"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Metodstöd för arbetsplatsdialog

Forskningsprojekt Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår, men även för rehabilitering tillbaka till arbete. Personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsa kan också vara ett viktigt stöd vid återgång till arbete.

För att främja arbetsförmåga eller underlätta återgång till arbete finns två användbara metodstöd: Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, för chefer och Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+, för personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsa. Båda metodstöden är enkla att använda som stöd vid dialog och anpassning av arbete.

Projektansvarig

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Afa Försäkring, Region Västerbotten

Projektbeskrivning

AD-A för dig som chef

Syftet med metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, är att vid tidiga tecken på ohälsa eller neds...

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

För att främja arbetsförmåga eller underlätta återgång till arbete finns två användbara metodstöd: Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, för chefer och Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+, för personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsa. Båda metodstöden är enkla att använda som stöd vid dialog och anpassning av arbete.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-10-27