Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tillämpad laserspektroskopi

Utveckling av laserbaserade spektroskopiska metoder och optiska sensorer. Tillämpning i tvärvetenskaplig forskning inom områden som energiteknik (förbränning och förgasning av biomassa) och medicinsk vetenskap (andningsgasanalys).

Känslig detektion och noggrann kvantifiering av atomer och molekyler i gasfas är en viktig aspekt inom många naturvetenskapliga och industriella grenar. I forskningsgruppen tillämpad laserspektroskopi utvecklar vi nya laserbaserade spektroskopiska tekniker och optiska sensorer samt bedriver tvärvetenskaplig forskning inom områden energiteknik och medicinsk vetenskap.

 

Vid Umeå universitet är gruppen associerad med Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) och samarbetar med Institutionen för fysik och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Samarbetspartners finns även vid SP Energy Technology Center Piteå, Luleå tekniska universitet, Lund universitet, Helsingfors universitet, Tsinghua University och inom forskningsmiljöerna Svenskt Förgasningscentrum och Bio4Energy.

Forskningsprojekt

 

 

Kontaktinformation

Tillämpad fysik och elektronik, TEC-lab
KBC-building, Linnaeus väg 6
901 87 Umeå

Besöksadress
KBC-building, KB7C7

Gruppinformation

Gruppledare

Florian Schmidt

Nuvarnade medlemmar

Ramin Ghorbani
graduate student

Alumner

Damir Valiev
Center for Combustion Energy, Tsinghua University, Beijing, China

Zhechao QuPTB Braunschweig, Germany

Forskningsmedel

Vetenskapsrådet

Energimyndigheten

Kempestiftelserna

Bio4Energy

 

Related Info

 Thermochemical Energy Conversion Laboratory 

Swedish Gasification Center (SFC) 

Bio4Energy 

International Association of Breath Research (IABR)