Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ulf Isaksson

Ulf Isaksson

Jag undervisar framförallt om kvantitativ metod och statistik, men även omvårdnad av personer med demenssjukdom och s.k. BPSD. Min forskning har ett fokus på äldre samt mot e-Hälsa.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej

Jag är docent och universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad. Jag undervisar på såväl grund- som avancerad nivå, framförallt inom metodkunskap och då speciellt kvantitativ metod och statistik, men även inom äldrevård, speciellt då omvårdnad av personer med demenssjukdom samt beteendeförändringar, s.k. BPSD. Jag handleder även uppsatser på såväl grund- som avancerad nivå. Min forskning har ett huvudsakligt intresse mot äldre samt mot e-Hälsa.

Utbildningsområde:

Omvårdnad av personer med demenssjukdom, metodkurser i kvantitativ metod på grund och avancerad nivå.

Forskningsområde:

eHealth-literacy betydelse för personer med T2D egenvårdsförmåga samt egenvårdsstöd - undersöka attityder vårdare generellt sett har till internetinformerade patienter och förstå hur detta inverkar på deras yrkesroll samt undersöka hur patienter kritiskt granskar den hälsoinformation som de hämtar över Internet samt hur det påverkar deras egenvård.

Användning av interaktivt e-hälsostöd i vården av personer med typ 2-diabetes - Det övergripande syftet med projektet är att problematisera och analysera vårdares och patienters användning av datorbaserat egenvårdsstöd vid typ 2 diabetes. Ytterligare är att studera effekter av dator¬baserat egenvårdsstöd på vårdares dagliga arbete, yrkesroll samt för patienters sjukdomshantering.

Äldre vårdade på institution i Västerbotten - En tvärsnittsstudie med syfte att kartlägga äldre som bor/vårdas vid särskilda boenden och sjukhus i Västerbottens län.

Webbutbildning för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende - att undersöka effekterna av ett webbaserat utbildningsprogram för att öka personalens förmåga att kommunicera och interagera med personer med intellektuell funktionsnedsättning och att möta utmanande beteenden

Hot och våld inom psykiatrisk vård. Utvärdering av ett våldförebyggande utbildningsprogram - Utvärdering av införandet av TERMA/Bergenmodellens påverkan på förekomst av arbetsskador och sjukskrivningar samt att kartlägga förändringar i förekomst av hot och våld inom all landtingsstyrd psykiatrisk verksamhet i Västerbotten.

DIVA 2 - Implementering och kort och lång siktig utvärdering av patientcentrerad vård i samband med typ-2 diabetes.

Psykometri - Framställande och psykometriska test av skattningsinstrument.

