Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Anncristine Fjellman-Wiklund

Anncristine Fjellman-Wiklund

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 UmeåAkademiska examina

Docent i fysioterapi 2010, post-doktoral vistelse 2005/06, Texas Center for Music & Medicine, University College of Music, University of North Texas, Denton, Texas, USA. Medicine doktorsexamen, 2003, Sjukgymnastik, Umeå universitet. Specialistkompetens i sjukgymnastik inom ergonomi 2000. Magisterexamen i sjukgymnastik 1997. Basal Kroppskännedom terapeutisk kompetens 1995. Leg. Sjukgymnast 1976.

Undervisning

Undervisar på grundutbildningen vid Fysioterapeutprogrammet, ffa i termin 6 om psykosomatik, stress, KBT, mindfulness och långvarig smärta, I magister-/masterprogrammet i fysioterapi undervisar jag om kvalitativa metoder.
Klinisk erfarenhet

Fysioterapeut i sluten vård, primärvård och företagshälsovård. Ergonom vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Forskningsinriktning

Intresserad av ergonomi, stressrelaterad ohälsa och psykosomatik. Min forskning hör hemma inom området Musikmedicin och berör belastningsbesvär hos musiker. Mina studier syftar till att lyfta fram kunskap om god arbetsmiljö/ergonomi för musiklärare och musiker. Under senare år har jag breddat min forskning till att också inkludera genus.

2020
Scandinavian Journal of Psychology
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ek Malmer, Elin; et al.
2020
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
2019
Umeå: Umeå universitet 2019
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
2019
Journal of Oral Rehabilitation, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 46, (9) : 792-799
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Näsström, Anna; Wänman, Anders; et al.
2019
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 21, (3) : 164-170
Vikman Lostelius, Petra; Ståhle-Öberg, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine
2019
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, IOS Press 2019, Vol. 62, (4) : 585-598
Wallin, Stina; Fjellman-Wiklund, Anncristine
2018
Women in Sport & Physical Activity Journal, Vol. 26, (2) : 124-133
Geithner, Christina A.; Molenaar, Claire E.; Henriksson, Tommy; et al.
2017
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 45-53
Lehti, Arja; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
2016
Disability and Rehabilitation, Vol. 38, (23) : 2255-2270
Ahlgren, Christina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Hamberg, Katarina; et al.
2016
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23, (1) : 84-93
Ahlgren, Christina; Hammarström, Anne; Sandberg, Susanne; et al.
2016
PLoS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (12)
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Ellinor; Skelton, Dawn A.; et al.
2016
Open Access Journal of Sports Medicine, Vol. 7 : 81-88
Henriksson, Tommy; Vescovi, Jason D.; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
2016
Global Health Action, Taylor & Francis 2016, Vol. 9
Wiklund, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
2015
Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2015, Vol. 47, (5S) : 962-962
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
2015
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 47, (5S) : 629-630
Molenaar, Claire E.; Geithner, Christina A.; Henriksson, Tommy; et al.
2015
Disability and Rehabilitation, Vol. 37, (16) : 1424-1430
Nordvall Strömberg, Petronella; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Wadell, Karin
2015
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2015, Vol. 14, (3) : 607-614
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
2015
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 14, (3) : 607-14
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
2015
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation of Rehabilitation Information 2015, Vol. 47, (4) : 365-371
Stålnacke, Britt-Marie; Haukenes, Inger; Lehti, Arja; et al.
2014
BMC Women's Health, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 59-
Hammarström, Anne; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lindahl, Bernt; et al.
2014
PLoS ONE, Vol. 9, (5)
Hammarström, Anne; Haukenes, Inger; Fjellman Wiklund, Anncristine; et al.
2014
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
2014
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 28, (1) : 146-154
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ahlgren, Christina
2014
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 46, (7) : 668-675
Stenberg, Gunilla; Lundquist, Anders; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
2013
18th Annual Congress of European College of Sport Science, Barcelona, June 26-29, 2013
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
2013
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 45, (6) : 580-586
Nordin, Catharina; Gard, Gunvor; Fjellman-Wiklund, Anncristine
2013
Journal of occupational rehabilitation, Springer 2013, Vol. 23, (2) : 270-279
Norlund, Sofia; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Maria; et al.
2013
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS PRESS 2013, Vol. 45, (1) : 117-128
Sturesson, Marine; Edlund, Curt; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
2013
BestPractice - Psykiatri/Neurologi. Yrkesdialog mellan specialister, Ballerup, Danmark: 2013, Vol. 4, (14) : 7-11
Wiklund, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine
2012
PLoS ONE, Public library of science 2012, Vol. 7, (11) : e50275-
Alex, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lundman, Berit; et al.
2012
Health Care for Women International, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 33, (8) : 739-755
Christianson, Monica; Aléx, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
2012
BMC Geriatrics, Vol. 12 : 62-
Häggqvist, Beatrice; Stenvall, Michael; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
2012
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 44, (2) : 163-171
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ahlgren, Christina
2012
BMC Public Health, Vol. 12, (993)
Wiklund, Maria; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; Öhman, Ann; et al.
2011
Movement Disorders, Vol. 26, (11) : 2101-2106
Hariz, Gun-Marie; Limousin, Patricia; Tisch, Stephen; et al.
2011
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 27, (6) : 399-410
Mulligan, Hilda; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Hale, Leigh; et al.
2011
International Journal of Medical Education, Vol. 2 : 24-29
Nordström, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Grysell, Tomas
2011
BMC Medical Education, London: BioMed Central 2011, Vol. 11, (74) : 7-
Nordström, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Grysell, Tomas
2010
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 42, (5) : 475-481
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stenlund, Therese; Steinholtz, Katarina; et al.
2010
Advances in Physiotherapy, Vol. 12, (4) : 208-216
Halvarsson, Sara; Asplund, Ragnar; Fjellman-Wiklund, Anncristine
2010
Advances in Physiotherapy, Vol. 12, (1) : 50-57
Olofsson, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Sö derman, Kerstin
2009
Medical problems of performing artists, Vol. 24, (4) : 175-180
Sandell, Christofer; Frykman, M; Chesky, K; et al.
2009
Advances in Physiotherapy, Vol. 11, (3) : 137-144
Stråhle-Öberg, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine
2009
Medical problems of performing artists, Vol. 24, (3) : 113-118
Wahlström Edling, Cecilia; Fjellman-Wiklund, Anncristine
2008
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 40, (10) : 864-869
Björck van Dijken, Christina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Hildingsson, Christer
2008
Medical problems of performing artists, Vol. 23 : 107-113
Yoshimura, Eri; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Mia Paul, Pamela; et al.
2007
Ahlgren, Christina; Stenlund, Therese; Steinholtz, K; et al.
2007
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Chesky, K

Forskningsprojekt