"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulf Isaksson

Professor i hälsovetenskap med inriktning mot omvårdnad, Meriterad lärare

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag heter Ulf Isaksson och är professor i hälsovetenskap med inriktning mot omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad, Umeåuniversitet. Mitt akademiska arbete fokuserar på psykometri, egenvård för personer med kroniska sjukdomar - särskilt typ-2 diabetes - samt etiska frågor inom vården. Ett annat av mina områden är demensvård, med en specifik inriktning mot Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom (BPSD).

I min forskning använder jag främst kvantitativa metoder för att förstå och förbättra livskvaliteten för individer som lever med kroniska sjukdomar. Genom att utveckla och validera psykometriska instrument, strävar jag efter att skapa mer exakta och tillförlitliga mätningar av patienters hälsotillstånd och välbefinnande.

Som lärare är jag engagerad i utbildningen av nästa generation sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor på grundnivå, samt distriktsköterskor på avancerad nivå. Jag undervisar främst i kvantitativ metodik och statistik, men också om omvårdnad av personer med demenssjukdom och hantering av BPSD. Dessutom är jag handledare för studenters uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå.

Mitt arbete bidrar till en bättre förståelse av de komplexa behoven hos personer med kroniska sjukdomar och demens, samt till utvecklingen av mer effektiva vårdstrategier. Det är mitt mål att genom forskning och utbildning förbättra vården och stödet som ges till dessa individer.

______________

CV  |  Curriculum Vitae  |  Ulf Isaksson


Personligt

Född 1959, uppvuxen i Umeå, Västerbotten.

Docentkompetens 2014

Professor 2022

Meriterad lärare 2018


Akademiska meriter och anställningar

 • 2022 - fortf. | Professor – Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
 • 2008 – 2022 | Universitetslektor – Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
 • 2011 – 2013 | Postdoktor i Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) – Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och Karolinska institutet
 • 2008 | Forskningsassistent – Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
 • 2003 – 2008 | Doktorand – Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
 • 2001 – 2003 | Projektassistent – Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
 • 1996 – 2010 | Mentalskötare – Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå (tjänstledig 2001-2010)
 • 1977 – 1996 | Mentalskötare – Psykogeriatriska kliniken, Umedalens sjukhus, Umeå
 • 1976 | Vik. Sjukvårdsbiträde – Umedalens sjukhus, Umeå


Förtroendeuppdrag (urval)

 • 2017- fortf. | Ledamot i Anställnings- och Docenturnämnden (vice ordförande), Medicinska fakulteten, Umeå universitet
 • 2021 - fortf. Ordförande i Anställnings- och Docenturnämndens arbertsutskott, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
 • 2020 - fortf. Ledamot i Disciplinnämnden (suppleant), Umeå universitet
 • 2019 | Beredningsgrupp inför fördelning av infrastrukturmedel, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
 • 2014 | Ledamot i Betygskommitté, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, nuvarande ordförande
 • 2014-2015 | Uppdrag från fakultetsledningen att se över docenturriktlinjer och docenturämnen inom Medicinska fakulteten, Umeå universitet
 • 2005 – 2008 | Ledamot i Anställnings- och Docenturnämnden, Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Studeranderepresentant)
 • 2004 – 2008 | Ledamot Institutionsstyrelsen, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet (Studeranderepresentant)
 • 2006 – 2007 | Styrelseledamot i Medicinska Doktorandföreningen, Umeå universitet
 • 2006 – 2007 | Ledamot i Samarbetsgruppen för utbildning (SAGU), Umeå universitet (Studeranderepresentant)
 • 2005 – 2007 | Suppleant Forskningsutbildningsnämnden, Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Studeranderepresentant)
   


Publikationslista

Länk till Google Scholar-profil

 

Forskningsområde:

eHealth-literacy betydelse för personer med T2D egenvårdsförmåga samt egenvårdsstöd - undersöka attityder vårdare generellt sett har till internetinformerade patienter och förstå hur detta inverkar på deras yrkesroll samt undersöka hur patienter kritiskt granskar den hälsoinformation som de hämtar över Internet samt hur det påverkar deras egenvård.

Användning av interaktivt e-hälsostöd i vården av personer med typ 2-diabetes - Det övergripande syftet med projektet är att problematisera och analysera vårdares och patienters användning av datorbaserat egenvårdsstöd vid typ 2 diabetes. Ytterligare är att studera effekter av dator¬baserat egenvårdsstöd på vårdares dagliga arbete, yrkesroll samt för patienters sjukdomshantering.

Äldre vårdade på institution i Västerbotten - En tvärsnittsstudie med syfte att kartlägga äldre som bor/vårdas vid särskilda boenden och sjukhus i Västerbottens län.

Webbutbildning för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende - att undersöka effekterna av ett webbaserat utbildningsprogram för att öka personalens förmåga att kommunicera och interagera med personer med intellektuell funktionsnedsättning och att möta utmanande beteenden

Psykometri - Framställande och psykometriska test av skattningsinstrument.

