"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nicholas Kamenos

I min forskning undersöker jag sambanden mellan klimatförändringar och marina ekosystem med fokus på ekosystemtjänster. Jag är föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A5 30 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Umeå marina forskningscentrum (UMF) Roll: Föreståndare
Plats
-, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

Haven utgör en livsavgörande global resurs i ständig förändring. Förändringen är till viss del naturlig men drivs under senare tid av antropogena faktorer. Min grupps forskning vid Umeå marina forskningscentrum och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet ställer frågor om hur haven förändras av synergin mellan naturlig och antropogen förändring samtidigt som vi försöker att säkrare bestämma den faktiska omfattningen av de globala förändringarna.

Globala biogeokemiska och ekologiska kretslopp är av centralt intresse för min grupps forskning. Vi studerar dessa områden ur framför allt två infallsvinklar:

1) Vi undersöker samband mellan globala förändringar (t.ex. klimatvariation, havsförsurning och andra stressfaktorer) och ekosystemets olika delar (inklusive makroalger, korallalger, koraller, sjögräs och sediment) tillsammans med de tjänster de tillhandahåller. På senare tid har fokus legat på deras roll för att förstå tillrinningen från glaciärer och sötvatten, förrådet av så kallat blått kol och korallblekning.

2) Vi utvecklar klimatiska och ekologiska mätmetoder för att bättre förstå tidigare mätta effekter på miljöförändringar på arktiska, tempererade och tropiska breddgrader.

Båda forskningsområden är starkt tvärvetenskapliga och omfattar många biologiska, geologiska och kemiska tekniker. Vi bedriver vår forskning i såväl polarområden som i tropiska hav med hjälp av allt från dykning till studier i mesokosmanläggningar.  Vi nyttjar exempelvis laserablation ICPMS, masspektrometri, Raman-spektroskopi, SEM, gaskromatografi samt fotosyntetisk och karbonatkemisk analys.

