Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Joakim Lindgren

Joakim Lindgren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå
2019
Journal of education policy
Högberg, Björn; Lindgren, Joakim; Johansson, Klara; et al.
2019
Inspectors and enforcement at the front line of government, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2019 : 35-58
Jeffrey B., Hall; Lindgren, Joakim; Sowada, Moritz
2019
NERA 2019 Abstract Book 2019-03-06 : 826-827
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
2019
Evaluating education: normative systems and institutional practices
2018
Abstract book NERA, 8-10 March 2018: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: 95, University of Oslo 2018 : 94-94
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
2018
Nordic Studies in Education, Universitetsforlaget 2018, Vol. 38, (4) : 368-385
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
2018
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; et al.
2018
Higher Education Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2018, Vol. 31, (1) : 55-73
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2018
Abstract book NERA, 8-10 March 2018: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: 211, University of Oslo 2018 : 210-210
Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
2018
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Rönnberg, Linda; et al.
2017
ECER 2017, European Conference for Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
2017
ECER 2017, European Conference of Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2017
School inspectors: policy implementers, policy shapers in national policy contexts, Cham: Springer 2017 : 159-181
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 94
Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim; Ferry, Magnus; et al.
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 95
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim
2016
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2016, Vol. 25, (1) : 73-93
Hult, Agneta; Lindgren, Joakim
2016
Skola, lärare, samhälle: vänbok till Sverker Lindblad, Göteborg: Göteborgs universitet 2016 : 131-152
Lindgren, Joakim
2016
Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 265-286
Lindgren, Joakim
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 93
Lindgren, Joakim; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2016
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, August 22-26, 2016
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; et al.
2015
Governing by inspection, London: Routledge 2015 : 137-158
Clarke, John; Lindgren, Joakim
2015
Universal Journal of Educational Research, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (8) : 489-501
Diehl, Monika; Lindgren, Joakim; Leffler, Eva
2015
Governing by Inspection, London: Routledge 2015 : 172-183
Grek, Sotiria; Lindgren, Joakim
2015
Abstract book, NERA 4-6 March 2015: marketisation and differentiation in education : 136-137
Hult, Agneta; Lindgren, Joakim
2015
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, CoAction Publishing 2015, Vol. 1, (3) : 44-54
Lindgren, Joakim
2015
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 59, (1) : 58-76
Lindgren, Joakim
2015
ECER 2015, European Conference of Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
2015
ECER 2015, 7-11 September, Hungary: Education and Transition - Contributions from Educational Research
Olofsson, Anders; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim
2015
The 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA)
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim
2015
The 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA)
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim
2014
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2014, Vol. 23, (1) : 5-20
Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
2014
Governing by Inspection, London: Routledge 2014 : 1-10
Grek, Sotiria; Lindgren, Joakim
2014
Studies in European Education
2014
Governing by Inspection, London: Routledge 2014 : 116-136
Grek, Sotiria; Lindgren, Joakim; Clarke, John
2014
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2014, Vol. 23, (1) : 57-83
Lindgren, Joakim
2014
Sisyphus - Journal of Education, Institute of Education, University of Lisbon 2014, Vol. 2, (1) : 62-86
Lindgren, Joakim
2014
Shaping of European education: interdisciplinary approaches, Routledge 2014 : 131-150
Lindgren, Joakim; Clarke, John
2014
Conference for Educational Research (ECER), Porto, Portugal, September 2-5, 2014.
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
2014
Symposium Governing by Expectations: School Inspection and Evaluation across Europe and Beyond
Segerholm, Christina; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
2013
European Conference of Educational Research, ECER 2013, Creativity and Innovation in Educational Research
Lindgren, Joakim
2013
Journal of education policy, Taylor & Francis 2013, Vol. 28, (2) : 178-197
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Segerholm, Christina
2012
The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 8-10 March 2012, Copenhagen
Lindgren, Joakim
2012
Education Inquiry, Umeå: Umeå universitet 2012, Vol. 3, (4) : 569-590
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Segerholm, Christina; et al.
2011
Network 23: Policy Studies and Politics of Education
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Rönnberg, Linda; et al.
2011
European Conference on Educational Research (ECER), network 23: Policy Studies and Politics of Education, Berlin, Germany, 13-16 September 2011
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Segerholm, Christina
2011
Éducation et Sociétés. Revue internationale de sociologie de l'éducation, Bryssel: De Boeck Université 2011, Vol. 28, (2) : 53-64
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim
2010
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2010, Vol. 54, (2) : 173-187
Johnsson, Mattias; Lindgren, Joakim
2010
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 94
Lindgren, Joakim
2010
Young - Nordic Journal of Youth Research, Sage Publications 2010, Vol. 18, (2) : 177-195
Lindgren, Joakim
2010
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2010, Vol. 1, (2) : 75-95
Lindgren, Joakim