"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Larsson

Jag är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning och är forskningsledare för forskningsmiljön och forskarutbildningsämnet historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3019 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning och är forskningsledare för forskningsmiljön och forskarutbildningsämnet historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Mina egna forskningsintressen ligger huvudsakligen inom områdena utbildningshistoria och samhällsvetenskapshistoria. Jag disputerade 2001 på en avhandling om sociologiämnets etablering vid svenska universitet. Efter avhandlingsprojektet, som premierades med ett internationellt sociologihistoriskt pris, har jag fortsatt med samhällsvetenskapshistoriska och samhällsvetenskapsdidaktiska frågor. Under senare år har jag lett ett RJ-finansierat forskningsprojekt om pedagogikämnets historia under medverkan av två ytterligare forskare. Det har titeln ”Swedish pedagogy: A contested discipline in historical perspective”.

Ett annat område som jag studerat i två tvärvetenskapliga VR-finansierade projekt handlar om musikutbildningens historia, om idéer om musik, musikutbildning och folkbildning vid folkhögskolan samt om 1900-talets utveckling av ett instrumentalundervisningsfält i Sverige och om hur en lärarutbildning för detta fält växte fram.

Ett tredje område som jag har ägnat mig åt inom ramen för flera externfinansierade projekt gäller sociala aspekter i skolmiljöer. Här har jag bland annat analyserat mobbningsfrågan ur begreppshistoriskt perspektiv och som ett tidsbundet socialt problem. Nära knutet till detta är projektet "Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011". Förutom jag själv har även Björn Norlin och Maria Rönnlund medverkat i detta projekt. Jag har även använt mig av utbildningshistoriska och barndomshistoriska perspektiv och intresserat mig för frågor om barns sociala samspel, fostransfrågor och om den psykosociala elevvårdens utveckling. Fr o m 2023 medverkar jag i det VR-finansierade forskningsprojektet ”Skolhälsovårdens psykokultur 1940–1990: Mellan skolutbildning och sjukvård”, vilket leds av Thom Axelsson vid Malmö universitet.

2018-2023 ledde jag vidare det ämnesdidaktiska forskningsprojektet ”Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: en komparativ ämnesdidaktisk studie”, med fyra medverkande forskare. Projektet som finansierats av VR har undersökt hur kontroversiella samhällsfrågor behandlas i skolundervisning på högstadiet via dokumentstudier, klassrumsobservationer samt lärar- och elevintervjuer.

Forskningsledning och forskning upptar således den största delen av min tid. På undervisningsområdet är jag främst engagerad i lärarutbildning samt i forskarutbildning.

Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 7-12
Larsson, Anna
Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 13-25
Larsson, Anna
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
The Humanities and the modern politics of knowledge: the impact and organization of the humanities in Sweden, 1850-2020, Amsterdam: Amsterdam University Press 2022 : 81-103
Landahl, Joakim; Larsson, Anna
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1) : 61-83
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2021, (1) : 1-21
Larsson, Anna; Larsson, Lars
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Routledge 2021, Vol. 21, (2) : 139-150
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 29-40
Larsson, Anna
Acta Didactica Norden, Acta Didactica Norden 2020, Vol. 14, (4)
Larsson, Anna; Lindström, Niclas
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 1-23
Larsson, Anna
Rasten: möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 79-93
Larsson, Anna
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : i-vi
Larsson, Anna; Samuelsson, Johan
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (2) : 131-149
Boge, Cecilie; Larsson, Anna
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Sjögren, David
Education Inquiry, Routledge 2017, Vol. 8, (3) : 246-261
Isaksson, Cristine; Larsson, Anna
History of Education Review, EMERALD GROUP PUBLISHING LTD 2017, Vol. 46, (2) : 194-207
Larsson, Anna
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2017, Vol. 4, (1) : 1-1
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna
Umeå studies in history and education, 12
Larsson, Anna
Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 7-23
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
ECER 2016, University College Dublin, 22-26 August, 2016.
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Sociology Transformed
Larsson, Anna; Magdalenić, Sanja
Connecting history of education: Scientific journals as international tools for a global world, Salamanca: FahrenHouse 2015 : 151-158
Åström Elmersjö, Henrik; Larsson, Anna; Lindmark, Daniel; et al.
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 123-138
Larsson, Anna
Studia Educationis Historica/Studies in the History of Education, vol 1
Larsson, Anna; Norlin, Björn
Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 9-23
Larsson, Anna; Norlin, Björn
ECER2014; The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, September 1-5, 2014
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2014, Vol. 1, (2) : 1-2
Larsson, Anna; Sjögren, David
Lund: Nordic Academic Press 2013
Danell, Rickard; Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 78-92
Larsson, Anna
Löftet om lycka: Estetik, musik, bildning, Göteborg: Daidalos 2013 : 169-188
Larsson, Anna
History of Education, Vol. 42, (1) : 115-130
Larsson, Anna
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 9-18
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Socionomen, Akademikerförbundet SSR 2012, Vol. 32, (6) : 24-33
Isaksson, Christine; Larsson, Anna
Paedagogica historica, Taylor & Francis 2012, Vol. 48, (1) : 121-135
Larsson, Anna
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2012, Vol. 12, (2-3) : 16-20
Larsson, Anna; Björn, Norlin
Finnish Journal of Music Education, Vol. 14, (2) : 60-71
Larsson, Anna
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 2011 : 249-258
Larsson, Anna
Utbildningens sociala och kulturella historia: meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala: SEC, Uppsala University 2010 : 197-217
Larsson, Anna
Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 212
Larsson, Anna
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 9-22
Larsson, Anna
Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 17, (2) : 134-148
Larsson, Anna
Historisk Tidskrift, Vol. 130, (2) : 241-264
Larsson, Anna
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 127-147
Larsson, Anna; Wester, Maria
Journal of Social Science Education, Bielefeld: sowi-online e.V. 2009, Vol. 8, (2) : 81-93
Eklund, Niklas; Larsson, Anna
I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Hedemora: Gidlunds 2009 : 154-172
Larsson, Anna
Svenskt biografiskt lexikon : 404-410
Larsson, Anna
Utbildning och Demokrati, Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 2009, Vol. 18, (1) : 69-91
Larsson, Anna; Eklund, Niklas
Ideas in History, Vol. 4, (1) : 71-92
Larsson, Anna; Suolinna, Kirsti