Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Charlotte Häger

Charlotte Häger

Forskningen rör människans rörelseförmåga och hur hjärnan styr rörelser samt hur vi kan bäst kan förstå olika slags rörelsekontroll normalt eller efter sjukdom/skada för att rikta behandling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Klicka här för en kort filmpresentation om vår forskning.

Artikel ur tidningen Fysioterapi, som är den ledande tidningen för landets fysioterapeuter

Forskning och forskargrupp:

Min forskningsinriktning är människans sensorimotoriska kontroll och speciellt i relation till hur denna påverkas vid olika skador eller sjukdomar. Sensorimotorisk kontroll innebär att hjärnan med hjälp av olika sensoriska och motoriska system kan aktivera våra muskler och därigenom styra våra rörelser på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Genom studier av normal motorisk utveckling hos barn samt av generella principer för rörelsekontroll hos friska personer kan vi utveckla teorier för hur våra rörelser styrs och vilka faktorer som påverkar rörelseförmågan, något som fortfarande till stora delar är okänt. Dessa teorier och metoder hjälper oss också i förståelsen av vad som brister vid skador och sjukdomar. Först därefter kan man försöka optimera rörelseträning vid nedsättningar i rörelseförmågan vid olika diagnoser. I min forskning har jag initialt fokuserat på människans unika hand- och armmotorik men senare även andra typer av rörelsekontroll såsom gång och balans- och koordinationsuppgifter. Vår interdisciplinära forskargrupp arbetar med studier av både barn och vuxna, såväl friska som personer med olika rörelseproblem. Vi studerar bl.a. konsekvenser av och sätt att utvärdera funktion och rehabilitering efter knäproblem som t.ex. främre korsbandsskada vilket är vanligt inom idrott, men även rörelseförmågan och rehabiliteringsinsatser vid diagnoser såsom stroke, ryggmärgsskada, nack- och ryggproblem m.m. Forskargruppen arbetar mycket med utveckling av mätmetoder som är en viktig del vid utvärdering av behandling och träning.  

Metodik som vi använder omfattar bl.a. experimentella rörelseanalyser med kamerasystem och kraftmätningar av olika slag i vårt rörelseanalyslab U-motion lab. I samarbete med Umeå centre for Functional Brain Imaging (UFBI) undersöker vi röreselförmågan simultant med hjärnaktivitet med hjälp av samtidig registrering med magnetkamera och rörelsekameror..

Ett aktuellt projekt är Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?
Här undersöker vi rörelseförmågan och knäfunktion hos personer som fått en korsbandsskada i ett projekt bl.a. finansierat av Vetenskapsrådet, Centrum för idrottsforskning (CIF) och Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Projektet sker i samarbete med framför allt ortopeder, radiologer och ingenjörer.

I ett annat pågående projekt undersöker vi Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. Projektet rör förutsättningarna för rörelsekontroll av både armar och ben (t.ex. gång) hos personer som drabbats av stroke.

I en multicenterstudie samarbetar vi med Karolinska Institutet och Göteborgs universitet kring utvärdering av gångträning för personer som har förlamats till följd av stroke där träningen sker med innovativ robotteknik sk. "exoskeletons" utvecklade i Japan. Projektet stöds bl.a. av Hjärnfonden, Promobilia och Strokeförbundet.s

Forskargruppen har internationellt samarbete bl.a. med University of Miami, FL och University of Virginia, USA; University of Ulster, UK; University of Otago samt University of Waikato, New Zealand; University of Milano, Italy; och University of Tel Aviv, Israel.