2019
Nursing Ethics, Sage Publications 2019, Vol. 26, (7-8) : 2482-2493
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Dahlqvist, Vera; et al.
2019
BMC Geriatrics, BMC 2019, Vol. 19
Gustafsson, Maria; Lämås, Kristina; Isaksson, Ulf; et al.
2019
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 72, (4) : 1251-1260
Lövheim, Hugo; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
2019
Journal for the Study of Spirituality, Routledge 2019, Vol. 9, (2) : 125-137
Norberg, Catharina; Santamäki Fischer, Regina; Isaksson, Ulf; et al.
2019
Sage Open Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 5
Nordlander, Marlene; Isaksson, Ulf; Hörnsten, Åsa
2019
JMIR Nursing, JMIR Publications 2019, Vol. 2, (1)
Sjöström, Anna E.; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada; et al.
2019
Nursing Open, John Wiley & Sons 2019, Vol. 6 : 504-513
Öberg, Ulrika; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
2019
JMIR Research Protocols, JMIR Publications 2019, Vol. 8, (4)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
2018
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2018, Vol. 74, (4) : 483-488
Hemmingsson, Eva-Stina; Gustavsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
2018
International psychogeriatrics, New York: Cambridge University Press 2018, Vol. 30 : 77-85
Skottheim, Andreas; Lövheim, Hugo; Isaksson, Ulf; et al.
2018
JMIR Diabetes, JMIR Publications 2018, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
2018
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (2) : 961-970
Öberg, Ulrika; Orre, Carl-Johan; Isaksson, Ulf; et al.
2017
Open Nursing Journal, Bentham Open 2017, (11) : 14-25
Dorell, Åsa; Isaksson, Ulf; Östlund, Ulrika; et al.
2017
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Lindbo, Agnes; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
2016
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 37, (10) : 734-743
Antonsson, Helena; Hällgren Graneheim, Ulla; Isaksson, Ulf; et al.
2016
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 72, (8) : 987-994
Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; Karlsson, Stig; et al.
2016
Patient Education and Counseling, Vol. 99, (11) : 1821-1829
Jutterström, Lena; Hörnsten, Åsa; Sandström, Herbert; et al.
2016
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 8 : 31-36
Wennberg, Anna-Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
2015
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 71, (4) : 507-515
Gustafsson, Maria; Sandman, Per-Olof; Karlsson, Stig; et al.
2015
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (3) : 521-527
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Abramsson, MaiGreth; et al.
2014
Patient Education and Counseling, Elsevier 2014, Vol. 94, (2) : 187-192
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Bent; et al.
2014
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 28, (4) : 675-682
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
2014
Dermatology Research and Practice, Hindawi Publishing Corporation 2014 : 294287-
Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; Sundbom, Elisabet; et al.
2014
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 405-412
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Jutterström, Lena; et al.
2014
The arts in psychotherapy, Vol. 41, (1) : 36-40
Öster, Inger; Tavelin, Björn; Edberg Thyme, Karin; et al.
2014
The arts in psychotherapy, Vol. 41, (1) : 36-40
Öster, Inger; Tavelin, Björn; Egberg Thyme, Karin; et al.
2013
Primary care diabetes, Elsevier 2013, Vol. 7, (3) : 207-212
Boström, Eva; Hörnsten, Asa; Lundman, Berit; et al.
2013
Journal of Health Psychology, Sage Publications 2013, Vol. 18, (11) : 1445-1455
Hajdarevic, Senada; Schmitt-Egenolf, Marcus; Sundbom, Elisabet; et al.
2013
International Journal of Older People Nursing, Blackwell Publishing 2013, Vol. 8, (4) : 290-298
Isaksson, Ulf; Åström, Sture; Hällgren Graneheim, Ulla
2012
European Diabetes Nursing, Maney Publishing 2012, Vol. 9, (2) : 39-44
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
2012
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Blackwell Publishing 2012, Vol. 19, (2) : 154-161
Hällgren Graneheim, Ulla; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
2012
The Internet Journal of Advanced Nursing Practice, Vol. 11, (2)
Jutterström, Lena; Hällgren Graneheim, Ulla; Isaksson, Ulf; et al.
2012
European Diabetes Nursing, John Wiley & Sons 2012, Vol. 9, (2) : 46-50
Jutterström, Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
2012
Issues in Mental Health Nursing, informa plc 2012, Vol. 33, (2) : 96-100
Richter, Jörg; Åström, Sture; Isaksson, Ulf
2011
Aging & Mental Health, Vol. 15, (5) : 573-579
Isaksson, Ulf; Hällgren Graneheim, Ulla; Åström, Sture; et al.
2009
Journal of Clinical Nursing, Vol. 18, (7) : 972-980
Isaksson, Ulf; Aström, Sture; Sandman, Per-Olof; et al.
2009
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 16, (1) : 46-53
Isaksson, Ulf; Graneheim, Ulla Hällgren; Åström, Sture
2008
Umeå University medical dissertations, 1154
Isaksson, Ulf
2008
Journal of clinical nursing, Vol. 17, (12) : 1660-6
Isaksson, Ulf; Aström, Sture; Graneheim, Ulla Hällgren
2008
Scandinavian journal of caring sciences, Vol. 22, (4) : 551-559
Isaksson, Ulf; Graneheim, Ulla Hällgren; Richter, Jörg; et al.
2007
Research on aging, Vol. 29, (6) : 576-89
Isaksson, Ulf; Santamäki-Fischer, Regina; Nygren, Björn; et al.
2007
5th European congress on violence in clinical psychiatry.
Isaksson, Ulf; Åström, Sture; Hällgren Graneheim, Ulla
2005
The International Journal of Aging & Human Development, Vol. 60, (2) : 145-157
Graneheim, Ulla Hällgren; Isaksson, Ulf; Ljung, Inga-Maj Persson; et al.
Patient Education and Counseling
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Jutterström, Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
Norberg, Catharina; Santamäki Fischer, Regina; Isaksson, Ulf; et al.
Perspectives on sexual and reproductive health
Wennberg, Anna Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.