"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anncristine Fjellman-Wiklund

Min forskning handlar främst om långvarig smärta hos vuxna och barn, arbetsmiljö, ergonomi och stress i kombination med ett genusperspektiv.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Docent och lektor vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Fysioterapi vid Umeå universitet.

Bakgrund

Jag disputerade 2003 på en avhandling om musikers arbetsmiljö och hälsa. Mellan 2005-06 var jag post-doctoral fellow i musikmedicin vid Texas Center for Music & Medicine, University of North Texas, Denton, USA. Jag blev docent i fysioterapi 2010 och är specialist i ergonomi. Tidigare har jag arbetat kliniskt inom primärvården, som företagssjukgymnast i Skellefteå kommun och som ergonom vid Arbets-och miljömedicinska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå framförallt i fysioterapi och är utnämnd till excellent lärare av nämnden för högskolepedagogisk meritering, Umeå universitet. Min undervisning handlar om långvarig smärta, psykosomatik, stress, kognitivt beteendemedicinskt förhållningssätt, ergonomi, arbetsmiljö och hälsa. Jag undervisar också om kvalitativa forskningsmetoder och handleder studenter i uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Forskning

Min forskning handlar främst om långvarig smärta hos vuxna och barn, arbetsmiljö, ergonomi och stress i kombination med ett genusperspektiv. Jag har varit huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för två doktorander. För närvarande är jag bihandledare till en doktorand vid Åbo Akademi, Vasa, Finland, i ett projekt om hållbart arbetsliv.

Internationalisering

På uppdrag av Medicinska fakulteten arbetar jag med internationalisering i utbildning. Jag är internationell kontaktperson vid fysioterapeututbildningen, vice ordförande i rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU) och bevakar internationalisering i Utbildningsstrategiska nämnden. I kortare perioder har jag undervisat vid fysioterapeututbildningarna i Moshi, Tanzania och Coimbra, Portugal och varit gästlärare vid Western University, London, Ontario, Kanada. Hösten 2021 var jag gästprofessor vid fysioterapeututbildningen vid Gent University, Gent, Belgien.

Akademiska examina

Docent i fysioterapi 2010, post-doktoral vistelse 2005/06, Texas Center for Music & Medicine, University College of Music, University of North Texas, Denton, Texas, USA. Medicine doktorsexamen, 2003, Sjukgymnastik, Umeå universitet. Specialistkompetens i sjukgymnastik inom ergonomi 2000. Magisterexamen i sjukgymnastik 1997. Basal Kroppskännedom terapeutisk kompetens 1995. Leg. Sjukgymnast 1976.

International Archives of Occupational and Environmental Health
Wahlström, Viktoria; Öhrn, Maria; Harder, Mette; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2023, Vol. 16, (1)
Andersdotter Sandström, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Sandlund, Marlene; et al.
Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 43, (3) : 225-240
Einarsson, Sandra; Johansson, Anna; Kautto, Ethel; et al.
BMC Oral Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Ilgunas, Aurelia; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Häggman-Henrikson, Birgitta; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Lindelöf, Nina; Nilsson, Ingeborg; Littbrand, Håkan; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Wallin, Stina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Fagerström, Lisbeth
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Eliasson, Kristina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Dahlgren, Gunilla; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (21) : 6267-6276
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Söderman, Kerstin; Lundqvist, Mari; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (10) : 1908-1915
Lundberg, Veronica; Sandlund, Marlene; Eriksson, Catharina; et al.
Clinical Oral Investigations, Springer 2022, Vol. 26 : 3033-3040
Lövgren, Anna; Häggman-Henrikson, Birgitta; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Nordell, Karin; Hellström, Karin; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2022, Vol. 38, (13) : 2316-2329
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Strömbäck, Maria; et al.
BMC Nursing, Springer Nature 2022, Vol. 21, (1)
Wallin, Stina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Fagerström, Lisbeth
European Journal of Oral Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 129, (5)
Ilgunas, Aurelija; Lövgren, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Pediatric Rheumatology, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 19, (1)
Lundberg, Veronica; Eriksson, Catharina; Lind, Torbjörn; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, IOS Press 2021, Vol. 70, (2) : 591-602
Wallin, Stina; Rauhala, Auvo; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 61, (3) : 361-368
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ek Malmer, Elin; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (7)
Strömbäck, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Keisu, Sara; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
Umeå: Umeå universitet 2019
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 46, (9) : 792-799
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Näsström, Anna; Wänman, Anders; et al.
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2019, Vol. 21, (3) : 164-170
Vikman Lostelius, Petra; Ståhle-Öberg, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, IOS Press 2019, Vol. 62, (4) : 585-598
Wallin, Stina; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Women in Sport & Physical Activity Journal, Vol. 26, (2) : 124-133
Geithner, Christina A.; Molenaar, Claire E.; Henriksson, Tommy; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 45-53
Lehti, Arja; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 38, (23) : 2255-2270
Ahlgren, Christina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Hamberg, Katarina; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23, (1) : 84-93
Ahlgren, Christina; Hammarström, Anne; Sandberg, Susanne; et al.
PLOS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (12)
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Ellinor; Skelton, Dawn A.; et al.
Open Access Journal of Sports Medicine, Vol. 7 : 81-88
Henriksson, Tommy; Vescovi, Jason D.; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2016, Vol. 9
Wiklund, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Wolters Kluwer 2015, Vol. 47, (5S) : 962-962
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 47, (5S) : 629-630
Molenaar, Claire E.; Geithner, Christina A.; Henriksson, Tommy; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 37, (16) : 1424-1430
Nordvall Strömberg, Petronella; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Wadell, Karin
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2015, Vol. 14, (3) : 607-614
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 14, (3) : 607-14
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation of Rehabilitation Information 2015, Vol. 47, (4) : 365-371
Stålnacke, Britt-Marie; Haukenes, Inger; Lehti, Arja; et al.
BMC Women's Health, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 59-
Hammarström, Anne; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lindahl, Bernt; et al.
PLOS ONE, Vol. 9, (5)
Hammarström, Anne; Haukenes, Inger; Fjellman Wiklund, Anncristine; et al.
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis Group 2014, Vol. 16, (1) : 49-57
Nordin, Catharina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gard, Gunvor
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 28, (1) : 146-154
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ahlgren, Christina
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 46, (7) : 668-675
Stenberg, Gunilla; Lundquist, Anders; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
18th Annual Congress of European College of Sport Science, Barcelona, June 26-29, 2013
Henriksson, Tommy; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Gilenstam, Kajsa
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 45, (6) : 580-586
Nordin, Catharina; Gard, Gunvor; Fjellman-Wiklund, Anncristine
Journal of occupational rehabilitation, Springer 2013, Vol. 23, (2) : 270-279
Norlund, Sofia; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Nordin, Maria; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS PRESS 2013, Vol. 45, (1) : 117-128
Sturesson, Marine; Edlund, Curt; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
BestPractice - Psykiatri/Neurologi. Yrkesdialog mellan specialister, Ballerup, Danmark: 2013, Vol. 4, (14) : 7-11
Wiklund, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine
PLOS ONE, Public library of science 2012, Vol. 7, (11) : e50275-
Alex, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lundman, Berit; et al.
Health Care for Women International, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 33, (8) : 739-755
Christianson, Monica; Aléx, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Anncristine Fjellman-Wiklund: När patienten är ett barn

Hur kan barn med långvariga sjukdomar, som barnreumatism, vara delaktiga i sin vård och behandling?