Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Parasitologi – läran om eukaryota smittämnen och hur de orsakar sjukdom

Parasiter är en bred gruppering av organismer som orsakar alltifrån dödliga sjukdomar som malaria och Chagas sjukdom, till i stort del harmlösa åkommor som hårlöss och springmask infektioner. Parasitologi är ett spännande forskningsområde med viktig tillämpning inte bara inom medicin utan även jordbruk, fiskodling och veterinärvetenskap.

Parasiter kan vara encelliga, mikroskopiskt små och leva inne i kroppen. De kan vara större flercelliga nematoder som lever inne i kroppen, exempelvis bandmaskar som kan bli alltifrån några millimeter till flera meter långa. De kan också vara insekter som lever på huden. Många parasiter som lever i kroppen har dessutom en komplicerad livscykel och är beroende av insekter för överföring av parasiten mellan värddjur.

Parasiter är beroende av värddjur för att överleva. Deras celler har, till skillnad från bakterier (prokaryoter), en komplex arkitektur och en organisering av dess genetiska material som liknar den i våra egna celler, de är eukaryoter.

Vid Umeå universitet forskar vi på flera parasiter som orsakar sjukdom i människa och djur:

  • Vi försöker bättre förstå vilka delar av malariaparasitens arvsmassa som är viktig för parasitens förmåga att orsaka sjukdom och överföras av myggor.
  • Vi studerar hur människan och myggan svarar på infektion och interagerar med malariaparasiten.
  • Vi bedriver även forskning som undersöker hur sjukdomar som sprids av olika parasiter påverkas av klimatförändringar.
  • Vi forskar om metabolismen i den parasit som orsakar Afrikansk sömnsjuka med målet att upptäcka nya svagheter hos parasiten som kan bli mål för nya mediciner.

Reportage och porträtt

Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit

Oliver Billker, professor i bioteknik, fokuserar att förstå malariaparasitens biologi bättre.

Forskargrupper

Anders Hofer Lab
Vi studerar biosyntesvägar för nukleotider i Trypanosoma brucei, Giardia lamblia, Borrelia burgdorferi och andra patogener.
Typ av projekt Forskargrupp
Anna Linusson Lab
På gång. Ha tålamod
Typ av projekt Forskargrupp
Birgitta Evengård Lab
Vår grupp studerar infektionssjukdomar och klimatförändring i norr.
Typ av projekt Forskargrupp
Ellen Bushell Lab
Gruppen forskar om parasit-värd-interaktioner som styr malariainfektion och sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Trygg Lab
text
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Natuschka Lee lab
inledning
Typ av projekt Forskargrupp
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och använder signaler från sina värdar för att para sig och reproducera.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?