"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Charlotte Häger

Professor i fysioterapi. Forskningen rör människans rörelseförmåga, hur hjärnan styr rörelser och hur vi kan mäta och förstå normal rörelsekontroll eller vid sjukdom/skada för bästa behandling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

IKSU Idrottsvetenskapliga Pris 2021

Artikel ur tidningen Fysioterapi, som är den ledande tidningen för landets fysioterapeuter

Forskning och forskargrupp

Min forskningsinriktning är människans sensorimotoriska kontroll och speciellt i relation till hur denna påverkas vid olika skador eller sjukdomar. Sensorimotorisk kontroll innebär att hjärnan med hjälp av olika sensoriska och motoriska system kan aktivera våra muskler och därigenom styra våra rörelser på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Genom studier av normal motorisk utveckling hos barn samt av generella principer för rörelsekontroll hos friska personer kan vi utveckla teorier för hur våra rörelser styrs och vilka faktorer som påverkar rörelseförmågan, något som fortfarande till stora delar är okänt. Dessa teorier och metoder hjälper oss också i förståelsen av vad som brister vid skador och sjukdomar. Först därefter kan man försöka optimera rörelseträning vid nedsättningar i rörelseförmågan vid olika diagnoser. I min forskning har jag initialt fokuserat på människans unika hand- och armmotorik men senare även andra typer av rörelsekontroll såsom gång och balans- och koordinationsuppgifter. Vår interdisciplinära forskargrupp arbetar med studier av både barn och vuxna, såväl friska som personer med olika rörelseproblem. Vi studerar bl.a. konsekvenser av och sätt att utvärdera funktion och rehabilitering efter knäproblem som t.ex. främre korsbandsskada vilket är vanligt inom idrott, men även rörelseförmågan och rehabiliteringsinsatser vid diagnoser såsom stroke, ryggmärgsskada, nack- och ryggproblem m.m. Forskargruppen arbetar mycket med utveckling av mätmetoder som är en viktig del vid utvärdering av behandling och träning.  

Metodik som vi använder omfattar bl.a. experimentella rörelseanalyser med kamerasystem och kraftmätningar av olika slag i vårt rörelseanalyslab U-motion lab. I samarbete med Umeå centre for Functional Brain Imaging (UFBI) undersöker vi röreselförmågan simultant med hjärnaktivitet med hjälp av samtidig registrering med magnetkamera och rörelsekameror. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Ett aktuellt projekt är Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?
Här undersöker vi rörelseförmågan och knäfunktion hos personer som fått en korsbandsskada i ett projekt bl.a. finansierat av Vetenskapsrådet, Centrum för idrottsforskning (CIF), Region Västerbotten och Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Projektet sker i samarbete med framför allt ortopeder, radiologer och ingenjörer.

Ett uppföljande projekt till detta är Sensorimotorisk kontroll efter främre korsbandsskada – strategier för precisionsmedicin (umu.se), även detta finansierat av Vetenskapsrådet, Centrum för idrottsforskning (CIF), Region Västerbotten och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

I ett annat  projekt undersöker vi Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. Projektet rör förutsättningarna för rörelsekontroll av både armar och ben (t.ex. gång) hos personer som drabbats av stroke. I en multicenterstudie samarbetar vi med Karolinska Institutet och Göteborgs universitet kring utvärdering av gångträning för personer som har förlamats till följd av stroke där träningen sker med innovativ robotteknik sk. "exoskeletons" utvecklade i Japan. Projekten stöds bl.a. av Hjärnfonden, Promobilia och Strokeförbundet.

Forskargruppen har internationellt samarbete bl.a. med University of Miami, FL och University of Virginia, USA; University of Ulster, UK; University of Otago samt University of Waikato, New Zealand; University of Milano, Italy; och University of Tel Aviv, Israel.

Forskargrupp

 • Helena Grip, Docent, Civilingenjör; Medicinsk teknik
 • Lina Schelin, Docent, statistiker, universitetslektor
 • Anna Cronström, PhD, fysioterapeut, post-doc
 • Eva Tengman, PhD, fysioterapeut, universitetslektor
 • Jonas Markström, PhD, forskare
 • Andrew Strong, PhD, Post-doc
 • Johan Strandberg, PhD,  statistiker, universitetslektor,
 • Adam Grinberg, fysioterapeut, post-doc
 • Jonas Selling, civilingenjör, forskningsingenjör
 • Jenny Grinberg, fysioterapeut, doktorand och forskningsassistent
 • Martin Björklund, docent, fysioterapeut
 • Abdolamir Karbalaie, post-doc, matematiker specialiserad på AI metodik
 • Gästforskare, Dario Liebermann, professor, University of Tel Aviv, Israel

 

För mer specifik information om forskningsprojekt se även "Forskning"

Akademiska examina

Legitimerad fysioterapeut 1984, Medicine doktorsexamen i neurofysiologi, Umeå universitet 1995, Docent 2003.

