"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jan Karlsson

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i boreala och arktiska akvatiska ekosystem.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå, 5 02 08 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i akvatiska ekosystem på höga latituder. Forskningen integrerar studier av abiotiska och biotiska faktorer och processer med tonvikt på att utröna klimateffekter på olika tidsskalor och drivna av olika klimatfaktorer, t.ex. direkta temperatureffekter kontra effekter via förändringar i omgivande landmiljön. Delar av forskningen studerar vad som kontrollerar produktivitet och resursanvändning i födovävar, från basen i födoväven (alger, bakterier), via intermediära konsumenter (zooplankton, makroinvertebrater) till toppkonsumenter (fisk). En annan viktig inriktning är studier av utbytet av växthusgaser (koldioxid, metan) med atmosfären och inlagring av kol i sediment, samt deras kvantitativa betydelse i jämförelse med andra kolflöden i landskapet. Forskningen inkluderar främst boreala-arktiska sjöar och vattendrag och baseras på jämförande studier längs gradienter i klimat och permafrost och experimentella studier där olika miljöfaktorer manipuleras.

Limnology and Oceanography Letters, John Wiley & Sons 2024, Vol. 9, (2) : 112-118
Karlsson, Jan; Verheijen, Hendricus; Seekell, David A.; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2024, Vol. 69, (4) : 818-833
Rudberg, David; Schenk, Jonathan; Pajala, Gustav; et al.
Journal of Hydrology, Elsevier 2024, Vol. 638
Vorobyev, Sergey N.; Kolesnichenko, Larisa G.; Kolesnichenko, Yuri; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (9) : 2059-2069
Berggren, Martin; Ye, Linlin; Sponseller, Ryan A.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2023, Vol. 14, (1)
Casas-Ruiz, Joan P.; Bodmer, Pascal; Bona, Kelly Ann; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (12) : 2617-2631
Corman, Jessica R.; Zwart, Jacob A.; Klug, Jennifer; et al.
Environmental Research Letters, IOP Publishing 2023, Vol. 18, (3)
Golub, Malgorzata; Koupaei-Abyazani, Nikaan; Vesala, Timo; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (7) : 1224-1237
Koizumi, Shuntaro; Hamdan, Mohammed; Callisto Puts, Isolde; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 859
Krickov, Ivan V.; Lim, Artem G.; Shirokova, Liudmila S.; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (23) : 8578-8587
Pajala, Gustav; Rudberg, David; Gålfalk, Magnus; et al.
Journal of Geophysical Research - Biogeosciences, American Geophysical Union (AGU) 2023, Vol. 128, (11)
Pajala, Gustav; Sawakuchi, Henrique O.; Rudberg, David; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 29, (2) : 375-390
Puts, Isolde C.; Ask, Jenny; Deininger, Anne; et al.
Global Biogeochemical Cycles, John Wiley & Sons 2023, Vol. 37, (3)
Vachon, Dominic; Sponseller, Ryan A.; Rosvall, Martin; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (10) : 1752-1760
Hamdan, Mohammed; Karlsson, Jan; Byström, Pär; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (1) : 14-29
Huser, Brian J.; Futter, Martyn N.; Bogan, Daniel; et al.
Limnology and Oceanography, Association for the Sciences of Limnology and Oceanography 2022, Vol. 67, (12) : 2763-2778
Klaus, Marcus; Verheijen, Hendricus A.; Karlsson, Jan; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (1) : 30-48
Lau, Danny C. P.; Christoffersen, Kirsten S.; Erkinaro, Jaakko; et al.
Biogeosciences, Copernicus Publications 2022, Vol. 19, (24) : 5859-5877
Lim, Artem G.; Krickov, Ivan V.; Vorobyev, Sergey N.; et al.
Biogeochemistry, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 159, (1) : 69-86
Manasypov, R.M.; Lim, A.G.; Krickov, I.V.; et al.
Ecosystems, Springer 2022, Vol. 25, (7) : 1555-1570
Norman, Sven; Nilsson, Karin A.; Klaus, Marcus; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2022, Vol. 13, (1)
Olid, Carolina; Rodellas, Valentí; Rocher-Ros, Gerard; et al.
