Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Britt-Marie Lindgren

Britt-Marie Lindgren

Jag är universitetslektor och docent vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag psykiatrisjuksköterska.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad Roll: Prefekt
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej! Jag heter Britt-Marie och jag är för närvarande prefekt vid institutionen för omvårdnad. I grunden har jag en anställning som universitetslektor och jag är även docent i omvårdnad. Min bakgrund inom vården är som psykiatrisjuksköterska. Jag...

  • har ett uppdrag som prefekt vid institutionen,
  • undervisar i flera av institutionens program, företrädesvis om psykiatrisk omvårdnad men också om kvalitativ metod
  • forskar bland annat om självskadebeteende och om interaktionen mellan vårdare och patienter inom psykiatrisk heldygnsvård.

 

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag från missbruksvården men framförallt från en specialistenhet för personer med ätstörningar. Mitt avhandlingsarbete handlade om personer med självskadebeteende, deras närstående och vårdares erfarenheter från vården. Jag disputerade i november 2011 och har därefter fortsatt med företrädesvis kvalitativ forskning inom bland annat psykiatrisk heldygnsvård. I januari 2017 blev jag utsedd till docent i omvårdnad.

Jag har sedan 4 år tillbaka ett uppdrag (70%) som prefekt vid institutionen för omvårdnad och det löper till halvårsskiftet 2022.

 

Utbildningsområde:
Psykiatrisk omvårdnad, självskadebeteende, ätstörningar, kvalitativ metod på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Forskningsområde:
Självskadebeteende
; beskriva erfarenheter av vård bland personer med självskadebeteende, professionella vårdare och närstående (föräldrar), samt att belysa tolkningsrepertoarer som konstruerar interaktionen mellan personer med självskadebeteende och deras professionella vårdare.
Psykiatrisk heldygnsvård för personer med psykisk ohälsa - ett interventionsprojekt; det övergripande syftet med projektet är att först konstruera en teoretisk modell för processer i dagligt liv inom psykiatrisk heldygnsvård och sen, baserat på den teoretiska modellen, utveckla, implementera och utvärdera en intervention med syfte att bidra till ett meningsfullt dagligt liv inom psykiatrisk heldygnsvård.
LARO-projektet – läkemedelsassisterad rehabilitering för personer med opiatmissbruk; beskriva upplevelser av att leva med opiatberoende och att delta i läkemedelsassisterad rehabilitering bland personer med opiatberoende.
Femoralisblockad-studien; utvärdera om tidigt anläggande av femoralisblockad hos äldre patienter med höft fraktur kan minska det pre- och perioperativa behovet av systemisk analgetika och därmed också antalet postoperativa komplikationer.

2020
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Eriksson, Johan; Lindgren, Britt-Marie; Lindahl, Elisabeth
2020
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2020, Vol. 108
Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit; Hällgren Graneheim, Ulla
2020
International Journal of Mental Health Nursing
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
2019
Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 341-361
Lindgren, Britt-Marie
2019
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (1) : 7-21
Lindgren, Britt-Marie; Ringnér, Anders; Molin, Jenny; et al.
2019
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2019, Vol. 28, (2) : 551-559
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
2018
Archives of Suicide Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 22, (2) : 173-192
Lindgren, Britt-Marie; Svedin, Carl Göran; Werkö, Sophie
2018
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2018, Vol. 27, (6) : 1698-1708
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Graneheim, Ulla Hällgren; et al.
2017
Nurse Education Today, CHURCHILL LIVINGSTONE 2017, Vol. 56 : 29-34
Graneheim, Ulla H.; Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Bent
2017
Issues in Mental Health Nursing, Philadelpia: Taylor & Francis 2017, Vol. 38, (1) : 9-17
Melin, Ylva; Eklund, Margita; Lindgren, Britt-Marie
2017
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (8)
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
2016
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 37, (10) : 715-726
Berglund, Sara; Åström, Sture; Lindgren, Britt-Marie
2016
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (1)
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Lindgren, Britt-Marie
2016
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 23, (9-10) : 595-604
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
2015
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2015, Vol. 36, (7) : 543-550
Hallgren Graneheim, Ulla; Jansson, Lilian; Lindgren, Britt-Marie
2015
Psyche : psykiatrisk tidskrift, Johanneshov: Svensk sjuksköterskeförening 2015, (2) : 20-22
Lindgren, Britt-Marie
2015
Psyche : psykiatrisk vårdtidskrift, Svensk sjuksköterskeförening 2015, (3) : 8-9
Lindgren, Britt-Marie
2015
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 36, (2) : 82-88
Lindgren, Britt-Marie; Aminoff, Carina; Hällgren Graneheim, Ulla
2015
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 36, (12) : 963-970
Lindgren, Britt-Marie; Eklund, Margita; Melin, Ylva; et al.
2015
Journal of Advanced Nursing, Vol. 71, (4) : 860-869
Lindgren, Britt-Marie; Enmark, Annika; Bohman, Anna; et al.
2015
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2015, Vol. 22, (6) : 371-378
Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla
2014
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 35, (5) : 395-402
Hällgren Graneheim, Ulla H; Slotte, Anna; Markström Säfsten, Helena; et al.
2014
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 215-224
Hällgren Graneheim, Ulla; Johansson, Anneli; Lindgren, Britt-Marie
2014
Aging & Mental Health, Routledge 2014, Vol. 18, (8) : 1029-1036
Johansson, Anneli; Olsson Ruzin, Helena; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
2014
Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 247-259
Lindgren, Britt-Marie
2014
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2014, Vol. 21, (2) : 114-120
Lindgren, Britt-Marie; Sundbaum, Johanna; Eriksson, Maria; et al.
2013
Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
Lindgren, Britt-Marie
2012
Psyche: psykiatrisk vårdtidskrift, Johanneshov: Psykiatriska rikssektionen, Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 2012, (1) : 10-13
Lindgren, Britt-Marie
2011
Umeå University medical dissertations, 1447
Lindgren, Britt-Marie
2011
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 6, (3) : 7254-
Lindgren, Britt-Marie; Öster, Inger; Åström, Sture; et al.
2010
Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå, Lund: Studentlitteratur 2010 : 197-211
Lindgren, Britt-Marie
2010
International journal of qualitative studies on health and well-being, Vol. 5, (3)
Lindgren, Britt-Marie; Aström, Sture; Graneheim, Ulla Hällgren
2007
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Blackwell Publishing 2007, Vol. 14, (1) : 72-78
Wilstrand, Cecilia; Lindgren, Britt-Marie; Gilje, Fredricka; et al.
2004
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Oxford: Blackwell Scientific, 2004, Vol. 11, (3) : 284-91
Lindgren, Britt-Marie; Wilstrand, Cecilia; Gilje, F.; et al.
Film: Fika efter en forskare
Fika efter en forskare

"Dom förstår inte, jag skär mig för att överleva" - om självskadebeteende

Britt-Marie Lindgren, institutionen för omvårdnad