Respiratory Medicine, Elsevier 2024, Vol. 226
Lundell, Sara; Isaksson, Ulf; Coe, Anna-Britt; et al.
BMC Medical Ethics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 24, (1)
Fischer Grönlund, Catarina; Brännström, Margareta; Isaksson, Ulf
Nursing Ethics
Fischer Grönlund, Catarina; Isaksson, Ulf; Brännström, Margareta
Journal of Medical Internet Research, JMIR publications 2023, Vol. 25
Sjöström, Anna E.; Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; et al.
Child Care Health and Development
Valan, Lotha; Isaksson, Ulf; Hörnsten, Åsa
Journal of Family Nursing, Sage Publications 2021, Vol. 27, (3) : 235-249
Pusa, Susanna; Isaksson, Ulf; Sundin, Karin
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (24)
Sjöström, Anna E.; Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7, (6) : 1798-1806
Ludvigsson, Carola; Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada
Proceedings of the 6th International Conference on Design4Health: Volume 3, Sheffield: Lab4Living, Sheffield Hallam University 2020 : 28-35
Orre, Carl Johan; Pusa, Susanna; Tibblin, Anton; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2020, Vol. 76, (4) : 525-537
Svahn, Sofia; Lövheim, Hugo; Isaksson, Ulf; et al.
JMIR Nursing, JMIR Publications 2020, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Orre, Carl Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2019, Vol. 26, (7-8) : 2482-2493
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Dahlqvist, Vera; et al.
BMC Geriatrics, BMC 2019, Vol. 19
Gustafsson, Maria; Lämås, Kristina; Isaksson, Ulf; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 72, (4) : 1251-1260
Lövheim, Hugo; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
Journal for the Study of Spirituality, Routledge 2019, Vol. 9, (2) : 125-137
Norberg, Catharina; Santamäki Fischer, Regina; Isaksson, Ulf; et al.
Sage Open Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 5
Nordlander, Marlene; Isaksson, Ulf; Hörnsten, Åsa
JMIR Nursing, JMIR Publications 2019, Vol. 2, (1)
Sjöström, Anna E.; Hörnsten, Åsa; Hajdarevic, Senada; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2019, Vol. 6 : 504-513
Öberg, Ulrika; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
JMIR Research Protocols, JMIR Publications 2019, Vol. 8, (4)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2018, Vol. 74, (4) : 483-488
Hemmingsson, Eva-Stina; Gustavsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
International psychogeriatrics, New York: Cambridge University Press 2018, Vol. 30 : 77-85
Skottheim, Andreas; Lövheim, Hugo; Isaksson, Ulf; et al.
JMIR Diabetes, JMIR Publications 2018, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (2) : 961-970
Öberg, Ulrika; Orre, Carl-Johan; Isaksson, Ulf; et al.
Open Nursing Journal, Bentham Open 2017, (11) : 14-25
Dorell, Åsa; Isaksson, Ulf; Östlund, Ulrika; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Lindbo, Agnes; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 37, (10) : 734-743
Antonsson, Helena; Hällgren Graneheim, Ulla; Isaksson, Ulf; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 72, (8) : 987-994
Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; Karlsson, Stig; et al.
Patient Education and Counseling, Vol. 99, (11) : 1821-1829
Jutterström, Lena; Hörnsten, Åsa; Sandström, Herbert; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2016, Vol. 8 : 31-36
Wennberg, Anna Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 71, (4) : 507-515
Gustafsson, Maria; Sandman, Per-Olof; Karlsson, Stig; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (3) : 521-527
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Abramsson, MaiGreth; et al.
Patient Education and Counseling, Elsevier 2014, Vol. 94, (2) : 187-192
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Bent; et al.
Patient Education and Counseling, Elsevier 2014, Vol. 94, (2) : 187-192
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 28, (4) : 675-682
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Dermatology Research and Practice, Hindawi Publishing Corporation 2014 : 294287-
Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; Sundbom, Elisabet; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 405-412
Isaksson, Ulf; Hajdarevic, Senada; Jutterström, Lena; et al.
The Japanese Journal of Nursing Research, Vol. 47, (2) : 126-133
Sahlén, Klas-Göran; Isaksson, Ulf; Östlund, Ulrika; et al.
The arts in psychotherapy, Vol. 41, (1) : 36-40
Öster, Inger; Tavelin, Björn; Edberg Thyme, Karin; et al.
The arts in psychotherapy, Vol. 41, (1) : 36-40
Öster, Inger; Tavelin, Björn; Egberg Thyme, Karin; et al.
Primary care diabetes, Elsevier 2013, Vol. 7, (3) : 207-212
Boström, Eva; Hörnsten, Asa; Lundman, Berit; et al.
Journal of Health Psychology, Sage Publications 2013, Vol. 18, (11) : 1445-1455
Hajdarevic, Senada; Schmitt-Egenolf, Marcus; Sundbom, Elisabet; et al.
International Journal of Older People Nursing, Blackwell Publishing 2013, Vol. 8, (4) : 290-298
Isaksson, Ulf; Åström, Sture; Hällgren Graneheim, Ulla
European Diabetes Nursing, Maney Publishing 2012, Vol. 9, (2) : 39-44
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Blackwell Publishing 2012, Vol. 19, (2) : 154-161
Hällgren Graneheim, Ulla; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
The Internet Journal of Advanced Nursing Practice, Vol. 11, (2)
Jutterström, Lena; Hällgren Graneheim, Ulla; Isaksson, Ulf; et al.
European Diabetes Nursing, John Wiley & Sons 2012, Vol. 9, (2) : 46-50
Jutterström, Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
Issues in Mental Health Nursing, informa plc 2012, Vol. 33, (2) : 96-100
Richter, Jörg; Åström, Sture; Isaksson, Ulf
Aging & Mental Health, Vol. 15, (5) : 573-579
Isaksson, Ulf; Hällgren Graneheim, Ulla; Åström, Sture; et al.

Jag undervisar på såväl grund- som avancerad nivå, framförallt inom metodkunskap och då speciellt kvantitativ metod och statistik, men även inom äldrevård, speciellt då omvårdnad av personer med demenssjukdom samt beteendeförändringar, s.k. BPSD på såväl sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt på olika specialistsjuksköterskeprogram. Jag handleder även uppsatser på såväl grund- som avancerad nivå.

Mål: att vården kan fånga upp olika behov