"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stefan Gelfgren

Lektor i religiondidaktik, docent i religionssociologi. Intresserad av sociala medier och religion, övervakning, väckelsehistoria, och forskningsinfrastruktur för humaniora.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.122 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i religionssociologi och lektor i religionsdidaktik. Jag har en doktorsexamen i idéhistoria från Umeå universitet, en MPhil i History of Christianity från University of Birmingham, Storbritannien och en ingenjörsexamen i med inriktning mot byggteknik.

Mina huvudsakliga intressen handlar om förhållandet mellan sociala, tekniska och religiösa förändringsprocesser - idag och genom historien. Under de senaste åren har jag genomfört ett antal forskningsstudier om framför allt användningen och effekten av digitala medier inom kristna kyrkor och samfund. Jag är bland annat intresserad av digitala och sociala medier i förhållande till kyrkor och samfund, i relation till makt och institutionella strukturer, samt hur digitala medier kan användas i olika former av undervisningssituationer.

Doktorsavhandlingen färdigställdes 2003 och handlar om den svenska inomkyrkliga väckelserörelsen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) mellan 1856-1910. Förhållandet mellan väckelse, modernitet och sekularisering var centralt i avhandlingen, och en fråga som jag återvänt till för att tolka och förstå vad som hände med religionens roll i det svenska samhället under perioden.

Jag har också ett intresse för frågor relaterade till digital humaniora, som ämne, och dess relation till humaniora i övrigt. Jag finner även frågor som relaterar till infrastruktur och humaniora intressanta.

Under vårterminen 2022 var jag tjänstledig och innehade ett forskningsstipendium som Erik Allardt fellow vid Helsinki Collegium for Advanced Studies, Helsingfors universitet.

Med start 2023 ingår jag i det Wallenbergfinansierade projektet ”Data Is the New Oil (DINO): Digital transformation – att balansera samhällsnytta mot personlig integritet”, under professor Coppélie Cocqs ledning. Projektet studerar frågor i skärningsfältet mellan den digitala transformationen och människors förhållande till den. Se: https://www.umu.se/forskning/projekt/dino/

Under 2017 – 2021 ledde jag ett forskningsprojekt som beviljades medel av Wallenbergsstiftelsen, vilket handlade om så kallad mjuk övervakning (iAccept: Soft surveillance - between acceptance and resistance). Jag var också involverad i ett forskningsprojekt om sociala medier och funktionsvariation (2016-2018), vilket leds av professor Lotta Vikström (Experiences of disabilities in life and online: Life course perspectives on disabled people from past society to present).

Under 2016-2018 var jag en del av det European Bible Belt-nätverket, finansierat av The Netherlands Organisation for Scientific Research, via Vrije Universiteit, Amsterdam.

Mellan 2010 och 2013 arbetade jag inom projektet Pinocchio går till kyrkan: Avatarers religiösa liv (finansierat av Vetenskapsrådet och lett av professor Jørgen Straarup), med inriktning på kyrkor i virtuella världar.

Undervisning och publikationer
Jag har undervisat på ett antal kurser inom religionssociologi, kyrkohistoria, digital humaniora, teknikhistoria och idéhistoria, på grund, avancerad och doktorandnivå, ofta med inslag av digitala verktyg i undervisningssammanhang.

Mina publikationer omfattar böcker, artiklar i böcker och tidskrifter, krönikor och annat populärvetenskapligt, vilka till övervägande del handlar om förhållandet mellan sociala och religiösa förändringar inom den kristna sfären från 1500-talet fram till idag, men även om övervakning, digital humaniora, väckelse, folkbildning, pedagogik och digitala medier. Se även listan över publikationer.

Andra åtaganden
För närvarande är jag är ordförande i Religionssociologiska föreningen i Sverige. Sedan 2021 sitter jag i fakultetsnämnden för Humanisitiska fakulteten, Umeå universitet. Och från och med årsskiftet 2024 är jag suppleant i Etikprövningsnämnden i Umeå.

Mellan 2015 och 2020 var jag föreståndare för Humlab, vilket innefattade personalansvar och ansvar för verksamhetsledning och -utveckling. Jag var ledamot i Rådet för forskningens infrastruktur (RFI) vid Vetenskapsrådet 2016-2022. Därtill är jag med i ledningsgruppen för forskningsnätet Religious History of the North (REHN), och Umeå universitets ledamot i Stiftelsen Teologisk undervisning och forskning i Umeå. Jag sitter även i fakultetsnämnden.

Jag har varit styrelseledamot i DIGSUM (Digital Social Research Unit Umeå) och Restauranghögskolan, båda Umeå universitet. Jag har varit humanistiska fakultetens representant i Umeå universitets satsning på interaktiva miljöer, suttit i Forskningsstrategiska kommittén vid humanistisk fakultet, i valberedningen vid två tillfällen för humanistiska fakulteten, med mera.

Andra uppdrag och nätverk där jag medverkat är bland andra International Advisory Board vid Centre for Communication and Computing, Köpenhamns universitet, och i referensgruppen för Digital humaniora, Uppsala.

