"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Data

Analys av finansiella data, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Ekonomi Finansiell ekonomi Statistik Data
CSS-baserad webbdesign, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Data Informatik Människa- datorinteraktion
Dataanalys med R, del 1, 4.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 33%; 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Data Statistik
Dataanalys med R, del 2, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 20%
 • Studieform Distans
Ämne: Data Statistik
Introduktion till data science, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Data Statistik
Introduktion till R, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 20%; 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Data Statistik
Kandidatprogrammet i datavetenskap, 180 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 3 år (heltid)
Ämne: Data Informatik Datavetenskap Beräkningsvetenskap
Kausal inferens, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Data Statistik
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 100%
Ämne: Statistik Data
Magisteruppsats i Statistik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Statistik Data
Maskininlärning med R, del 1, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Data Statistik
Maskininlärning med R, del 2, 3 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Data Statistik
Masterprogrammet i datavetenskap, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Data Datavetenskap Datateknik
Medicinsk statistik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%; 50%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Data Statistik