Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Maria Waling

Jag är docent och prefekt. Min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under de senaste åren fokuserat på skollunch.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap Roll: Prefekt
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent och prefekt vid institutionen. Min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under de senaste åren har haft fokus på skollunchen ur ett flertal aspekter. Jag är även involverad i ett forskningsprojekt som handlar om kost för vuxna med diabetes typ 2. Jag undervisar framförallt inom områden som rör barn och ungdomars matvanor, kostundersökningsmetoder och vetenskaplig metodik. År 2018 tilldelades jag Kungliga Skytteanska priset, ett pris som tilldelas en yngre, framstående forskare vid Umeå universitet.

Forskning och forskarhandledning

År 2011 disputerade jag och försvarade avhandlingen " Effekten av en 2-årig livsstilsintervention på kostintag och metabol hälsa bland barn med övervikt och fetma" ("Dietary and metabolic effects of a 2-year lifestyle intervention on overweight and obese children") där syftet var att förebygga fortsatt utveckling av övervikt och ohälsa hos barn med övervikt och fetma. Detta var en randomiserad kontrollerad interventionsstudie där vi jobbade med att förbättra matvanor, öka fysisk aktivitet, minska fysisk inaktivitet och stärka självkänsla.

Sedan år 2012 är ansvarig för den svenska delen av forskningsprojektet ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries) som ett nordiskt samarbetsprojekt mellan länderna Sverige, Norge, Finland och Island. Syftet med ProMeal är att studera skollunchens betydelse för kostens totala hälsosamhet och kognitiv funktion samt elevers upplevelse av skolmåltiden. I denna studie har vi använt oss av fotografier för att tar reda på vad eleverna äter till skollunch, en metod som vi även har validerat inom projektet. Detta projekt är delvis finansierat av NordForsk.

Inom projektet ProMeal är jag huvudhandledare för doktorand Linda Berggren som har fokus på elevernas upplevelse av skolmåltiden. Linda har jobbat med fokusgruppintervjuer, narrativa berättelser och kommer framöver bl.a. att studera lärares upplevelse av den pedagogiska måltiden.

Sedan år 2015 är min forskningstid delvis finansierad av Lärarhögskolan där jag bedriver forskning om skolmåltider och hur skolledare ser på skolmåltiden i relation till skolans systematiska kvalitetsarbete. Utöver detta så studerar jag även lärares syn på pedagogiska måltider.

Jag är även delaktig i projektet URAX, en randomiserad kontrollerad interventionsstudie, som syftar till att utvärdera effekten av en paleolitisk kost och fysisk aktivitet på olika hälsoparametrar hos personer med typ 2 diabetes. I denna studie är jag ansvarig för kostinterventionen och utvärdering av kostintaget.

Undervisning

Jag undervisar på flera kurser på grundläggande och avancerad nivå. Mycket av min undervisning har fokus på barn och ungdomars matvanor, kostundersökningsmetodik och vetenskaplig metod. Jag handleder och examinerar även uppsatser på grund och avancerad nivå.

Ledningsuppdrag

Sedan år 2019 är jag prefekt och 2014-2018 var jag biträdande prefekt och forskningsansvarig vid institutionen.

2020
Cambridge Journal of Education
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
2020
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
2020
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
2019
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
2018
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
2018
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
2017
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
2017
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
2017
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
2017
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
2017
Health Education, Vol. 117, (6) : 540-550
Waling, Maria; Olsson, Cecilia
2016
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
2016
Health Education Journal, Vol. 75, (8) : 961-971
Cecilia, Olsson; Waling, Maria
2016
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
2016
PLoS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
2016
11th Nordic Nutrition Conference, 20-22 june, 2016, Gothenburg
Olsson, Cecilia; Mellberg, Sandra; Waling, Maria
2016
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
2015
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
2014
Nordisk Nutrition, Swedish nutrition foundation: 2014, (4) : 8-10
Waling, Maria; Hörnell, Agneta
2012
International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
2012
Journal of Nutrition and Metabolism, (247389)
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
2012
Journal of Nutrition and Metabolism, Vol. 2012
Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; Lind, Torbjörn; et al.
2012
Journal of Nutritional Science, Vol. 1 : 1-11
Waling, Maria; Larsson, Christel
2011
Annual meeting of the FAS research center EpiLife, 10 march 2011, Gothenburg, Sweden
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
2011
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kostvetenskap 2011
Waling, Maria
2010
Journal of Nutrition, American Society for Nutrition 2010, Vol. 140, (10) : 1793-1798
Waling, Maria; Lind, Torbjörn; Hernell, Olle; et al.
2009
The 7th International Conference in Diet and Activity Methods
Waling, Maria; Larsson, Christel
2009
Journal of Nutrition, Bethesda: American Society for nutrition 2009, Vol. 139, (3) : 522-527
Waling, Maria; Larsson, Christel