Allt har sin tid: folkkyrka under omvandling, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2024 : 101-116
Gelfgren, Stefan
Protestant periodicals in transition: from the twentieth century to the digital age, Leiden: Brill Academic Publishers 2023 : 1-24
Bassimir, Anja-Maria; Gelfgren, Stefan
Studies in periodical cultures, 4
Bassimir, Anja-Maria; Gelfgren, Stefan
Churches online in times of corona: die CONTOC-Studie: empirische Einsichten, Interpretationen und Perspektiven, Wiesbaden: Springer 2023 : 437-453
Fransson, Sara; Gelfgren, Stefan; Jonsson, Pernilla
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 159-160
Gelfgren, Stefan
Protestant periodicals in transition: from the twentieth century to the digital age, Leiden: Brill Academic Publishers 2023 : 222-240
Gelfgren, Stefan
Temenos, Finnish Society for the Study of Religion 2023, Vol. 59, (2) : 157-180
Gelfgren, Stefan
Där möten äger rum: om bönhusen i övre Norrland, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2023 : 27-64
Gelfgren, Stefan
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 205-211
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Enbom, Jesper; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 9-20
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Samuelsson, Lars; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 6-8
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Nordicom 2023
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska Samfundet 2022 : 85-108
Drakman, Annelie; Gelfgren, Stefan
Skelleftebygden, Skellefteå: Skelleftebygdens lokalhistoriska förening 2022, (2) : 12-13
Gelfgren, Stefan
The Oxford handbook of digital religion, Oxford: Oxford University Press 2022 : C29.S1-C29.S8
Gelfgren, Stefan
Disability & Society, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 37, (7) : 1085-1106
Gelfgren, Stefan; Ineland, Jens; Cocq, Coppélie
Routledge international handbook of research methods in digital humanities, Oxon & New York: Routledge 2021 : 203-217
Foka, Anna; Cocq, Coppélie; Buckland, Philip I.; et al.
Uppsala: Svenska kyrkan 2021
Fransson, Sara; Gelfgren, Stefan; Jonsson, Pernilla
Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap inför nästa kris, Stockholm: Libris 2021 : 133-151
Fransson, Sara; Gelfgren, Stefan; Jonsson, Pernilla
Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation, Palgrave Macmillan 2021 : 17-35
Gelfgren, Stefan
Vårt budskap, Umeå: EFS Västerbotten 2021, Vol. 94, (3) : 7-7
Gelfgren, Stefan
Hembryggaren, Stockholm: Svenska hembryggareföreningen 2021, (2) : 8-11
Gelfgren, Stefan
Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation, Palgrave Macmillan 2021 : 1-14
Gelfgren, Stefan; Lindmark, Daniel
Palgrave Studies in Lived Religion and Societal Challenges
Gelfgren, Stefan; Lindmark, Daniel
Nordicom Review, De Gruyter Open 2020, Vol. 41, (2) : 179-193
Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; Samuelsson, Lars; et al.
Från nyläseri till bibelbälte: kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 85-101
Gelfgren, Stefan
Politics, Religion & Ideology, Taylor & Francis 2019, Vol. 20 : 148-150
Gelfgren, Stefan
Politics, Religion & Ideology, Routledge 2019, Vol. 20, (3) : 391-393
Gelfgren, Stefan
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
Digital Scholarship in the Humanities, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 33, (2) : 264-278
Foka, Anna; Misharina, Anna; Arvidsson, Viktor; et al.
Inomkyrklig sekularisering, Umeå: Umeå Universitet 2018 : 83-100
Gelfgren, Stefan
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 131-145
Gelfgren, Stefan
Religious education in a mediatized world, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 125-137
Gelfgren, Stefan
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 171--189
Gelfgren, Stefan
Cultural Analysis, Berkeley: 2017, Vol. 16, (1) : 83-100
Gelfgren, Stefan
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 147-164
Gelfgren, Stefan; Foka, Anna
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 11-26
Gelfgren, Stefan; Pennlert, Julia
Nordicom Information, Göteborg: Göteborgs universitet 2016, Vol. 38, (3) : 71-71
Gelfgren, Stefan
Research methods for reading digital data in the digital humanities, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 : 93-110
Gelfgren, Stefan
Journal of Religion, Media and Digital Culture, Stockholm University 2016, Vol. 5, (2) : 279-295
Gelfgren, Stefan
Nordicom Review, Nordicom 2015, Vol. 36, (1) : 109-123
Gelfgren, Stefan
Digital politik: sociala medier, deltagandeoch engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 133-152
Gelfgren, Stefan
Journal of Religion, Media and Digital Culture, St. John's College 2015, Vol. 4, (1) : 1-4
Gelfgren, Stefan
Religion: Konflikt och försoning, Lund: Förbundet kristen humanism 2015 : 178-179
Gelfgren, Stefan
Interaktiva medier och lärandemiljöer, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 101-112
Gelfgren, Stefan
Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet, Heidelberg: University of Heidelberg 2014, Vol. 6 : 42-65
Gelfgren, Stefan
Nordic Journal of Religion and Society, Oslo: Akademika forlag 2014, Vol. 27, (1) : 59-73
Gelfgren, Stefan; Hutchings, Tim
Umeå 1314–2014: 100 berättelser om 700 år, Umeå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 359-364
Gelfgren, Stefan
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 123-138
Gelfgren, Stefan
Årsbok för kristen humanism
Gelfgren, Stefan