Person håller upp en affisch
Bild: Okänd

HALVFABRIKAT

En utställning av kandidattvåorna vid Umeå konsthögskola på galleri Verkligheten 26 mars–3 april

Studenter i BFA2 vid Konsthögskolan i Umeå visar sin utställning Halvfabrikat i galleri Verkligheten. Utställningen rymmer 15 konstnärskap och visas både i huvudbyggnaden och i gårdshuset.

Verkligheten har endast öppet för bokade besök och om du vill se utställningen behöver du boka in ett besök. Du bokar ditt besök här. Handsprit finns tillgängligt i alla utställningsrum.

Verken i utställningen samlas under titeln Halvfabrikat, ett ord som indirekt syftar på mötet mellan människan och det icke-mänskliga. Termen icke-människa refererar direkt till naturen (flora, fauna och deras komplexa ekosystem) men också till teknologin likaså minnet och det utomkroppsliga. Detta intima mötet sker varje dag inom ramarna för produktion och konsumtion och synliggör skiljelinjen mellan världen vi lever i och den vi lever utav.
 
Medverkande i utställningen är:
Amira Al-Rayes, Ida Boman, Josefine Borgström, Simon Danielsson, Jonna Iversen, William Jernberg, Dani Liljedahl, Juni Liv Uma, Miranda Monauti, Viktor Nilsson, Kajsa Poidnak, Janina Renström, Moa Ryman, Savannah Sundström, Catja Tonberg.

Utställningen är förlängd till 7 april.

Galleri Verkligheten
Pilgatan 16, Umeå

Senast uppdaterad: 2024-04-18