Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anders Berglund, universitetslektor, förenad anställning
Anders Esberg, forskningsingenjör, förste
Anders Wänman, professor/specialistutbildad tandläkare
Anna Lövgren, biträdande universitetslektor, ST-tandläkare
Anton Eklund, tandläkare, doktorand
Catharina Österlund, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Cecilia Koskinen Holm, biträdande universitetslektor, ST-tandläkare
Chengjuan Qu, forskningsassistent, förste

Förste forskning assistant Chengjuan Qu

Dmitry Shungin, forskningsingenjör, förste
Elin Enqvist, administratör, personal

Arbetar med personalfrågor på Institutionen för odontologi och på Kansliet för medicin. 

Eva Levring Jäghagen, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Jan Ahlqvist, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Karin Danielsson, universitetslektor, förenad anställning
Karin Sunnegårdh Grönberg, universitetslektor, förenad anställning
Majid Ebrahimi, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Malin Brundin, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Margareta Molin Thoren, professor/specialistutbildad tandläkare
Mats Sjöström, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Monica Brage, forskningsassistent, doktorand
Nameer Al-Taai, doktorand

Övertandläkare vid region Västerbotten

Enhet: Ortodonti

Pamela Hasslöf, biträdande universitetslektor, ST-tandläkare
Pernilla Lif Holgersson, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare

Docent i Pedodonti. Bedriver forskning som fokuserar på den orala mikromiljön hos barn och ungdomar och hur mikromiljön påverkar tandhälsan. 

Pernilla Lundberg, professor/specialistutbildad tandläkare
Py Palmqvist, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Rima Sulniute, forskningsingenjör, förste
Sari Korva, administratör, utbildning
Susanne Lindquist, forskningsingenjör, förste
Tomas Lindh, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare
Wen Kou, universitetslektor, förenad anställning