Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ruth Mannelqvist

Ruth Mannelqvist

Professor i rättsvetenskap

Dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Kansliet för samhällsvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sedan 1 juli 2017 dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Som professor i rättsvetenskap forskar och undervisar jag huvudsakligen i offentlig rätt, med fokus på ersättningar inom socialförsäkringen i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet, utifrån frågor om samverkan eller kollisioner både inom och mellan olika ersättsningssystem. 

Jag är också ledamot i
- Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)
- Mediernas Etiknämnd (tidigare Pressens Opinionsnämnd)
- Styrelsen för Förvaltningsrättslig tidskrift
- Redaktionsrådet för Nordisk Socialrättslig Tidskrift (NST)

 

 

2020
Nordisk socialrättslig tidskrift, Santérus Academic Press Sweden 2020, (25-26) : 9-35
Enqvist, Lena; Mannelqvist, Ruth
2020
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltninsrättslig tidskrift 2020, (1) : 153-159
Mannelqvist, Ruth
2020
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 405-411
Söderberg, Mia; Mannelqvist, Ruth; Järvholm, Bengt; et al.
2019
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
2019
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 397-402
Järvholm, Bengt; Mannelqvist, Ruth
2019
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: 2019, Vol. 1 : 119-125
Mannelqvist, Ruth
2019
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 337-344
Mannelqvist, Ruth
2019
Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, Stockholm: Jure 2019 : 227-237
Mannelqvist, Ruth
2019
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2019, Vol. 96, (5) : 655-664
Mannelqvist, Ruth
2019
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 41
2018
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 296-313
Mannelqvist, Ruth
2018
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (2) : 355-358
Mannelqvist, Ruth
2018
Socialrätt under omvandling: om solidaritetens och välfärdsstatens gränser, Stockholm: Liber 2018 : 173-191
Mannelqvist, Ruth
2018
Festskrift till Håkan Hydén, Lund: Juristförlaget, Lund 2018 : 397-406
Mannelqvist, Ruth
2017
IFAU Rapporter, 2017:2
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan; Mannelqvist, Ruth
2017
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 38
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 9-25
Israelsson, Ulf; Andersson, Anderz; Mannelqvist, Ruth
2017
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2017, Vol. 114
Järvholm, Bengt; Albin, Maria; Mannelqvist, Ruth
2017
Nordisk socialrättslig tidskrift, Stockholm: Santérus Förlag 2017, Vol. 15-16 : 185-189
Mannelqvist, Ruth
2017
En sjukförsäkring att lita på?: Rapport från forskarseminariet i Umeå 14-15 januari 2015, Stockholm: Försäkringskassan 2017 : 53-68
Mannelqvist, Ruth
2017
Rätten till rättvisa: om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa, Premiss förlag 2017 : 145-160
Mannelqvist, Ruth
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 235-244
Mannelqvist, Ruth; Asplund, Ida; Enqvist, Lena
2016
Lund: Studentlitteratur 2016
2016
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: 2016 : 61-78
Mannelqvist, Ruth
2016
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Rapport, 2016:6
Mannelqvist, Ruth; Karlsson, Berndt; Järvholm, Bengt
2015
Förvaltningsrättslig Tidskrift, eddy.se ab 2015, Vol. 2 : 239-255
Mannelqvist, Ruth
2014
Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 245-260
Mannelqvist, Ruth
2014
Jämställdhet i socialförsäkringen?: forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, Stockholm: Fritzes 2014 : 55-85
Mannelqvist, Ruth
2013
Lund: Studentlitteratur 2013
2013
Polisen: verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 277-293
Mannelqvist, Ruth
2013
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 101-108
Mannelqvist, Ruth
2013
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 2013, Vol. 2013/14, (2) : 324-338
Mannelqvist, Ruth; Enqvist, Lena
2012
Uppsala: Iustus förlag 2012
Mannelqvist, Ruth
2012
Kön, klass och etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen: rapport från forskarseminariet i Umeå, 18-19 januari 2012, Stockholm: Försäkringskassan 2012 : 115-127
Mannelqvist, Ruth
2012
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltningsrättslig tidskrift 2012, (2) : 189-199
Mannelqvist, Ruth
2012
Festskrift till Pär Hallström, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 257-266
Mannelqvist, Ruth
2012
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltningsrättslig tidskrift 2012, (2) : 185-187
Mannelqvist, Ruth
2011
Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 379-394
Mannelqvist, Ruth
2011
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, Stockholm: Santérus förlag 2011 : 205-227
Mannelqvist, Ruth
2011
Åtta visioner om trygghet: socialförsäkring i förändring, Stockholm: Premiss 2011 : 13-29
Mannelqvist, Ruth
2010
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Umeå och Stoclholm: 2010, Vol. 73, (2) : 127-142
Mannelqvist, Ruth
2010
Läkartidningen, Vol. 107, (49) : 3125-3127
Mannelqvist, Ruth; Karlsson, Berndt; Järvholm, Bengt
2009
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, Stockholm: Jure AB 2009, Vol. 2008/09, (2) : 296-310
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth
2009
Läkartidningen, Vol. 106, (17) : 1178-1181
Järvholm, Bengt; Karlsson, Berndt; Mannelqvist, Ruth
2009
Lagstiftning i teori och praktik: Rapport från 2009 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen Umeå universitet 2009 : 79-86
Mannelqvist, Ruth
2009
Läkartidningen, Vol. 106, (17) : 1178-1181
Mannelqvist, Ruth; Karlsson, Berndt; Järvholm, Bengt
2008
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 4

Min undervisning sker främst inom juristprogrammets olika terminer, bl.a. termin 4 (offentlig rätt) och termin 9 (metod- och teorikurs i anslutning till examensarbete).

Publicerad: 13 nov, 2018