Forskargrupp

 • Helena Grip, Docent, Civilingenjör; Medicinsk teknik
 • Lina Schelin, Fil Dr, statistiker, universitetslektor
 • Anna Cronström, PhD, fysioterapeut, post-doc
 • Eva Tengman, PhD, fysioterapeut
 • Ashokan Arumugam, PhD, leg fysioterapeut
 • Jonas Markström, PhD, Post-doc
 • Andrew Strong, BSc Idrottsvetenskap, doktorand
 • Heidi Nedergård, MSc, fysioterapeut, doktorand
 • Johan Strandberg, statistiker, doktorand
 • Adam Grinberg, fysioterapeut, doktorand
 • Jonas Selling, civilingenjör, forskningsingenjör
 • Jenny Grinberg, fysioterapeut, forskningsassistent
 • Martin Björklund, docent, fysioterapeut
 • Gästforskare: Professor Dario Liebermann, Tel Aviv University, Israel

 

Projekt

2017-11-06
Korsbandsskada i knät - varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet? 
Häger, Charlotte

2017-11-06
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning. Häger, Charlotte

Akademiska examina

Legitimerad fysioterapeut 1984, Medicine doktorsexamen i neurofysiologi, Umeå universitet 1995, Docent 2003.

Universitetstjänstgöring

Professor vid Enheten för fysioterapi, Umeå universitet förenad med anställning som fysioterapeut (tidigare yrkestitel sjukgymnast) vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 2009.

Undervisning och uppdrag

Undervisning vid flertalet program på medicinska fakulteten men framför allt på Fysioterapeutprogrammet och i vidareutbildning av fysioterapeuter på magisternivå (D), i forskarutbildning, samt handledning av doktorander och post docs.

Ledamot i medicinska fakultetsnämnden 2005-2011 och vice ordförande i Forskningsnämnden 2008-2011. Ordförande i Programkommittén för Arbetsterapi- och Sjukgymnastutbildningarna 1998-2005. Suppleant i Regionala Etikprövningsnämnden, Umeå 2004-2009. Ledamot i Anställnings och docenturnämnden vid medicinska fakulteten 2017.

Internationellt uppdrag: Utsedd av Världsförbundet i Fysioterapi (World Confederation in Physical Therapy, WCPT) till ordförande i kommittén med ansvar för det vetenskapliga programmet på Världskongressen i Fysioterapi i Geneve 2019 (World Congress in Physical Therapy).

 Forskning på ett ögonblick

 

 

