Hoppa direkt till innehållet
printicon

Elektro- och systemteknik

Forskningsmiljön spänner över ett brett område inom elektroteknik, tillämpad fysik och medicinsk teknik.

Inom inbyggda system utvecklas nya trådlösa sensornätverk för mätningar i olika miljöer, som t ex datainsamling av djurs rörelsemönster (digital djurpark). Inom reglerteknik och robotik fokuseras forskningen på matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig hjärna och användandet av dessa modeller för avläsning, visualisering, förutsägelser och kontroll av viktiga variabler i dessa system. Forskningen inom medicinsk teknik syftar till utveckla idéer till nya produkter som kan gynna vården och kvalitén för människor som får vård, t ex resonanssensorer för diagnostik och karakterisering av sjukdom i mjuk vävnad. Inom medieområdet bedrivs forskning även med inriktning mot medieanvändning, talbeteende, medieupplevelse och interaktion, t.ex. betydelsen av individers val för mediers användning. Inom miljön bedrivs också forskning som berör mätteknik, mekanik och optiska system, t ex ögats optik.

 

 

 Vårt team

 

Professor

Anders Eklund

Professor i medicinteknik

 

Docenter

Leonid Freidovich

Docent i robotik och reglerteknik

Per Hallberg

Docent i medicinteknik

Staffan Schedin

Docent i tillämpad fysik.

 

Universitetslektor

Britt Andersson

Universitetslektor i materialfysik, medicinteknik och energiteknik

John Berge

Universitetslektor i elektronik

Sven Rönnbäck

Universitetslektor i robotik och automation

Thomas Mejtoft

Universitetslektor i medie- och interaktionsteknik

Ulrik Söderström

Universitetslektor i medie- och interaktionsteknik

Ville Jalkanen

Universitetslektor i elektronik / medicinteknik

Shafiq Urréhman

Universitetslektor i digitalt seende och interaktionsteknik

Forskarassistent

Florian Schmidt

Forskarassistent i tillämpad laserspektroskopi

 

Forskare

Johannes Karlsson

Forskare i inbyggda system

Universitetsadjunkt

Jan-Åke Olofsson

Universitetsadjunkt i elektronik och datakommunikation

Johan Haake

Universitetsadjunkt i inbyggda system

Karin Fahlquist

Universitetsadjunkt i medie- och interaktionsteknik

Peter Björk

Universitetsadjunkt i inbyggda system

 

Postdoktor

Ismael Castillo

Postdoktor i robotik och reglerteknik

 

Doktorand

Iyung Ong

Doktorand i robotik och reglerteknik

Keni Ren

Doktorand i signalbehandling och interaktionsteknik  

Muhammad Sikandar Lal Khan

Doktorand i digitalt seende och interaktionsteknik

Ramin Ghorbani

Doktorand i tillämpad laserspektroskopi

Samuel Sonning

Doktorand i medie- och interaktionsteknik

Szabolcs Fodor

Doktorand i robotik och reglerteknik

Våra grupper

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att...
Digital Media Lab (DML)
Digital Media Lab är ett nätverk av forskare, lärare, doktorander och forskarstuderande som utför forskning och lärande inom media och interaktions...
Fängslande interaktion (i2Lab)
Forskningsgruppens huvudfokus finns inom området Immersive Interaction (interaktionsimmersion). En intelligent miljö baserad runt användarcentrerad...
Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Robotik och Reglerteknik Grupp (RCLab)
Forskningen är fokuserad på utvecklandet av matematiska modeller för reella system, allt från hydrauliska kranar till vätskeflödet i en mänsklig...
Tillämpad laserspektroskopi
Utveckling av laserbaserade spektroskopiska metoder och optiska sensorer. Tillämpning i tvärvetenskaplig forskning inom områden som energiteknik...