"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utformande av övergången till en hållbar och klimatvänlig bioekonomi – Waste2Value LevelUp!

Forskningsprojekt Waste2Value LevelUp! ingår i ett internationellt kompetenscentrum för excellenta teknologier som utforskar övergången till en hållbar och klimatvänlig bioekonomi. Restströmmar från jordbruk, skogsbruk, och samhället omvandlas genom termokemisk förgasning för att ersätta fossila kemikalier och bränslen samtidigt som grundämnen återvinns. Forskargruppen TEC-lab bidrar med kompetens inom återvinning av grundämnen, in situ-diagnostik, och djupgående kunskap inom termokemiska processer.

Vi använder en unik pilotanläggning i Wien, Österrike, för att genomföra termokemisk förgasning av restströmmar. I den heta miljön, som har syreunderskott, kan vätgas och kolatomer separeras effektivt från askbildande grundämnen och utgöra byggstenar för skapa nya, fossilfria kemikalier eller bränslen. Det är en komplex process som behöver nya mätmetoder för att nå bästa möjliga utbyte. Möjligheten att återvinna de grundämnen som stannar i askan – exempelvis fosfor eller olika metaller – är en annan nyckelfråga för att bidra till en hållbar och klimatvänlig bioekonomi.

Forskningsledare

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-04-01 2027-03-31

Finansiering

Austrian Research Promotion Agency (FFG).

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi, Materialvetenskap

Projektbeskrivning

Waste2Value LevelUp! är ett delprojekt i ett COMET kompetenscentrum som genomför tillämpad grundforskning – det handlar om att lösa praktiska problem för att excellent forskning ska komma till nytta i samhället. Vi använder en unik pilotanläggning i Wien, Österrike, för att genomföra termokemisk förgasning av restströmmar i en dubbel fluidiserad bädd.

Förgasning i den här anläggningen använder hög temperatur och ånga för att omvandla restströmmar från olika sektorer genom termokemisk omvandling till vätgas och kolmonoxid till en syngas. Den bildade syngasen separeras effektivt från askbildande grundämnen och utgöra byggstenar för skapa nya, fossilfria kemikalier eller bränslen, exempelvis genom rekombination genom Fischer-Tropsch-syntes.

Omvandlingen av olika restströmmar utforskas och omfattar exempelvis olika nötskal, avloppsslam, och lignocellulosisk biomassa. Hur variationen i sammansättning och egenskaper hos restströmmarna påverkar syngas-kvaliteten och förgasningsprocessen utreds med stöd av experimentell design. För att kunna följa alla intressanta komponenter i syngasen där en hög halt av vätgas är målet behöver också nya mätmetoder utvecklas för att möjliggöra ett industriellt användande av tekniken.

Det finns många materialfrågor som är intimt förknippade med det här – dels för att förbättra syngasen, men också avseende hållbarhet för anläggningen. Det innebär att studier på ytor som utsätts för bäddmaterial och beläggningar behöver studeras. Det finns också en potential att återvinna grundämnen som stannar i askan – exempelvis fosfor eller olika metaller – vilket är en annan nyckelfråga för att bidra till en hållbar och klimatvänlig bioekonomi.

Länkar och mer läsning:

Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) (umu.se)

Nils Skoglund lab (umu.se)

Tillämpad optik (umu.se)

Senast uppdaterad: 2024-04-15