2020
Osteoarthritis and Cartilage, Elsevier 2020, Vol. 28 : S173-S173
French, H. P.; Häger, Charlotte; Venencie, A.; et al.
2020
International Journal of Rehabilitation Research, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 43, (2) : 102-115
French, Helen P.; Hager, Charlotte K.; Venience, Anne; et al.
2020
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2020, Vol. 48, (5) : 1117-1126
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
2020
Journal of Orthopaedic Research, Vol. 38, (3) : 680-688
Seale, Kirsten; Burger, Marilize; Posthumus, Michael; et al.
2020
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2020, Vol. 47, (1) : 27-35
Österlund, Catharina; Nilsson, Evelina; Hellström, Fredrik; et al.
2019
Journal of Biomechanics, Elsevier 2019, Vol. 82 : 70-79
Arumugam, Ashokan; Markström, Jonas L.; Häger, Charlotte K.
2019
PLoS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (10)
Grip, Helena; Tengman, Eva; Liebermann, Dario G.; et al.
2019
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central 2019, Vol. 16, (1)
Johansson, Gudrun M.; Häger, Charlotte K.
2019
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2019, Vol. 29, (8) : 1181-1189
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
2019
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 20, (1)
Strong, Andrew; Tengman, Eva; Srinivasan, Divya; et al.
2019
Journal of Science and Medicine in Sport, Elsevier 2019, Vol. 22, (11) : 1219-1225
Suijkerbuijk, Mathijs A. M.; Ponzetti, Marco; Rahim, Masouda; et al.
2018
Scandinavian Journal of Statistics, John Wiley & Sons 2018, Vol. 45, (4) : 1036-1061
Abramowicz, Konrad; Häger, Charlotte; Pini, Alessia; et al.
2018
Knee (Oxford), Elsevier 2018, Vol. 25, (2) : 226-239
Hébert-Losier, Kim; Schelin, Lina; Tengman, Eva; et al.
2018
23rd annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science at the cutting edge, Dublin, Ireland, July 4-7, 2018: Book of Abstracts, European College of Sport Sciences 2018 : 555-555
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
2018
8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018
Markström, Jonas; Grip, Helena; Schelin, Lina; et al.
2018
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Vol. 26, (2) : 358-367
Markström, Jonas L.; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
2018
8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018
Markström, Jonas; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
2018
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 12
Sommer, Marius; Häger, Charlotte; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
2018
Clinical Biomechanics, Vol. 53 : 37-45
Srinivasan, Divya; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
2018
Spine, Vol. 43, (8) : E482-E487
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
2018
Annals of Work exposure and Health, Oxford University Press 2018, Vol. 62, (5) : 591-603
Svedmark, Åsa; Björklund, Martin; Häger, Charlotte K.; et al.
2018
BioMed Research International
Tronarp, Rebecca; Nyberg, André; Hedlund, Mattias; et al.
2017
Gait & Posture, Vol. 57 : 355-
Grip, Helena; Johansson, Anna-Maria; Selling, Jonas; et al.
2017
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, Vol. 14
Johansson, Gudrun M.; Grip, Helena; Levin, Mindy F; et al.
2017
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Springer 2017, Vol. 25, (11) : 3378-3386
Naili, Josefine E; Iversen, Maura D.; Esbjörnsson, Anna-Clara; et al.
2017
Knee (Oxford), Elsevier 2017, Vol. 24, (3) : 536-546
Naili, Josefine; Esbjörnsson, Anna-Clara; Iversen, Maura; et al.
2017
Journal of Electromyography & Kinesiology, Vol. 32 : 44-50
Sole, Gisela; Pataky, Todd; Tengman, Eva; et al.
2017
Journal of Neurophysiology, Vol. 117, (2) : 684-691
Thomas, Christine K; Häger, Charlotte K.; Klein, Cliff S
2016
XXI ISEK Congress
Johansson, Anna-Maria; Grip, Helena; Strong, Andrew; et al.
2016
BMC Complementary and Alternative Medicine, Vol. 16
Lämås, Kristina; Häger, Charlotte; Lindgren, Lenita; et al.
2016
Osteoarthritis and Cartilage, Vol. 24 : S111-S111
Naili, J. E.; Iversen, M. D.; Esbjörnsson, A. -C; et al.
2016
Clinical Biomechanics, Elsevier 2016, Vol. 32 : 180-186
Sole, Gisela; Tengman, Eva; Grip, Helena; et al.
2016
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 022-029
Stenlund, Tobias; Öhberg, Fredrik; Lundström, Ronnie; et al.
2016
Gait & Posture, Vol. 46 : 98-103
Stensdotter, Ann-Katrin; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
2016
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 17
Svedmark, Åsa; Djupsjöbacka, Mats; Häger, Charlotte; et al.
2016
Physiotherapy, Vol. 102, (1)
Wolf, S L; Kwakkel, G; Bayley, M; et al.
2015
Physical Therapy Reviews, Vol. 20, (3) : 137-155
Alt Murphy, Margit; Häger, Charlotte
2015
Physical Therapy Reviews, Maney Publishing 2015, Vol. 20, (3) : 156-167
Frykberg, Gunilla E; Häger, Charlotte
2015
Journal of Biomechanics, Vol. 48, (10) : 1906-1914
Grip, Helena; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
2015
Journal of Biomechanics, Elsevier 2015, Vol. 48, (10) : 1906-1914
Grip, Helena; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K
2015
Clinical Biomechanics, Vol. 30, (10) : 1153-1161
Hébert-Losier, Kim; Pini, Alessia; Vantini, Simone; et al.
2015
Gait & Posture, Vol. 42, (Supplement 1) : S33-S33
Johansson, Anna-Maria; Grip, Helena; Strong, Andrew; et al.
2015
Gait & Posture: 24th Annual Meeting of ESMAC 2015 Abstracts : 1-2
Markström, Jonas L.; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
2015
Physical Therapy Reviews, Vol. 20, (3) : 135-136
Sole, Gisela; Ribeiro, Daniel C.; Häger, Charlotte K.
Publicerad: 10 jun, 2019
Publicerad: 21 maj, 2019