Universitetstjänstgöring

Professor vid Enheten för fysioterapi, Umeå universitet förenad med anställning som fysioterapeut (tidigare yrkestitel sjukgymnast) vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 2009.

Uppdrag och undervisning

Nuvarande uppdrag:

Ledamot i Ämnesrådet för Medicin och Hälsa, Vetenskapsrådet 2022-2024.

Vice ordförande i styrelsen för Centrum för idrottsforskning 2021 -

Ledamot i Forskningsnämnden Medicinska fakulteten, Umu  2022 - .

Ledamot i Idrottshögskolans forskningsråd, Umu 2023 - 

Styrelsemedlem Umeå Universitets Holding AB

Uppdrag för UKÄ

Tidigare uppdrag: Ledamot tidigare i medicinska fakultetsnämnden 2005-2011 och vice ordförande i Forskningsnämnden 2008-2011. Ordförande i Programkommittén för Arbetsterapi- och Sjukgymnastutbildningarna 1998-2005. Suppleant i Regionala Etikprövningsnämnden, Umeå 2004-2009. Ledamot i Anställnings och docenturnämnden vid medicinska fakulteten 2017. 

Internationellt:

Utsedd av Världsförbundet i Fysioterapi (World Confederation in Physical Therapy, WCPT) till ordförande i kommittén med ansvar för det vetenskapliga programmet på Världskongressen i Fysioterapi i Geneve 2019 (World Congress in Physical Therapy).

Medlem i Europeiska fysioterapiförbundets styrgrupp för utbildningsfrågor 2011-2020

Undervisning vid flertalet program på medicinska fakulteten men framför allt på Fysioterapeutprogrammet och i vidareutbildning av fysioterapeuter på magisternivå (D), i forskarutbildning, samt handledning av doktorander och post docs. 

