Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ethel Kautto

Ethel Kautto

Jag är legitimerad dietist och Fil. Dr. J

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

ag undervisar på både grundläggande - och avancerade kurser som ges på institutionen för kostvetenskap, inom ämnen som rör kost och folkhälsa, dietetik, genus, kost- och hälsokommunikation, kostsociologi. Jag är även handledare och examinator för en del examensarbeten vid kostvetenskap.

Hösten 2003 började jag undervisa på institutionen kostvetenskap. Min forskarutbildning påbörjade jag 2009, finansierad av ett samarbete mellan kostvetenskap och Umeå Center för Genusstudier. Jag disputerade i mars 2014. Mitt avhandlingsarbete handlade om olika aspekter av hur det är att leva med diagnosen celiaki, studerat ur; ett genusperspektiv; samt hur kosten påverkas när man via screening diagnosticeras med celiaki och hur näringsintaget i den glutenfria kosten blir jämfört med en normalkost hos jämnåriga ungdomar utan celiaki.

Tillsammans med Jonas Burén och Anna Sjödin planerar jag vidare att utforska hur individer uppfattar hur det är att följa olika typer av dieter.

Tillsammans med Josefin Brodin planerade momentet (2015): kommunikation i kliniskt arbete. Ett område som jag personligen tycker är mycket intressant. Undervisningen baseras främst på MI-inriktad kommunikation för dietister.

Att inte enbart se maten främst som en källa till näring och underhåll av kroppens funktioner är ett stort personligt intresse. Vad betyder mat och måltider för oss människor i en social kontext och hur bidrar det till vår identitet är exempel på intressanta frågeställningar som jag bär med mig.

2020
Retailing and Distribution in the 20th Century, Virtual, September 8, 2020
Lyon, Phil; Kautto, Ethel
2020
Centre for the History of Retailing and Distribution (CHORD) 2020
Lyon, Phil; Kautto, Ethel
2017
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
2016
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
2014
Journal of human nutrition and dietetics (Print), John Wiley & Sons 2014, Vol. 27, (1) : 41-53
Kautto, Ethel; Ivarsson, Anneli; Norström, Fredrik; et al.
2014
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.