Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anncristine Fjellman-Wiklund

Anncristine Fjellman-Wiklund

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 UmeåAkademiska examina

Docent i fysioterapi 2010, post-doktoral vistelse 2005/06, Texas Center for Music & Medicine, University College of Music, University of North Texas, Denton, Texas, USA. Medicine doktorsexamen, 2003, Sjukgymnastik, Umeå universitet. Specialistkompetens i sjukgymnastik inom ergonomi 2000. Magisterexamen i sjukgymnastik 1997. Basal Kroppskännedom terapeutisk kompetens 1995. Leg. Sjukgymnast 1976.

Undervisning

Undervisar på grundutbildningen vid Fysioterapeutprogrammet, ffa i termin 6 om psykosomatik, stress, KBT, mindfulness och långvarig smärta, I magister-/masterprogrammet i fysioterapi undervisar jag om kvalitativa metoder.
Klinisk erfarenhet

Fysioterapeut i sluten vård, primärvård och företagshälsovård. Ergonom vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
Forskningsinriktning

Intresserad av ergonomi, stressrelaterad ohälsa och psykosomatik. Min forskning hör hemma inom området Musikmedicin och berör belastningsbesvär hos musiker. Mina studier syftar till att lyfta fram kunskap om god arbetsmiljö/ergonomi för musiklärare och musiker. Under senare år har jag breddat min forskning till att också inkludera genus.

Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (10) : 1908-1915
Lundberg, Veronica; Sandlund, Marlene; Eriksson, Catharina; et al.
Clinical Oral Investigations, Springer 2022, Vol. 26 : 3033-3040
Lövgren, Anna; Häggman-Henrikson, Birgitta; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Nordell, Karin; Hellström, Karin; Fjellman-Wiklund, Anncristine
BMC Nursing, Springer Nature 2022, Vol. 21, (1)
Wallin, Stina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Fagerström, Lisbeth
Disability and Rehabilitation
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Söderman, Kerstin; Lundqvist, Mari; et al.
European Journal of Oral Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 129, (5)
Ilgunas, Aurelija; Lövgren, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Pediatric Rheumatology, BioMed Central 2021, Vol. 19, (1)
Lundberg, Veronica; Eriksson, Catharina; Lind, Torbjörn; et al.
Physiotherapy Theory and Practice
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Strömbäck, Maria; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, IOS Press 2021, Vol. 70, (2) : 591-602
Wallin, Stina; Rauhala, Auvo; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 61, (3) : 361-368
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ek Malmer, Elin; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (7)
Strömbäck, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Keisu, Sara; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
Umeå: Umeå universitet 2019
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 46, (9) : 792-799
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Näsström, Anna; Wänman, Anders; et al.
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 21, (3) : 164-170
Vikman Lostelius, Petra; Ståhle-Öberg, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, IOS Press 2019, Vol. 62, (4) : 585-598
Wallin, Stina; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Women in Sport & Physical Activity Journal, Vol. 26, (2) : 124-133
Geithner, Christina A.; Molenaar, Claire E.; Henriksson, Tommy; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 45-53
Lehti, Arja; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 38, (23) : 2255-2270
Ahlgren, Christina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Hamberg, Katarina; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23, (1) : 84-93
Ahlgren, Christina; Hammarström, Anne; Sandberg, Susanne; et al.
PLOS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (12)
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Ellinor; Skelton, Dawn A.; et al.
Open Access Journal of Sports Medicine, Vol. 7 : 81-88
Henriksson, Tommy; Vescovi, Jason D.; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2016, Vol. 9
Wiklund, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2015, Vol. 47, (5S) : 962-962
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 47, (5S) : 629-630
Molenaar, Claire E.; Geithner, Christina A.; Henriksson, Tommy; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 37, (16) : 1424-1430
Nordvall Strömberg, Petronella; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Wadell, Karin
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2015, Vol. 14, (3) : 607-614
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 14, (3) : 607-14
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation of Rehabilitation Information 2015, Vol. 47, (4) : 365-371
Stålnacke, Britt-Marie; Haukenes, Inger; Lehti, Arja; et al.
BMC Women's Health, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 59-
Hammarström, Anne; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lindahl, Bernt; et al.
PLOS ONE, Vol. 9, (5)
Hammarström, Anne; Haukenes, Inger; Fjellman Wiklund, Anncristine; et al.
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 28, (1) : 146-154
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ahlgren, Christina
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 46, (7) : 668-675
Stenberg, Gunilla; Lundquist, Anders; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
18th Annual Congress of European College of Sport Science, Barcelona, June 26-29, 2013
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 45, (6) : 580-586
Nordin, Catharina; Gard, Gunvor; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Journal of occupational rehabilitation, Springer 2013, Vol. 23, (2) : 270-279
Norlund, Sofia; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Maria; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS PRESS 2013, Vol. 45, (1) : 117-128
Sturesson, Marine; Edlund, Curt; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
BestPractice - Psykiatri/Neurologi. Yrkesdialog mellan specialister, Ballerup, Danmark: 2013, Vol. 4, (14) : 7-11
Wiklund, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine
PLOS ONE, Public library of science 2012, Vol. 7, (11) : e50275-
Alex, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lundman, Berit; et al.
Health Care for Women International, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 33, (8) : 739-755
Christianson, Monica; Aléx, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
BMC Geriatrics, Vol. 12 : 62-
Häggqvist, Beatrice; Stenvall, Michael; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 44, (2) : 163-171
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ahlgren, Christina
BMC Public Health, Vol. 12, (993)
Wiklund, Maria; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; Öhman, Ann; et al.
Movement Disorders, Vol. 26, (11) : 2101-2106
Hariz, Gun-Marie; Limousin, Patricia; Tisch, Stephen; et al.
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 27, (6) : 399-410
Mulligan, Hilda; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Hale, Leigh; et al.
International Journal of Medical Education, Vol. 2 : 24-29
Nordström, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Grysell, Tomas
BMC Medical Education, London: BioMed Central 2011, Vol. 11, (74) : 7-
Nordström, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Grysell, Tomas
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 42, (5) : 475-481
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stenlund, Therese; Steinholtz, Katarina; et al.