Forskning på ett ögonblick

Physical Therapy in Sport, Elsevier 2024, Vol. 68 : 22-30
Cronström, Anna; Ageberg, Eva; Häger, Charlotte K.
Sports Medicine, Springer Nature 2024, Vol. 54 : 779-780
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2024, Vol. 75
Liebermann, Dario G.; Markström, Jonas L.; Selling, Jonas; et al.
Clinical Biomechanics, Elsevier 2024, Vol. 115
Markström, Jonas; Grinberg, Yevgenia; Sole, Gisela; et al.
Journal of Electromyography & Kinesiology, Elsevier 2024, Vol. 76
Stensdotter, Ann-Katrin; Schelin, Lina; Häger, Charlotte
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2024, Vol. 34, (1)
Strong, Andrew; Markström, Jonas; Schelin, Lina; et al.
BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Arumugam, Ashokan; Mohammad Zadeh, Shima A.; Zabin, Zina Anwar; et al.
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2023, Vol. 51, (12) : 3112-3120
Cronström, Anna; Häger, Charlotte; Thorborg, Kristian; et al.
Sports Medicine, Springer 2023, Vol. 53, (1) : 91-110
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
World Physiotherapy Congress 2023, Dubai, United Arab Emirates, June 2-4, 2023
Grinberg, Yevgenia; Markström, Jonas; Sole, Gisela; et al.
Idrottsmedicin, Järna: Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin 2023, (4) : 36-43
Häger, Charlotte; Kvist, Johanna; Fältström, Anne; et al.
Sports Health, Sage Publications 2023, Vol. 15, (1) : 45-51
Markström, Jonas; Naili Eriksson, Josefin; Häger, Charlotte K.
Sports Biomechanics, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 22, (1) : 142-159
Markström, Jonas; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Ortopediskt magasin, Järna: Svensk ortopedisk förening 2023, (1) : 22-25
Morberg, Per; Paradowski, Przemyslaw; Röding, Fredrik; et al.
Sports Health, Sage Publications 2023, Vol. 15, (3) : 357-360
Naili, Josefine E.; Markström, Jonas; Häger, Charlotte K.
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2023, Vol. 50, (10) : 1002-1011
Nilsson, Evelina; Häggman-Henrikson, Birgitta; Domellöf, Erik; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 17
Strong, Andrew; Grip, Helena; Arumugam, Ashokan; et al.
BMC Neurology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Thurston, Charlotte; Bezuidenhout, Lucian; Humphries, Sophia; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2022, Vol. 12
Arumugam, Ashokan; Häger, Charlotte
Journal of Orthopaedic Research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 40, (7) : 1604-1612
Feldmann, Daneil C.; Rahim, Masouda; Suijkerbuijk, Mathijs A. M.; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (21) : 6267-6276
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Söderman, Kerstin; Lundqvist, Mari; et al.
Journal of Orthopaedic Research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 40, (1)
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Buck, Sebastian; et al.
Physical Therapy in Sport, Churchill Livingstone 2022, Vol. 55 : 256-263
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Häger, Charlotte
Society for Neuroscience 2022 Meeting, San Diego, Carliforna, USA, November 12-16, 2022
Grinberg, Adam; Strong, Andrew; Strandberg, Johan; et al.
Physical Therapy, Oxford University Press 2022, Vol. 102, (2) : 1-10
Markström, Jonas L.; Grinberg, Adam; Häger, Charlotte K.
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2022, Vol. 50, (8) : 2125-2133
Markström, Jonas; Liebermann, Dario G.; Schelin, Lina; et al.
Disability and Rehabilitation
Nedergård, Heidi; Sandlund, Marlene; Häger, Charlotte; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 15
Nedergård, Heidi; Schelin, Lina; Liebermann, Dario G.; et al.
Journal of Orthopaedic Surgery and Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 17, (1)
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 16
Strong, Andrew; Grip, Helena; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
27th annual congress of the European college of sport science: book of abstracts, European College of Sport Science 2022 : 483-483
Strong, Andrew; Markström, Jonas; Schelin, Lina; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (5)
Arumugam, Ashokan; Björklund, Martin; Mikko, Sanna; et al.
10th National I.S.Mu.L.T (Italian Society of Muscles, Ligaments and Tendons), Rome, Italy, April 8-9, 2021
Arumugam, Ashokan; Strong, Andrew; Tengman, Eva; et al.
2021 OARSI World Congress on Osteoarthritis Promoting Clinical and Basic Research in Osteoarthritis, virtual, April 29 - May 1, 2021
Cronström, Anna; Ageberg, Eva; Häger, Charlotte
2021 OARSI World Congress on Osteoarthritis Promoting Clinical and Basic Research in Osteoarthritis, virtual, April 29 - May 1, 2021
Cronström, Anna; Häger, Charlotte; Ageberg, Eva
British Journal of Sports Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 55, (Suppl 1) : A75-A76
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
British Journal of Sports Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 55, (Suppl 1) : A76-A76
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Sports Medicine, Springer 2021, Vol. 51, (7) : 1419-1438
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 4
Glavare, Maria; Stålnacke, Britt-Marie; Häger, Charlotte; et al.
XXVIII Congress of the International Society Biomechanics (ISB), Digital, July 25-29, 2021
Grip, Helena; Johansson, Anna-Maria; Rönnqvist, Louise; et al.
European Congress in Sports Medicine and Science ECOSEP 7, Athens, Greece, November 19-20, 2021
Häger, Charlotte
World Physiotherapy Congress, Virtual, April 9-11, 2021
Häger, Charlotte; Svamirathan, Narasimman; Clark, Carol; et al.
Experimental Brain Research, Springer 2021, Vol. 239, (6) : 1911-1928
Johansson, Anna-Maria; Grip, Helena; Rönnqvist, Louise; et al.
Sports Biomechanics, Routledge 2021, Vol. 20, (2) : 213-229
Markström, Jonas L.; Schelin, Lina; Häger, Charlotte K.
XXVIII Congress of the International Society Biomechanics (ISB), Digital, July 25-29, 2021
Markström, Jonas; Liebermann, Dario G.; Schelin, Lina; et al.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 18, (1)
Nedergård, Heidi; Arumugam, Ashokan; Sandlund, Marlene; et al.
World Physiotherapy Congress, virtual, April 9-11, 2021
Nedergård, Heidi; Arumugam, Ashokan; Sandlund, Marlene; et al.
U-motion laboratory

Vår transdisciplinära forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos personer ...

Film om vår forskning

Vi tittar på människans sensorimotoriska kontroll, särskilt hur den påverkas vid skador eller sjukdomar.