"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lista över hela organisationen

I förteckningen nedan kan du hitta alla fakulteter, institutioner, arbetsenheter, högskolor, centrum och förvaltningsenheter vid Umeå universitet.

A

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Arktiskt centrum vid Umeå universitet

B

Bildmuseet vid Umeå universitet

C

Centrum för digital samhällsforskning (DIGSUM)
Centrum för klimateffektforskning (CIRC)
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)
Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum)
Centrum för samisk forskning (Cesam) - Várdduo
Centrum för skolledarutveckling
Centrum för transdisciplinär AI
Curiosum

D

Designhögskolan vid Umeå universitet
Digital infrastruktur inom humanistisk forskning

E

Ekonomienheten (EA)
Enheten för biobanksforskning
Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)
Enheten för ekonomisk historia
Enheten för forskningsstöd och samverkan
Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
Europeiska CBRNE-centret

H

Handelshögskolan vid Umeå universitet
Humanistiska fakulteten
Humlab
Högpresterande beräkningscentrum Norr (HPC2N)

I

Idrottshögskolan vid Umeå universitet
Innovationskontoret vid Umeå universitet
Institutionen för datavetenskap
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Institutionen för fysik
Institutionen för fysiologisk botanik
Institutionen för geografi
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Institutionen för informatik
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Institutionen för klinisk mikrobiologi
Institutionen för klinisk vetenskap
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Institutionen för medicinsk biovetenskap
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Institutionen för molekylärbiologi
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Institutionen för odontologi
Institutionen för omvårdnad
Institutionen för psykologi
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Institutionen för socialt arbete
Institutionen för språkstudier
Institutionen för strålningsvetenskaper
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
International Office (IO)
Internrevisionen

J

Juridiska institutionen

K

Kansliet för humaniora
Kansliet för medicin
Kansliet för samhällsvetenskap
Kansliet för teknik och naturvetenskap
Kemiska institutionen
Kommunikationsenheten (Komm)
Konsthögskolan vid Umeå universitet

L

Lokalförsörjningsenheten
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)

M

Medicinska fakulteten
Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)

P

Pedagogiska institutionen
Personalenheten
Planeringsenheten

R

 

S

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Sociologiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Studentcentrum

T

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

U

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)
Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Umeå Plant Science Centre (UPSC)
Umeå universitetsbibliotek (UB)
Universitetsförvaltningen
Universitetsledningen
Universitetsledningens kansli
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Universitetsservice

W

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartner

Senast uppdaterad: 2024-01-30