PLoS biology, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 22, (3)
Burdett, Heidi L.; Albright, Rebecca; Foster, Gavin L.; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2024, Vol. 30, (5)
James, Kelly; Macreadie, Peter I.; Burdett, Heidi L.; et al.
Biology Letters, Royal Society 2024, Vol. 20, (6)
Mao, J.; Burdett, H.L.; Kamenos, N.A.
Science of the Total Environment, Elsevier 2023, Vol. 892
Tuya, Fernando; Schubert, Nadine; Aguirre, Julio; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Hofmann, Laurie C.; Schoenrock, Kathryn M.; Kamenos, Nicholas A.; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Olivé, Irene; García-Robledo, Emilio; Silva, João; et al.
Environmental Archaeology, Routledge 2022, Vol. 27, (2) : 228-242
Schofield, J. Edward; Pearce, Danni M.; Mair, Douglas W. F.; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society Publishing 2021, Vol. 288, (1956)
Hennige, S. J.; Larsson, A. I.; Orejas, C.; et al.
European journal of phycology, Taylor & Francis 2021, Vol. 56, (4) : 468-493
Peña, Viviana; Bélanger, David; Gagnon, Patrick; et al.
Journal of Evolutionary Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 34, (7) : 1167-1176
Recknagel, H; Kamenos, Nicholas A.; Elmer, K R
Nature Ecology & Evolution, Springer Nature 2021, Vol. 5, (11) : 1546-1556
Recknagel, Hans; Carruthers, Madeleine; Yurchenko, Andrey A.; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Hennige, Sebastian J.; Wolfram, Uwe; Wickes, Leslie; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (4) : 2496-2504
Mao, Jinhua; Burdett, Heidi L.; McGill, Rona A. R.; et al.
Science, American Association for the Advancement of Science 2020, Vol. 369, (6509) : 1351-1355
Rasher, Douglas B.; Steneck, Robert S.; Halfar, Jochen; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Schubert, Nadine; Schoenrock, Kathryn M.; Aguirre, Julio; et al.
Marine Ecology Progress Series, Inter-Research 2018, Vol. 587 : 73-80
Burdett, Heidi L.; Perna, Gabriela; McKay, Lucy; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 5
Kamenos, Nicholas A.; Hennige, Sebastian J.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (10) : 4775-4783
McCoy, Sophie J.; Kamenos, Nicholas A.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (6) : 2554-2562
McCoy, Sophie J.; Kamenos, Nicholas A.; Chung, Peter; et al.
Journal of Maps, Taylor & Francis 2018, Vol. 14, (2) : 45-55
Pearce, Danni M.; Mair, Douglas W. F.; Rea, Brice R.; et al.
Molecular Phylogenetics and Evolution, Elsevier 2018, Vol. 127 : 579-588
Recknagel, Hans; Kamenos, Nicholas A.; Elmer, Kathryn R.
Journal of Phycology, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 54, (5) : 690-702
Schoenrock, Kathryn M.; Bacquet, Marion; Pearce, Danni; et al.
Diversity, MDPI 2018, Vol. 10, (4)
Schoenrock, Kathryn M.; Vad, Johanne; Muth, Arley; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 4
Bach, Lydia L.; Freer, Jennifer J.; Kamenos, Nicholas A.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Hennige, S. J.; Burdett, H. L.; Perna, G.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2016, Vol. 6
Fitzer, Susan C.; Chung, Peter; Maccherozzi, Francesco; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society Publishing 2016, Vol. 283, (1840)
Kamenos, Nicholas A.; Perna, G.; Gambi, M. C.; et al.
Marine Ecology Progress Series, Inter-Research 2015, Vol. 535 : 99-115
Attard, Karl M.; Stahl, Henrik; Kamenos, Nicholas A.; et al.
Marine Biology, Springer 2015, Vol. 162, (5) : 1077-1085
Burdett, Heidi L.; Hatton, Angela D.; Kamenos, Nicholas A.
Global Biogeochemical Cycles, Blackwell Publishing 2015, Vol. 29, (10) : 1845-1853
Burdett, Heidi L.; Hatton, Angela D.; Kamenos, Nicholas A.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5
Cusack, M.; Kamenos, Nicholas A.; Rollion-Bard, C.; et al.
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2015, Vol. 5, (21) : 4875-4884
Fitzer, Susan C.; Vittert, Liberty; Bowman, Adrian; et al.
Journal of the Royal Society Interface, Royal Society Publishing 2015, Vol. 12, (103)
Fitzer, Susan C.; Zhu, Wenzhong; Tanner, K. Elizabeth; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society Publishing 2015, Vol. 282, (1813)
Hennige, S. J.; Wicks, L. C.; Kamenos, Nicholas A.; et al.
Journal of Phycology, John Wiley & Sons 2015, Vol. 51, (1) : 6-24
McCoy, Sophie J.; Kamenos, Nicholas A.
Geology, Vol. 43, (3) : 267-270
Pauly, Maren; Kamenos, Nicholas A.; Donohue, Penelope; et al.
Biogeosciences, Nicolaus Copernicus University Press 2015, Vol. 12, (21) : 6429-6441
van der Heijden, L. H.; Kamenos, Nicholas A.
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2014, Vol. 4, (13) : 2787-2798
Brodie, Juliet; Williamson, Christopher J.; Smale, Dan A.; et al.
Marine Biology, Springer 2014, Vol. 161, (7) : 1499-1506
Burdett, H. L.; Carruthers, M.; Donohue, P. J. C.; et al.
BMC Plant Biology, BioMed Central 2014, Vol. 14
Burdett, Heidi L.; Keddie, Victoria; MacArthur, Nicola; et al.
Journal of Structural Biology, Elsevier 2014, Vol. 188, (1) : 39-45
Fitzer, Susan C.; Cusack, Maggie; Phoenix, Vernon R.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2014, Vol. 4
Fitzer, Susan C.; Phoenix, Vernon R.; Cusack, Maggie; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2014, Vol. 4
Hennige, S. J.; Morrison, C. L.; Form, A. U.; et al.
Deep-sea research. Part II, Topical studies in oceanography, Vol. 99 : 27-35
Hennige, S. J.; Wicks, L. C.; Kamenos, Nicholas A.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2013, Vol. 8, (5)
Burdett, Heidi L.; Donohue, Penelope J. C.; Hatton, Angela D.; et al.
Journal of Structural Biology, Elsevier 2013, Vol. 183, (2) : 165-171
Cusack, Maggie; Guo, DuJiao; Chung, Peter; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2013, Vol. 19, (12) : 3621-3628
Kamenos, Nicholas A.; Burdett, Heidi L.; Aloisio, Elena; et al.
Marine Biology Research, Taylor & Francis 2012, Vol. 8, (8) : 756-763
Burdett, Heidi L.; Aloisio, Elena; Calosi, Piero; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2023 till 31 december 2028
Publicerad: 20 mar, 2024
Publicerad: 21 dec, 2022
Publicerad: 08 jun, 2022
Se film om Nicholas Kamenos forskning