"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Umeå kommun

Pax Nordica 2024

Säkerhet i norr

Datum: 15 maj 
Lokal: Lindellhallen 1
Anmälan: Pax Nordica är ett öppet arrangemang, ingen anmälan krävs!
Program: 

13.00 - 13.10
Dieter Müller, prorektor för Umeå universitet 
Inledning och välkomsttal 

13.10 - 13.30
Louise Calais, Sveriges Arktisambassadör
Säkerhetspolitisk utveckling i Arktis: myter och realiteter

13.30 - 13.50
Joakim Strand, rikdagsledamot i Finland
Vikten av att förbättra logistikförbindelserna mellan Sverige och Finland - finsk utredning av möjligheter till fast förbindelse över Kvarken

13.50 - 14.10 Paus

14.10 - 14.30
Janet Ågren, kommunalråd i Umeå 
Ökat lokalt fokus och uppgifter på kommunala basverksamheter. Ett lokalt och kommunalt perspektiv på det förändrade geopolitiska läget.

14.30 - 14.50
Håkan Edström, docent vid Försvarshögskolan i Stockholm 
NATO:s nya position i Nordeuropa – Vad kan Sverige bidra med?

14.50 - 15.30
Paneldiskussion, moderator Professor Niklas Eklund, Umeå universitet 

15.30 - 16.00 
Mingelstund, Utrikespolitiska föreningen 

När Ryssland gick till fullskaligt angrepp mot Ukraina i februari 2022 ställdes säkerhetsordningen i Europa på huvudet. Även i Norden gick utvecklingen därefter väldigt fort. Både Sverige och Finland avskaffade alliansfrihet och förhandlad neutralitet som säkerhetspolitiska grunder. Anpassningen till NATO visade sig emellertid både tids- och resurskrävande, inte minst på grund av olika funktionella och strukturella krav på förändring inom och mellan de nordiska länderna. Givet att Ryssland visat sig berett att anfalla näraliggande stater med konventionella styrkor började diskussionen om ett förbättrat strategiskt djup mellan Sverige, Finland och Norge fram.

Det aktuella läget handlar delvis om återtagandet av militär förmåga på Nordkalotten och hur denna kan och bör samordnas mellan Sverige, Finland och Norge. Det handlar också till stor del om hur den fredstida utvecklingen av ekonomi och samhällsliv kan synkroniseras med utvecklingen av civil försvarsförmåga. Hit hör framför allt frågor om infrastruktur och energiförsörjning, fredstida utveckling på båda sidor om Bottenviken och hur denna kan bidra till att stödja gemensamma militära operationer i det arktiska sammanhanget.

Går de strategiska kraven att förena med snabb ekonomisk tillväxt i Norr? Vilka infrastrukturella satsningar är viktigast för att möta militära behov och önskemål? Gör svenska och finska politiker samma geopolitiska bedömningar? Vad är viktigast i förnyelsen av civilt försvar i Sverige och Finland? Hur förenliga är de svenska och finska totalförsvarmodellerna och vilka krav på utvecklingen ställer från NATO?

Om dessa och relaterade säkerhetspolitiska frågor handlar Pax Nordica 2024.
Pax Nordica är ett årligen återkommande säkerhetspolitiskt forum som anordnas i samarbete mellan Umeå universitet, Allmänna Försvarsföreningen,
Umeå kommun, FOI och Utrikespolitiska föreningen.

Vad är Pax Nordica?

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige.

Pax Nordica är öppet för alla som vill vara med och lyssna och det kostar ingenting att delta.

Medarrangörer

Umeå universitet
Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten
FOI
Umeå kommun
Utrikespolitiska föreningen Umeå 

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72
Senast uppdaterad: 2024-04-30