"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Holm

Juris doktor och lektor i rättsvetenskap. Forskar och undervisar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt med fokus på arbetslivets förändring.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats

Juris doktor och lektor i rättsvetenskap. Forskar i olika arbetsmiljörättsliga frågor, med särskilt fokus på förändringar och användning av teknik i arbetslivet såsom distansarbete och algoritmisk arbetsledning. 

I mitt doktorandprojekt undersökte jag arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder.

Didaktisk dialog: i kursen Didaktik för universitetslärare, Umeå: Umeå universitet 2023 : 76-86
Holm, Johan
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstads universitet 2023, Vol. 29
Holm, Johan
ILERA 2022 European congress abstract book: industrial relations and the green transition; towards inclusive and sustainable growth, Barcelona: ILERA 2022 : 108-108
Holm, Johan
Anställningsskydd i utveckling, Uppsala: Iustus förlag 2022 : 77-89
Holm, Johan
The XXII World Congress on Safety and Health at Work, Toronto, september 20-23,  2021
Holm, Johan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 47
Holm, Johan
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 153-170
Holm, Johan
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 193-204
Holm, Johan
Labour law and the welfare state: Arbetsrätt och välfärdsstaten, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 95-114
Holm, Johan
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
FALF 2019: Book of Abstracts, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 145-146
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 89-101
Edström, Örjan; Holm, Johan
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 37-48
Holm, Johan

Undervisar särskilt i arbetsrätt och arbetsmiljörätt.