Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Alkoholmissbruk ökar risken för våld mot gravida
Publicerad: 08 jan, 2019

Risken för våld i nära relation under graviditeten ökar om partnern dricker för mycket alkohol.

Arbetslöshet ger stor försämring i hälsorelaterad livskvalitet
Publicerad: 26 jun, 2019

En arbetslös förlorar hälsorelaterad livskvalitet motsvarande ett år vart tionde år jämfört med en arbetande.

Arcum-afflierade Hanna Blåhed finalist i Mitt Nordliga Projekt
Publicerad: 23 okt, 2020

Hanna utvald att presentera sitt projekt vid Arktiska universitetets kongress 2021

Att se ultraljud av halskärl minskar sjukdomsrisk
Publicerad: 04 dec, 2018

Personer som ser ultraljud på sina åderförkalkade halskärl får minskade riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

Avhandling om ungas psykiska hälsa och fritid på landsbygden
Publicerad: 31 maj, 2021

Fritidsaktiviteter är viktiga för den psykiska hälsan men också vara stressa och reproducera könsmönster.

Barn i fokus i nedräkning om klimatet
Publicerad: 14 nov, 2019

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas visar ny rapport.

Brister i hälsoundersökning av asylsökande
Publicerad: 29 maj, 2019

Många asylsökande genomgår inte någon hälsokontroll i Sverige. Det saknas ett enhetligt system.

Brister i vården skapar ökad ohälsa hos transpersoner
Publicerad: 19 nov, 2018

Transvården behöver mer resurser och höjd kunskapsnivå. Det visar Ida Linanders avhandling.

Bukfetma vanligt bland kvinnor på Indonesiens landsbygd
Publicerad: 24 okt, 2018

Bukfetma är sju gånger vanligare bland kvinnor än bland män på den indonesiska landsbygden.

Dekan, prodekan och en vicedekan Medicinska fakulteten
Publicerad: 16 feb, 2021

Dekan, prodekan och en vicedekan har blivit utsedda för kommande mandatperiod vid Medicinska fakulteten.

EU lyfter fram Zika-samarbete som enastående
Publicerad: 11 nov, 2019

Enastående exempel på internationellt forskningssamarbete, anser EU om ZikaPLAN där Umeå har nyckelroll.

Europeiskt observatorium för klimat och hälsa öppnat
Publicerad: 09 mar, 2021

Maria Nilsson och Joacim Rocklöv deltar i arbetet att skapa ett virtuellt observatorium om klimat och hälsa.

Extrem värme hotar att överbelasta sjukvården i hela världen
Publicerad: 29 nov, 2018

Ny rapport visar att extrem värme skadar vår hälsa och hotar att överbelasta sjukvården i hela världen.

Extremväder kommer påverka folkhälsan
Publicerad: 16 aug, 2018

“Extremväder kommer påverka folkhälsan”

Folkhälsostudent utsedd till årets Global Swede
Publicerad: 28 maj, 2021

Sergio Flores, masterprogrammet i folkhälsovetenskap, fick motta diplom för utmärkelsen Global Swede.