"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för fysik

Anställda medarbetare

Aitor De Andres Gonzalez

Intresserad av fotonik och materialvetenskap, undersöker för närvarande elektronacceleration med femtosekundlaserpulser.

Telefon
090-786 65 34

Head of the Optical Frequency Comb Spectroscopy Group

https://www.umucombs.org/

Alexandr Talyzin
Telefon
090-786 63 20

Min forskargrupp arbetar med grafenrelaterade material både som grundforskning och för energilagringsapplikationer. Vi deltar som partner i EU Graphene Flagship.

Anton Kirch
Audrey Schillings
Telefon
090-786 60 78
Carita Tobiasson
Telefon
090-786 67 53
Carol Norberg

Docent i rymdfysik

Carolina Näslund
Telefon
090-786 50 48
Christian Larsen

Jag forskar om tillverkning och drivning av tryckt organisk elektronik, främst ljusemitterande elektrokemiska celler. 

Claude Dion
Telefon
090-786 50 43

Forskare i atom- och molekyl fysik samt beräkningsfysik.

Daniel Edler
Daniel Nilsson
Telefon
073-049 85 95

Daniel är doktorand i Biofysk- och biofotonikgruppen under ledning av professor Magnus Andersson. Magnus utvecklar nya tekniker för att mäta på biologiska system, till exempel bakterier.

Dmitry Malyshev

Biofysiker i gränslandet mellan mikrobiologi och fysik. Kombinerar mikrobiologi, främst patogena bakteriesporer, med fysiska metoder som optisk pincett, mikrovågssystem och multifysisk modellering.

Eduardo Gracia
Telefon
090-786 63 39

Jag utvecklar nanostrukturerade funktionella material som tillämpas på sensorer, katalyser och skyddande beläggningar.

Erik Wallstén Wallin
Telefon
090-786 60 78
Erik Zäll

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Eva Krämer
Telefon
090-786 50 49
Eva-Maria Schröder
Telefon
090-786 71 89
Fritz Schnur
Telefon
090-786 54 70
Gabriella Allansson
Telefon
090-786 67 40
Gert Brodin
Telefon
090-786 57 71

Jag är professor och gruppledare för "High density plasmas" som fokuserar på plasmafysik. Dessa plasmor förekommer inom astrofysik och kan skapas i laboratoriemiljöer med hjälp av högeffekt lasrar.

Gui Li
E-post
gui.li@umu.se
Hans Forsman
Telefon
090-786 55 84
Henry Opoku
Herbert Gunell
Telefon
090-786 63 85

Jag är rymdfysiker och intresserar mig bland annat för jordens magnetosfär, norrskensforskning, andra planeter och kometer.

Jag är doktorand i Niccolò Maccaferris forskningsgrupp.

Isak Silander
Telefon
073-651 99 89
Jelena Smiljanic
Jenny Johansson
Telefon
090-786 97 70
Jens Zamanian
Telefon
090-786 53 11

Min forskning handlar om kvantmekaniska effekter i plasmor. Jag är studierektor för internationalisering vid institutionen och är också programansvarig för Masterprogrammet i fysik. 

Jia Wang
Telefon
090-786 69 03

Min forskning fokuserar på biobaserade funktionella nanomaterial och deras hållbara användning i optoelektroniska applikationer.

Joan Ràfols Ribé
Telefon
090-786 63 17

Researcher in the Organic Photonic and Electronics Group at the Physics department, see www.opeg-umu.se for more information.

Johan Zakrisson
Juan Carlos Araujo-Cabarcas
Krister Wiklund
Telefon
090-786 50 45
Kumar Saumya
László Veisz
Telefon
090-786 66 62

Jag är forskningsledare för RElativistic Attosecond physics Laboratory, REAL.

Linda Forsell
Lucas Hedström
Telefon
070-398 06 16

Min forskning handlar främst om sökprocesser i komplexa system, med fokus på sökning längst med DNA.

Ludvig Edman
Telefon
090-786 57 32

I am leading a research group that develops advanced photonic and electronic devices and materials for functional and sustainable applications.

For more information, please visit: opeg-umu.com

Ludvig Lizana
Telefon
090-786 77 20

I min forskning försöker jag förstå hur genreglering fungerar med hjälp av biofysikaliska metoder. För mer information, besök https://icelab.se/about/team/ludvig-lizana/

Magnus Andersson
Telefon
090-786 63 36

Jag jobbar med att utveckla laser- och kamerabaserad mätteknik (ex. optiska pincetter). Mer information om min forskning finner ni här: https://sites.google.com/view/biophysicsphotonics/

Magnus Neuman
Maria Hamrin
Telefon
090-786 60 36

Jag är docent i rymdplasmafysik och jag är även programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Martin Rosvall
Telefon
070-239 19 73

Jag är intresserad av att förstå hur flödet av information genom sociala och biologiska system påverkar deras funktion. 

Martin Servin
Telefon
090-786 65 08

I min forskning ägnar jag mig åt digital fysik, särskilt simulering av granulära material, fordon och robotar - essentiellt för AI-baserad styrning och perception.

Mouna Rafei
Nicolò Maccaferri
Telefon
090-786 75 95

Forskningsledare för gruppen Ultrafast Nanoscience Unit och Wallenberg Academy Fellow.

Nils Blix
Nils Henriksson

Doktorand i gruppen Ultrasnabb Nanovetenskap som leds av Nicolò Maccaferri.

Ove Andersson
Telefon
090-786 50 34
Ove Axner
Telefon
090-786 67 54

Jag utvecklar laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, numera huvudsakligen refraktometri för absolutmätning av tryck.

Patrik Norqvist
Telefon
090-786 50 31

Jag är universitetslektor i rymdfysik.

Peter Olsson
Telefon
090-786 50 46

Jag forskar med hjälp av datorsimuleringar om jamming – när ett granulärt material övergår från att vara i ett löst flytande tillstånd till ett fast ”jammat” tillstånd. 

Peter Wikström
Telefon
090-786 50 40
Piotr Matyba
Rasmus Öberg

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och studerar biofysik och biofotonik i Magnus Andersson Lab

Roushdey Salh
Telefon
090-786 57 02
Shahab Fatemi
Telefon
090-786 63 92

Jag är universitetslektor i rymdfysik och rymdplasmamodellerare. Jag har studerat plasmainteraktion med olika planetkroppar i solsystemet.

Shi Tang
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in organic photonic and electronic group, focusing on the development of light-emitting electrochemical cells. You can find more information: www.opeg-umu.se

Sune Pettersson
Telefon
090-786 63 40

Jag undervisar kurser i fysik och är samordningsansvarig för fysiks kurser inom lärarutbildningen.
Jag forskar i fysikdidaktik om främst grupparbeten i fysik.

Susu Bi
Thomas Wågberg
Telefon
090-786 59 93

Jag är prefekt på Institutionen för fysik och gruppledare för "Nano for Energy", en interdisciplinär forskargrupp som fokuserar på nanomaterial och deras applikationer inom förnybar energi.

Tlek Tapani
Telefon
090-786 63 48

Tlek är doktorand i forskargruppen Ultrafast Nanophotonics som leds av Nicolò Maccaferri.

Xueen Jia
Telefon
090-786 56 09

Jag är forskare i gruppen för nanovetenskap. Min forskning fokuserar främst på att utveckla nya nanomaterial för biosensorteknik och förnybar energiapplikationer.