Journal of Geophysical Research - Biogeosciences, John Wiley & Sons 2022, Vol. 127, (6)
Verheijen, Hendricus; Klaus, M.; Seekell, David A.; et al.
Hydrobiologia, Springer 2021, Vol. 848, (21) : 4991-5010
Bergström, Ann-Kristin; Deininger, A.; Jonsson, Anders; et al.
Environmental DNA, John Wiley & Sons 2021, Vol. 3, (2) : 343-352
Capo, Eric; Spong, Göran; Koizumi, Shuntaro; et al.
Environmental Research Communications (ERC), Institute of Physics (IOP) 2021, Vol. 3, (12)
Gudasz, Cristian; Karlsson, Jan; Bastviken, David
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (5) : 815-825
Hamdan, Mohammed; Byström, Pär; Hotchkiss, Erin R.; et al.
Nature Communications, Vol. 12, (1)
Karlsson, Jan; Serikova, Svetlana; Vorobyev, Sergey N.; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 27, (18) : 4238-4253
Klaus, Marcus; Karlsson, Jan; Seekell, David A.
Ecological Indicators, Elsevier 2021, Vol. 131
Krickov, Ivan V.; Serikova, Svetlana; Pokrovsky, Oleg S.; et al.
Limnology and Oceanography, Wiley-Blackwell 2021, Vol. 66, (3) : 827-854
MacIntyre, Sally; Bastviken, David; Arneborg, Lars; et al.
Ambio, Springer 2021, Vol. 50, (2) : 375-392
Pascual, Didac; Akerman, Jonas; Becher, Marina; et al.
Journal of Geophysical Research - Biogeosciences, Vol. 126, (9)
Sawakuchi, Henrique Oliveira; Martin, Gaëtan; Peura, Sari; et al.
Frontiers in Earth Science, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Schenk, Jonathan; Sawakuchi, Henrique O.; Sieczko, Anna K.; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 27, (4) : 719-727
Vachon, Dominic; Sponseller, Ryan A.; Karlsson, Jan
Biogeosciences, Nicolaus Copernicus University Press 2021, Vol. 18, (17) : 4919-4936
Vorobyev, Sergey N.; Karlsson, Jan; Kolesnichenko, Yuri Y.; et al.
Limnology and Oceanography, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (S1) : S216-S230
Zabelina, Svetlana A.; Shirokova, Liudmila S.; Klimov, Sergey I.; et al.
Limnology and Oceanography, Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO) 2020, Vol. 65, (5)
Berggren, Martin; Gudasz, Cristian; Guillemette, Francois; et al.
Inland Waters, Taylor & Francis 2020, Vol. 10, (3) : 348-359
Denfeld, Blaize A.; Lupon, Anna; Sponseller, Ryan A.; et al.
Limnology and Oceanography Letters, John Wiley & Sons 2020, Vol. 5, (6) : 417-424
Fork, Megan L.; Karlsson, Jan; Sponseller, Ryan A.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 749
Payandi-Rolland, D.; Shirokova, L. S.; Tesfa, M.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 737
Shirokova, L. S.; Payandi-Rolland, D.; Lim, A. G.; et al.
Limnology and Oceanography Letters, John Wiley & Sons 2020, Vol. 5, (4) : 287-294
Vachon, Dominic; Sadro, Steven; Bogard, Matthew J.; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Vikström, Kevin; Bartl, Ines; Karlsson, Jan; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25, (6) : 2021-2029
Bergström, Ann-Kristin; Karlsson, Jan
Ecological Applications, Ecological Society of America 2019, Vol. 29, (1)
Deininger, Anne; Jonsson, A.; Karlsson, J.; et al.
Limnology and Oceanography: Methods, Association for the Sciences of Limnology and Oceanography 2019, Vol. 17, (7) : 395-414
Klaus, Marcus; Geibrink, Erik; Hotchkiss, Erin R.; et al.
Global Biogeochemical Cycles, American Geophysical Union (AGU) 2019, Vol. 33, (3) : 243-265
Klaus, Marcus; Seekell, David A.; Lidberg, William; et al.
Limnology and Oceanography, Vol. 64, (4) : 1545-1557
Lupon, Anna; Denfeld, Blaize A.; Laudon, Hjalmar; et al.
Aquatic Sciences, Springer 2019, Vol. 81, (4)
Selvam, Balathandayuthabani Panneer; Lapierre, Jean-Francois; Soares, Ana R. A.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2019, Vol. 10
Serikova, Svetlana; Pokrovsky, O. S.; Laudon, H.; et al.
Klimatforskning avslöjar möjliga framtidsscenarion i Arktis

"Vi sitter inne på kunskap som måste ut. Mycket är fortfarande fel i textböckerna", säger Jan Karlsson.

Vetenskapslunch: Vad händer i Arktis när klimatet blir varmare?

Vetenskapslunch 4 februari 2016.