"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Lundberg

Föreståndare för CERUM. Min forskning omfattar regional tillväxt och migration, kommunala utgifter-, investeringar- och skatter, lokala arbetsmarknader, konsumtionsbeteende, och offentlig upphandling.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Nationalekonomi
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, A25001 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum) Roll: Föreståndare, Katalogansvarig
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5 Samhällsvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning är i huvudsak empirisk och spänner över flera regionalvetenskapliga och mikroekonomiska fält: regional tillväxt (varför är vissa regioner rikare än andra?), migration (varför är vissa regioner mer attraktiva än andra?), kommunala utgifter och skatter (varför skiljer sig kommunala utgifter och inkomstskatter åt mellan kommuner?), vertikal interaktion mellan kommuner och regioner, horisontell interaktion mellan kommuner (påverkar kommuner och regioner varandra när det kommer till utgifter och skatter?), konsumtionsteori och konsumtionsbeteende, offentlig upphandling och spårning av kartellsamverkan i budgivningsprocesser (utveckling av statistiska metoder för att spåra anbudssamverkan i offentlig upphandling). På senare tid har jag även kommit att intressera mig allt mer för de lokala arbetsmarknadernas funktionssätt och den lokala industristrukturen. Hur påverkas exempelvis den lokala arbetsmarknaden av en större industriinvestering (löner, konkurrens om arbetskraften, kompetensförsörjning, migration/inflyttning, sociala aspekter av inflyttning, fastighetsmarknaden etc.). Samtliga dessa frågeställningar har bäring på de planerade stora industriinvesteringarna i norra Sverige och dess möjligheter och utmaningar.

En central del av min forskning ligger runt frågeställningar kring hur en aktörs beteende eller beslut, exempelvis en kommuns utgiftsbeslut eller ett företags anbud på ett offentligt kontrakt, påverkar andra aktörers beteende.

CERUM rapport, 79/2024
Blombäck, William; Eriksson, Rikard; Lundberg, Johan
The annals of regional science, Springer 2024, Vol. 72 : 107-140
Jaya, I Gede Nyoman Mindra; Folmer, Henk; Lundberg, Johan
Regional Science Policy & Practice, John Wiley & Sons 2023, Vol. 15, (7) : 1553-1576
Adjei, Evans Korang; Eriksson, Rikard; Lundberg, Johan
Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2023, (2) : 30-35
Eriksson, Rikard; Hane-Weijman, Emelie; Lundberg, Johan; et al.
CERUM rapport, 78
Näsman, Mattias; Bergquist, Ann-Kristin; Björling, Nils; et al.
CERUM rapport, 74
Eriksson, Rikard; Lundberg, Johan; Rydgren, Tilda
The annals of regional science, Springer 2021, Vol. 67 : 27-46
Lundberg, Johan
Review of Industrial Organization, Springer 2020, Vol. 56, (1) : 107-130
Bergman, Mats; Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia; et al.
CERUM rapport, 55
Eklund, John; Eriksson, Rikard; Lundberg, Johan
Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie, 2018:3
Indén, Tobias; Lundberg, Johan
Umeå economic studies, 943
Granlund, David; Indén, Tobias; Lundberg, Johan; et al.
2017 North American Regional Science Council Annual Meeting, Vancouver, Canada, November 8-12, 2017
Lundberg, Johan
Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies
Lundberg, Johan
Letters in spatial and resource sciences, Vol. 10, (1) : 129-139
Lundberg, Johan
Regional studies, Taylor & Francis 2017, Vol. 51, (4) : 586-601
Lundberg, Johan
European Regional Science Association Congress, ERSA; Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive? Vienna, Austria, August 23-26, 2016
Lundberg, Johan
Firms' location selections and regional policy in the global economy, Springer 2015 : 185-201
Lundberg, Johan
The annals of regional science, Springer-Verlag New York 2014, Vol. 52, (2) : 597-610
Lundberg, Johan
Working paper / PM, 2012:17
Lundberg, Johan; Hanes, Niklas; Eliasson, Kent
Journal of Consumer Policy, Springer 2012, Vol. 35, (2) : 373-391
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
Letters in spatial and resource sciences, Heidelberg, Germany: Springer 2010, Vol. 3, (3) : 137-146
Lundberg, Sofia; Lundberg, Johan
Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 111, (1) : 59-63
Lundberg, Johan; Lidström, Anders; Hudson, Christine; et al.
RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Cátedra Unesco de e-learning de la UOC 2008, Vol. 5, (1) : 35-42
Lundberg, Johan; Castillo-Merino, David; Dahmani, Mounir
The Empirical Economics Letters, Vol. 7, (11) : 1125-1132
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
Defence and Peace Economics, Routledge 2007, Vol. 18, (1) : 87-97
Andersson, Linda; Lundberg, Johan; Sjöström, Magnus
ITPS Report, A2007:117
Bager-Sjögren, Lars; Calidoni, Federica; Gadd, Håkan; et al.
Luxembourg: Chapter 5 in ESPON Project 3.4.2: Territorial Impacts of EU Economic Policies and Location in Luxembourg 2006
Hanes, Niklas; Lundberg, Johan
Regional studies, Vol. 40, (3) : 303-316
Lundberg, Johan
Regional studies, Vol. 40, (6) : 631-644
Lundberg, Johan
CERUM Working Paper, 85
Andersson, Linda; Lundberg, Johan; Sjöström, Magnus
CERUM Working Paper, 84
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
CERUM Working Paper, 72
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia; Westin, Lars
CERUM Working Paper, 68
Lundberg, Johan
The Review of Regional Studies, Vol. 33, (2) : 229-253
Lundberg, Johan
CERUM Working Paper, 52
Lundberg, Johan
Regional studies, Taylor & Francis Group 2001, Vol. 35, (9) : 823-830
Aronsson, Thomas; Lundberg, Johan; Wikström, Magnus
Umeå economic studies, 554
Lundberg, Johan
Regional Science and Urban Economics, Vol. 30, (2) : 185-202
Aronsson, Thomas; Lundberg, Johan; Wikström, Magnus
Umeå: Umeå universitet 1997
Lundberg, Johan
Bergman, Mats; Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2029
1 september 2022 till 31 december 2023
1 januari 2017 till 31 oktober 2019