Bewar Abdulsattar Hasan

Verket handlar bland annat om ett sexårigt kurdiskt barns tillvaro i ett flyktingläger under andra Gulfkriget 1990–1991. Barnets drömmar, som innan varit obegränsade, handlar nu bara om att få lite trygghet, mat och värme.

I december 2020 besökte jag min familj som bor i Kurdistan, regionen Kurdistan som ligger i norra Irak. När jag var där samlade min mor ihop en del av våra kläder, bland annat vinterkläder, och vi åkte tillsammans till en flyktingförläggning för krigsflyktingar från Syrien och Irak. Denna resa påminde mig om vårt eget tält, som vi bodde i när jag som sexårigt barn flydde från kriget med min familj.

'The child's dreams, which were previously unlimited, are now only about getting some security, food and warmth.'

I heard myself close my eyes, then open them – the solitary child dreamer – to think hard and hold tightly to the inner voice. A child caught in the tumult of rage. Where is the elsewhere that is not lodged in the past but in the taut body of the imagination? Who will tell us of daydreams, impressions, sharp and immense, with eyes wide-open?

Note: 'In December 2020 I visited my family who live in Kurdistan, the region of Kurdistan located in northern Iraq. When I was there, my mother collected some of our clothes, including winter clothes, and we went together to a refugee camp for war refugees from Syria and Iraq. This trip reminded me of our own tent, which we lived in when I fled the second Gulf war (1990–91) with my family as a six-year-old child.'

Utställda verk, examensutställning

Barnet på den vilda planeten, 2021, Installation

Senast uppdaterad: 2022-02-21