"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ethel Kautto

Universitetslektor och legitimerad dietist

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej!

Jag är universitetslektor, legitimerad dietist och har en filosofie doktorsexamen inom ämnesområdet kostvetenskap. Tillsammans med Josefin Brodin har vi fått uppdraget att vara företrädare för Lika Villkor på institutionen kost- och måltidsvetenskap. 

Forskning

Min forskarutbildning påbörjade jag 2009, finansierad av ett samarbete mellan kostvetenskap och Umeå Center för Genusstudier. Jag disputerade i mars 2014. Namnet på min avhandling var: Is it the gluten-free diet that matters the most? Food, gender and celiac disease. Avhandlingsarbete handlade om olika aspekter av hur det är att leva med diagnosen celiaki, studerat ur; ett genusperspektiv; samt hur kosten påverkas när man via screening diagnosticeras med celiaki och hur näringsintaget i den glutenfria kosten blir jämfört med en normalkost hos jämnåriga ungdomar utan celiaki.

Idag är jag huvudhandledare för doktoranden Sofia Rapo som arbetar i ett forskningsprojekt som studerar fältet: Sjukhusmåltider, ur olika perspektiv. 

Tillsammans med Jonas Burén,  Anna Sjödin och Agneta Hörnell arbetar jag i ett projekt som utforskar hur individer uppfattar hur det är att följa olika typer av dieter.

Undervisning

Hösten 2003 började jag undervisa på institutionen kostvetenskap- och måltidsvetenskap. Idag undervisar jag på både grundläggande - och avancerade kurser som ges vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Min undervisning ryms främst inom ämnen som rör kost och folkhälsa, kommunikation, kostsociologi och dietetik. Från och med hösten 2023 är jag programsamordnare för Dietistprogrammet.

Att inte enbart se maten främst som en källa till näring och underhåll av kroppens funktioner är intressant. Vad betyder mat och måltider för oss människor både utifrån social kontext men även relaterat till var man befinner sig på livsresan? Hur påverkar det identitetsskapandet? Ett annat område som intresserar mig är kommunikation kring hälsa, mat och måltider. 

Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 43, (3) : 225-240
Einarsson, Sandra; Johansson, Anna; Kautto, Ethel; et al.
History of Retailing and Consumption, Routledge 2022, Vol. 8, (2) : 107-129
Lyon, Phil; Kautto, Ethel
Food, Culture, and Society: an international journal of multidisciplinary research, Routledge 2021, Vol. 24, (3) : 345-367
Lyon, Phil; Kautto, Ethel
Nutrition & Dietetics, Blackwell Publishing 2021, Vol. 78, (5) : 487-495
Rapo, Sofia; Mattson Sydner, Ylva; Kautto, Ethel; et al.
Retailing and Distribution in the 20th Century, Virtual, September 8, 2020
Lyon, Phil; Kautto, Ethel
Centre for the History of Retailing and Distribution (CHORD) 2020
Lyon, Phil; Kautto, Ethel
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Journal of human nutrition and dietetics, John Wiley & Sons 2014, Vol. 27, (1) : 41-53
Kautto, Ethel; Ivarsson, Anneli; Norström, Fredrik; et al.
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
Publicerad: 13 sep, 2021