"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann-Louise Silfver

Jag är universitetslektor i pedagogik och för närvarande vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Kansliet för samhällsvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor i pedagogik och har varit anställd vid Umeå universitet sedan 2000 då jag tog en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. 2002 antogs jag till Nationella Genusforskarskolan som doktorand i pedagogik och disputerade 2007 disputerade på avhandlingen When the first-world-north goes local: Gender and education in post-revolution Laos.

Uppdrag
2017- Vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå som särskilt ansvarsområde
2015-2017 Studierektor för Pedagogiska institutionens utbildningsuppdrag inom det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet på grund- och avancerad nivå
2009-2015 studierektor för Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier.

Undervisning
Jag är utnämnd till excellent lärare och har lång erfarenhet av undervisning och handledning på både grund-, avancerad och forskarnivå och har haft möjlighet att arbeta med utbildningsfrågor såväl operativt som strategiskt. Konkret innebär det att jag har erfarenhet av löpande planering, genomförande och utvärdering av utbildning men också av att arbeta med kursutveckling, kurs- och momentansvar, samt programrådsordförande- och studierektorsarbete. Min kompetens ligger framför allt inom områdena genus- och intersektionalitet i relation till ledarskap och organisationsområdet, vuxnas lärande och normkritik i arbete och vardag.

Forskningsintressen
Parallellt med mina ledningsuppdrag bedriver jag forskning om bland annat kunskapsrelationer i mötet mellan det globala syd och globala nord med särskilt fokus på biståndsstödd verksamhet. Jag är också intresserad av fostrans- och socialisationsprocesser, för närvarande i relation till familjer i som nyttjar rut-tjänster. Trots skiftande studieobjekt (kunskapsrelationer/fostrans och socialisationsprocesser) riktas mitt kunskapsintresse mot hur makt tar sig uttryck och formar människors liv och vardag. Centrala analytiska verktyg hämtas från de genusvetenskapliga och diskursanalytiska fälten.

Nätverk
Jag deltar aktivt i ett av Pedagogiska institutionens prioriterade områden, Genus och pedagogiska processer i samhället (GePS). För mer information om arbetet i GePS: https://www.umu.se/forskning/grupper/genus-och-pedagogiska-processer-i-samhallet/

Umeå centrum för genusstudier utgör också ett viktigt sammanhang med sina lokala, nationella och internationella nätverk inom det genusvetenskapliga fältet. För mer information om UCGS: https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/http://www.ucgs.umu.se/

Families, Relationships and Societies
Silfver, Ann-Louise; Widding, Ulrika
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2021, Vol. 28, (2) : 287-290
Silfver, Ann-Louise; Widding, Ulrika
Postcolonial Directions in Education, University of Malta, Faculty of Education 2018, Vol. 7, (1) : 37-61
Silfver, Ann-Louise
Asia Pacific Journal of Education, Vol. 37, (1) : 103-115
Berge, Britt-Marie; Chounlamany, Kongsy; Khounphilaphanh, Bounchanch; et al.
Higher Education Research and Development, Routledge 2016, Vol. 35, (3) : 575-588
Silfver, Ann-Louise; Berge, Britt-Marie
Action Researcher in Education, (5) : 1-15
Keophouthong, Bounyasone; Dahlström, Lars; Keosada, Ngouay; et al.
'It is difficult to work without it': Action research at work in countering hegemonic education policies, Didsbury: Manchester Metropolitan University 2011 : 47-51
Silfver, Ann-Louise
Changing the Future Educating about Gender
Silfver, Ann-Louise; Berge, Britt-Marie; Magnusson, Eva; et al.
CARN Bulletin, 13A
Bäcktorp, Ann-Louise
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 83
Bäcktorp, Ann-Louise

Forskningsprojekt