Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Söderlund

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön. Undervisar bland annat i retorik, språk & kön och skrivande.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Forskning

Mitt postdoc-projekt gick ut på att undersöka hur kvinnliga och manliga idrottare och expertkommentatorer får tillgång till starka maktpositioner i sändningar om skidsport på SVT. Bland annat undersökte jag hur humor används som maktmedel (Centrum för idrottsforskning).

Jag har också undersökt humorns potential att synliggöra och utmana förgivettagna föreställningar och normer, det vi kallar funktionsnormativitet, genom att analysera humoranvändning i poddsamtal mellan personer som har egna erfarenheter av funktionsnedsättningar (ERC Consolidator Grant-projekt, Lotta Vikström).

I min avhandling undersökte jag kvinnliga och manliga komikers möjligheter att framstå som humoristiska i humorprogrammet Parlamentet på TV4. Resultaten visar att de kvinnliga komikerna har svårare att framstå som roliga eftersom de oftare blir avvisade medan de manliga komikerna istället blir bekräftade. 

Andra uppdrag

Ledamot i tankesmedjan HumTank, som arbetar för att synliggöra humaniora inom och utanför akademin. 

Kurskoordinator för doktorandkurser på Umeå Centrum för Genusstudier.

Intresseområden i akademin

Språk & kön, retorik, idrottsforskning, humorforskning, feministisk diskursanalys, feminism, samtalsanalys och multimodalitet. 

Intressen i livet

När jag inte arbetar ägnar jag mig åt balett, veteranfriidrott, gymnastik och i perioder att sy maniskt. 

Nätverk

Idrottsforum.org  

FemHum 

Medverkan i medier (urval)

Humor. Fejk i UR 

Vad är tillväxt i humor? Morphosis

Skratta då! P1 Specialprogram

Vi behöver kallprata. P4 Västerbotten

Humor, makt och kön i Vinterstudion, P4 Västerbotten.

Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika, P4 Västerbotten.

Humor i tv-programmet Parlamentet, SVT:s Kulturnyheterna.

 

CEDAR Working Papers, 2021:13
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
HumaNetten, Växjö: Linnéuniversitetet 2021, (47) : 143-168
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019, Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi 2020 : 321-332
Söderlund, Hanna
Språk och stil, Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 2020, (30) : 205-234
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2019 : 307-319
Söderlund, Hanna
Abstraactsamling OFTI 36: Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet, Stockholm: Stockholm universitet 2018 : 4-4
Söderlund, Hanna
Varför svenska?: Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2017 : 57-58
Söderlund, Hanna
Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language
Söderlund, Hanna
Svenskans beskrivning 33, Svenska som pluricentriskt språk
Söderlund, Hanna
Nordiska konferensen om språk och kön
Söderlund, Hanna
Ofti (Området för tal och interaktion), Tid
Söderlund, Hanna
The Communicative Body in Development
Söderlund, Hanna
In relation to what?
Söderlund, Hanna
Multimodal communication, Auckland: Auckland University of Technology, Multimodal Research Center 2012, Vol. 1, (2) : 127-146
Söderlund, Hanna
Research into Communication: Theory, method, and practice
Söderlund, Hanna

Forskargrupper

Kontaktperson
FemHum

Forskningsprojekt

1 februari 2017 till 31 december 2020

Jag undervisar och föreläser bland annat i retorik, språk & kön, samtalsanalys, språksociologi, textanalys och skrivande. Jag håller både enstaka föreläsningar och hela kurser med praktiska moment, på universitetet och inom näringslivet.