Mrah Gazi

Mrah Gazi undersöker olika aspekter av historiska tillfälligheter, paradigmskiften, självuppfyllande profetior och oförutsedda konsekvenser.

Hans metod är mestadels objektiv och vill förmedla udda, spekulativa kopplingar mellan historien och nutiden, och hur den samtida populärkulturens utkanter kan ge oss en föraning om vad som ska komma. I de här verken undersöker Mrah Gazi begreppen "The Blue Church" och "The Red Pill". Det röda pillret populariserades i filmen "The Matrix" från 1999, och är en metafor för sanningen, uppvaknandet och upplysningen. På många internetforum, både inom finans, filosofi, politik, bilar och videospel, används begreppet för att beskriva en tydlig positionsförändring, någon som väljer eller väljer bort något, ibland i form av irrationell extremism som leder till en lika stark motreaktion från andra sidan. "Den blå kyrkan" är en metafor som populariserats av författaren Jordan Hall och som syftar på den gamla meningsskapande strukturen inom media- och forskarvärlden. Mrah Gazi utvidgar här den metaforen till en beskrivning av vad som framstår som ett genuint paradigmskifte mellan generationer.

Utställda verk, examensutställning

Praise Be! The Church is Falling Under It's Own Bloat: Epoxyharts, oljefärg, LED lampor

The Pesky Red Pill: Epoxylim, MDF trä, oljefärg

Intervju

Mrah Gazi, född 1991, Jeddah, Saudi Arabia (engelska). 

Senast uppdaterad: 2022-02-16