiner kan lösa ALS-gåtan

Peter Andersen har funnit mekanismer som kan göra det möjligt att behandla eller till och med förebygga ALS.

Senast uppdaterad: 2024-03-07